Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 09/06/2015

vehicles

Bejgħ ta' karozza f'pajjiż ieħor

Karozzi ġodda

Bejjiegħa privati jistgħu jirkupraw il-VAT mill-awtoritajiet f'pajjiżhom meta jbigħu karozza ġdida lil xerrej f'pajjiż ieħor tal-UE sabiex il-VAT ma titħallasx darbtejn fuq l-istess vettura.

Storja bħala eżempju

Irkupra parti mill-VAT li ħallast jekk tbigħ il-karozza ġdida tiegħek

Merete xtrat karozza ġdida fid-Danimarka għal 20,000 ewro u 5,000 ewro VAT (25%). Erba' xhur wara, biegħet il-karozza (meqjusa ġdida għal raġunijiet tat-taxxa) lil Hagen għal 16,000 ewro.

Hagen jgħix fl-Awstrija u jieħu l-karozza hemm. Iħallas 3,200 ewro VAT lill-awtoritajiet tat-taxxa Awstrijakki (20%, ir-rata normali tal-VAT fl-Awstrija).

Hemm bżonn li Merete, bħala l-bejjiegħa, tkun taf drittijietha f'din is-sitwazzjoni. Jekk il-VAT fit-tieni tranżazzjoni kienet imħallsa fid-Danimarka, l-ammont pagabbli kien ikun ta'  4,000 ewro (25% ta' 16,000 ewro). Minħabba li l-karozza għadha titqies bħala ġdida, Merete hija intitolata tirkupra mill-awtoritajiet Daniżi 4,000 mill-5,000 ewro tal-VAT li ħallset meta xtratha.

Karozza mibjugħa fl-UE tkun ikkunsidrata ġdida jekk:

  • terġa' tinbiegħ f'inqas minn sitt xhur mid-data ta' meta ħarġet fit-triq

jew

  • tkun għadha m'għamlitx aktar minn 6,000 km.

Karozzi użati

Jekk inti individwu privat fl-UE li qed tbigħ il-karozza użata tiegħek lil xi ħadd ibbażat fl-UE, ma trid tiġi mħallsa l-ebda VAT fuq it-tranżazzjoni - la f'pajjiżek u lanqas fil-pajjiż fejn jgħix ix-xerrej.

Karozza tiġi kkunsidrata użata jekk:

  • tinbiegħ aktar minn sitt xhur wara d-data meta ħarġet fit-triq l-ewwel darba

u

  • tkun għamlet aktar minn 6,000 km.
Konsultazzjonijiet pubbliċi
Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
Sib għajnuna u pariri

F'dan il-każ, is-27 stat membru tal-UE + l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja

Retour au texte en cours.