Mogħdija tan-navigazzjoni

Aqsam fuq 
	Aqsam fuq Facebook
 
	Aqsam fuq Twiter
 
	Ixxerja fuq Google+
 
	Aqsam fuq linkedIn

Mistoqsijiet frekwenti- Karozzi


Dawn il-mistoqsijiet saru f'servizz ta' parir għall-konsumatur Ewropew. Għandek xi mistoqsijiet? Ikkuntattja ċ-Ċentru tal-Konsumatur Ewropew lokali tiegħek. English

Xiri ta' karozza barra minn Malta

 • Kif nikseb tarka ta' liċenzja temporanja biex insuq sa pajjiżi karozza li xtrajt barra?

  Liċenzja jew pjanċa temporanja tippermettilek li ssuq karozza li għadek kif xtrajt f'pajjiż ieħor sal-pajjiż fejn tixtieq tirreġistraha. Tista' tikseb tarka fil-pajjiż minn fejn tixtri l-karozza.

  Imbagħad trid tikseb pjanċi permanenti fil-pajjiż fejn tirreġistra l-karozza.

  Ikollok bżonn ukoll assigurazzjoni li tkun valida fil-pajjiżi kollha minn fejn tgħaddi bil-karozza.

 • Kif nista' nieħu f'pajjiżi karozza li xtrajt f'pajjiż ieħor?

  Tista’:

  • tuża t-"towing" int stess
  • tqabbad kumpanija li tispeċjalizza fit-trasport
  • issuq il-karozza int stess. Iżda tkun tinħtieġ assigurazzjoni valida (għall-pajjiżi kollha li tgħaddi minnhom) u pjanċa temporanja. Dawn tista' tiksibhom fil-pajjiż minn fejn tixtri l-karozza. Il-bejjiegħ għandu jkun jista' jagħtik l-informazzjoni kollha.
 • Kif nista' niskopri fejn tiġini l-irħas il-karozza li nixtieq nixtri?

  Jekk qed tippjana li tixtri karozza ġdida, tista' tqabbel il-prezzijiet permezz tar-rapport dwar il-prezzijiet tal-karozzi madwar l-UE English, ippublikat mill-Kummissjoni Ewropea.

  Madankollu, trid tikkonsidra wkoll l-ammont tal-VAT:

  • Għal karozza ġdida, il-prezz aħħari li jkollok tħallas huwa l-prezz net fil-pajjiż fejn tixtri + il-VAT f'pajjiżek.
  • Għal karozza użata, ma tħallasx VAT jekk il-bejjiegħ ikun individwu privat. Iżda jekk il-bejjiegħ ikun professjonali, ikollok tħallas ir-rata lokali tal-VAT fil-pajjiż fejn tixtri l-karozza.
 • Ma nistax naqbad u nwaħħal il-pjanċi (number plates) tal-karozza l-qadima tiegħi fuq il-karozza l-ġdida biex insuqha sa pajjiżi?

  LE   - Dak ikun illegali.

 • Ngħix fl-Irlanda u xtrajt karozza ġdida mill-Ġermanja. Qed naħseb li għandha ħsara teknika serja. X'nista' nagħmel?

  Jekk ikun hemm xi ħaġa ħażina bil-karozza l-ġdida li xtrajt minn bejjiegħ professjonali, ifli t-termini tal-garanziji relevanti kollha (bħall-garanzija tal-manifattur u l-garanzija tal-bejjiegħ) biex tiskopri jekk il-problema hijiex koperta, u jekk il-garanzija tapplikax fl-Irlanda.

  Jekk ikun hekk, għandek tikkuntattja l-bejjiegħ biex tfittex rimedju. Għandek tkun kopert ukoll b'liġijiet tal-konsumatur tal-UE dwar garanziji minimi, li normalment ikunu ta' sentejn.

 • Nixtieq nixtri karozza minn pajjiż fl-UE viċin tiegħi. X'tip ta' garanzija jkolli?

  Meta tixtri karozza ġdida mingħand bejjiegħ professjonali tkun kopert b'garanzija legali ta' sentejn. Iż-żmien tal-garanzija jista' jitnaqqas għal sena jekk il-vettura tkun użata. Il-garanzija tkopri l-ħsarat tal-manifattura, li għalihom huwa responsabbli l-bejjiegħ.

  Barra mill-garanzija legali, jista' jkollok garanzija kummerċjali wkoll.

  Skont il-liġi tal-UE, tista' tuża l-garanzija għand kwalunkwe "dealer" fin-netwerk tal-manifattur, ma jimpurtax f'liema pajjiż tal-UE tkun inxtrat il-karozza. Għaldaqstant, jekk tixtri karozza mill-Ġermanja u teħodha lura miegħek fi Franza, tista tirrekorri għand id-"dealer" tal-istess marka l-aktar viċin ta' fejn toqgħod int biex isewwilek xi ħsara (fil-perjodu tal-garanzija), u mhux toqgħod tmur lura l-Ġermanja.

 • X'formalitajiet irrid insegwi biex inġib il-karozza l-ġdida li xtrajt f'pajjiż ieħor, fil-pajjiż fejn ngħix?

  Ikollok tmur fl-uffiċċju tad-dwana nazzjonali ta' pajjiżek, fejn tagħmel dikjarazzjoni speċjali tal-VAT u tħallas il-VAT applikabbli għall-karozza l-ġdida tiegħek.

  Ikollok ukoll tagħmel assigurazzjoni għall-vettura, tgħaddi test ta' sikurezza tal-gvern jekk il-karozza tkun użata, tirreġistra l-karozza u tħallas kwalunkwe taxxi relevanti oħra f'pajjiżek, bħat-taxxa tat-triq.

