Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 09/06/2015

vehicles

Πώληση αυτοκινήτου στο εξωτερικό

Καινούργια αυτοκίνητα

Εάν πουλήσατε ως ιδιώτης καινούργιο αυτοκίνητο σε αγοραστή που είναι εγκατεστημένος σε άλλη χώρα της ΕΕ, μπορείτε να ζητήσετε από τις αρχές της χώρας σας να σας επιστρέψουν τον ΦΠΑ . Έτσι, δεν θα καταβληθεί δύο φορές ΦΠΑ για το ίδιο αυτοκίνητο.

Μια αληθινή ιστορία

Επιστροφή μέρους ΦΠΑ σε περίπτωση πώλησης καινούργιου αυτοκινήτου

Η Μερέτε αγόρασε καινούργιο αυτοκίνητο στη Δανία, για το οποίο πλήρωσε 20.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ ΦΠΑ (25%). Τέσσερις μήνες μετά, πούλησε το αυτοκίνητο (το οποίο εξακολουθεί να θεωρείται καινούργιο για φορολογικούς λόγους) στον Χάγκεν για 16.000 ευρώ.

Ο Χάγκεν μετέφερε το αυτοκίνητο στην Αυστρία, όπου κατοικεί, και πλήρωσε στην εφορία 3.200 ευρώ ΦΠΑ (ο συντελεστής ΦΠΑ στην Αυστρία είναι 20%).

Η Μερέτε, ως πωλητής, πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώματά της σε αυτή την περίπτωση. Εάν ο ΦΠΑ της δεύτερης συναλλαγής είχε χρεωθεί στη Δανία, το ποσό που θα έπρεπε να καταβληθεί θα ήταν 4.000 ευρώ (το 25% των 16.000 ευρώ). Επειδή το αυτοκίνητο θεωρείται ακόμη καινούργιο, η Μερέτε δικαιούται επιστροφή ΦΠΑ από τις δανικές αρχές - 4.000 ευρώ από τα 5.000 ευρώ που πλήρωσε όταν αγόρασε το αυτοκίνητο.

Αυτοκίνητο που πωλείται στην ΕΕ θεωρείται καινούργιο εφόσον:

  • πωλείται μέσα σε λιγότερο από έξι μήνες από την ημέρα που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά

ή

  • δεν έχει κάνει πάνω από 6.000 χλμ.

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Εάν είστε ιδιώτης, κατοικείτε στην ΕΕ και θέλετε να πωλήσετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σε αγοραστή που είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ, δεν χρειάζεται να καταβάλετε ΦΠΑ για τη συναλλαγή - ούτε στη χώρα σας ούτε στη χώρα στην οποία διαμένει ο αγοραστής.

Ένα αυτοκίνητο θεωρείται μεταχειρισμένο εφόσον:

  • πωλείται τουλάχιστον έξι μήνες μετά την ημέρα που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά

και

  • έχει κάνει πάνω από 6.000 χλμ.
Δημόσιες διαβουλεύσεις
Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.