 • X'għandi bżonn inkun naf qabel ma nixtri karozza minn pajjiż ieħor?

  Ir-regoli u l-garanziji jvarjaw skont jekk:

  • tixtieqx tixtri karozza ġdida jew użata
  • il-bejjiegħ huwiex  individwu privat jew  professjonist
  • il-bejjiegħ huwiex  ibbażat f'pajjiż tal-UE.

  Ikollok l-ogħla livell ta' ħarsien legali meta tixtri karozza ġdida minn bejjiegħ professjonali bbażat fl-UE.

 • Xi drittijiet għandi jekk nixtri karozza "second-hand" mingħand "dealer" f'pajjiż ieħor tal-UE u jkun fiha l-problemi?

  Dan jiddependi fuq dak li qallek il-bejjiegħ dwar il-karozza meta xtrajtha, u fuq xi tkun il-problema.

  Skont il-liġi tal-UE, il-kwalità u l-prestazzjoni tal-oġġetti għandha tkun sodisfaċenti. Dan jiddependi fuq in-natura tal-oġġett u dak li jintqal dwaru mill-bejjiegħ, il-produttur jew ir-rappreżentant tagħhom.

  Jekk il-karozza jkollha difett kbir li ma kontx taf bih meta xtrajtha, tista' tkun intitolat għal rimedju. Jekk iva, għandek l-ewwel nett tikkuntattja l-bejjiegħ biex tara jekk jaqbilx li inti tieħu l-karozza f'garaxx viċin tiegħek għat-tiswija. Din ġeneralment ma tkunx problema b'karozzi ġodda imma għal karozzi użati tista' tkun problema.

 • Xi drittijiet għandi jekk nixtri karozza "second-hand" mingħand persuna li ma tkunx "dealer" tal-karozzi u jkun fiha l-problemi?

  F'dan il-każ, drittijietek ikunu limitati ferm. Il-liġi tal-konsumatur ma tapplikax fuq bejgħ privat - tapplika biss meta 'negozju' jbigħ lil 'konsumatur'. Għaldaqstant għandek toqgħod b'seba' għajnejn meta tixtri mingħand individwu privat.

  Jekk ma jirnexxilekx issolvi l-problema b'mod amikevoli, tista' tikkonsidra azzjoni ċivili kontra l-bejjiegħ, imma dan jista' jkun diffiċli u jiswik il-flus.

Taxxi fuq xiri ta' karozzi

 • Il-karozza li nixtieq nixtri għandha tliet xhur biss u diġà qed timmarka 3,500 km fuq l-odometru. Qed nixtriha bħala vettura ġdida. Dan legali?

  IVA  - Karozza mibjugħa fl-UE tkun ikkunsidrata ġdida jekk:

  • tieħu pussess tagħha inqas minn sitt xhur wara d-data li ħarġet fit-triq

  jew

  • il-vettura għamlet inqas minn 6,000 km.


  Karozza tkun ikkunsidrata second-hand jekk:

  • tieħu pussess tagħha aktar minn sitt xhur wara li nstaqet l-ewwel darba

  u

  • il-vettura għamlet aktar minn 6,000 km.
 • Ngħix fil-Belġju u nixtieq nixtri karozzaq mir-Renju Unit. Naf li se jkolli ngħaddi mid-dwana Belġjana u nħallas il-VAT fil-Belġju. L-irċevuta hija f'Liri Sterlini. Kif se tiġi kkalkolata l-VAT, peress li se nkun qed inħallas f'pajjiż li juża l-ewro?

  Fid-dwana il-prezz li ħallast f'liri sterlini jinqaleb f'ewro. Inti tħallas il-VAT ta' 21% fuq dak l-ammont (ir-rata applikabbli fil-Belġju).

  Id-dwana tuża l-valur tal-lira sterlina kontra l-ewro fid-data tal-irċevuta. Jekk ma jkunx hemm irċevuta, tuża d-data tal-ordni ta’ xiri.

 • U xi ngħidu dwar il-VAT meta nixtri karozza minn pajjiż ieħor tal-UE?

  Jekk tixtri karozza ġdida f'pajjiż ieħor tal-UE, ma tħallasx VAT f'dak il-pajjiż. Tħallas ir-rata lokali tal-VAT meta timporta l-karozza fil-pajjiż fejn qed tippjana li tirreġistraha.

  Bejjiegħ li huwa individwu privat, aktar minn bejjiegħ professjonali tal-karozzi, jista' jitlob lura l-VAT li ħallas fuq il-karozza meta xtraha. Dan isir biex il-VAT ma titħallasx darbtejn fuq l-istess vettura.

  Jekk tixtri karozza użata mingħand bejjiegħ professjonali, tħallas il-VAT fuqha skont ir-rata lokali fil-pajjiż fejn ikun ibbażat il-bejjiegħ. Jekk tixtri karozza użata mingħand individwu privat, ma tħallasx VAT.

Kiri ta' karozzi barra minn Malta

 • X'għandi bżonn inkun naf qabel ma nikri karozza minn pajjiż ieħor?

  Kun ċert li:

  • tkun taf fuq kemm tkun responsabbli int fil-każ ta' inċident
  • spezzjona l-vettura bir-reqqa (fil-preżenza ta' impjegat mill-kumpanija tal-kiri) meta tiġborha u teħodha lura.
  • itlob stqarrija bil-miktub li l-karozza tajtielhom lura tajba qabel titlaq.
Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Ma sibtx dak li kont qed tfittex? Għandek problema xi ssolvi?

Ikseb parir dwar drittijietek fl-UE

Solvi l-problemi ma' awtorità pubblika