Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
 
	Споделете по „Twitter“
 
	Споделете в Google+
 
	Споделете в linkedIn

Често задавани въпроси - Автомобили


Тези въпроси са зададени на Европейска служба за съвети на потребителите, която отговаря. Имате ли въпроси? Свържете се с вашия местен Европейски потребителски център. English

Покупка на автомобил в чужбина

 • Живея в Ирландия, а си купих нов автомобил в Германия. Мисля, че има сериозен технически дефект. Какво мога да направя?

  Ако нещо не е наред с вашия нов автомобил, купен от дилър, проверете условията на всички възможни гаранции (като гаранция на производителя и гаранция на дилъра), за да разберете дали проблемът, който имате, е включен в тях, и дали гаранцията важи за Ирландия.

  Ако е така, можете да се свържете с дилъра, за да бъде отстранен проблема. Във вашия случай ще важат и потребителските закони на ЕС за минималните гаранции, чийто срок обикновено е 2 години.

 • Искам да си купя автомобил от съседна държава-членка на ЕС. Какъв вид гаранция ще има тя?

  Имате двегодишна гаранция, когато купувате нова кола от професионален продавач. Гаранционният период може да бъде намален до една година за употребявани автомобили. Гаранцията включва производствени дефекти, за които продавачът носи отговорност.

  Освен законовата гаранция може да имате и търговска гаранция.

  Съгласно правото на ЕС може да се позовете на гаранцията си пред всеки дилър от мрежата на производителя, независимо в коя страна от Съюза сте купили автомобила. Така например ако си купите автомобил в Германия и го откарате във Франция, можете да отидете при автомобилен дилър на производителя близо до дома ви, за да поискате да бъде поправен производствен дефект (в рамките на гаранционния период), вместо да пътувате отново до Германия.

 • Как да получа временен регистрационен номер, за да закарам у дома купен от мен в чужбина автомобил?

  Наличието на временен регистрационен номер ви позволява да откарате кола, която сте купили в друга страна, до страната, в която смятате да я регистрирате. Можете да получите табела с регистрационен номер в страната от ЕС, от която купувате автомобила.

  Трябва да получите постоянен регистрационен номер в страната, в която регистрирате автомобила си.

  Ще ви е необходима и застраховка, валидна във всички страни, през които ще преминете.

 • Как мога да прибера у дома нов автомобил, който съм купил в чужбина?

  Вие можете:

  • сами да организирате изтеглянето му с помощта на друг автомобил
  • да наемете специализирана транспортна компания
  • да го закарате лично. Ще ви е необходима обаче валидна застраховка (за всички страни, през които преминавате) и табела с временен номер. Можете да ги получите в страната, от която купувате автомобила. Продавачът би трябвало да е в състояние да ви информира по този въпрос.
 • Как мога да разбера къде автомобилът, който искам да купя, е най-евтин?

  Ако планирате да купите нов автомобил, можете да сравните цените, като използвате доклада за цените на автомобилите в ЕС English, публикуван ежегодно от Европейската комисия.

  Трябва обаче да имате предвид и разходите за ДДС:

  • За нов автомобил окончателната цена, която ще платите, е нетната цена в страната, в която го купувате + ДДС във вашата страна.
  • За употребяван автомобил вие не плащате ДДС, ако продавачът е физическо лице. Ако той обаче е юридическо лице, ще заплатите размера на ДДС в страната, в която купувате автомобила.
 • Какви са правата ми, ако купя употребяван автомобил от автомобилен дилър в друга страна от ЕС и възникне проблем?

  Това ще зависи от информацията, дадена ви от дилъра при покупката, както и от естеството на проблема.

  Съгласно правото на ЕС качеството и работата на стоките трябва да са задоволителни. Това зависи от тяхното естество и от начина, по който са били описани от продавача, производителя или техен представител.

  Ако автомобилът има сериозен дефект, за който вие не сте знаели при покупката, може да имате право на компенсация. Ако случаят е такъв, трябва да се свържете първо с продавача, за да проверите дали той е съгласен да откарате автомобила в местен гараж за ремонт. По принцип това не е проблем за новите автомобили, но може да бъде за употребяваните.

 • Какви са правата ми, ако купя употребяван автомобил от лице, което не е автомобилен дилър, и възникне проблем?

  Правата ви в този случай са изключително ограничени. Законите за потребителите не важат при частни продажби, а само в случаи, когато „предприятие“ продава нещо на „потребител“. Затова трябва да бъдете извънредно внимателни, ако купувате нещо от физическо лице.

  Ако не можете да решите проблеми по извънсъдебен път, трябва да обмислите завеждането на гражданско дело срещу продавача, но това може да се окаже скъпо и трудно.

 • Какви формалности трябва да извърша, за да откарам купен от мен в чужбина нов автомобил в страната, в която живея?

  Трябва да отидете в митническата служба във вашата страна, където да подадете специална декларация за ДДС и да заплатите дължимия ДДС за вашия нов автомобил.

  Също така трябва да застраховате автомобила си, да преминете технически контрол, ако става дума за употребяван автомобил, да регистрирате автомобила и да платите всички други дължими данъци във вашата страна - например пътен данък.

 • Какво трябва да знам, преди да си купя автомобил в чужбина?

  Правилата и гаранциите се различават в зависимост от това дали:

  • искате да купите нов или употребяван автомобил;
  • продавачът е физическо лице или юридическо лице;
  • продавачът е базиран в страна от ЕС.

  Имате най-високо ниво на законова защита при покупката на нов автомобил от професионален продавач, базиран в страна от ЕС.

 • Не мога ли просто да откарам автомобила в моята страна, като използвам регистрационните номера на стария ми автомобил?

  НЕ   - Това е незаконно.

Данък върху покупката на автомобил

 • Автомобилът, който искам да купя, е на три месеца, но пробегът му вече е 3500 км. Беше ми продаден като нов. Законно ли е това?

  ДА  - Автомобил, продаден в ЕС, се счита за нов, ако:

  • сте го придобили по-малко от шест месеца от датата, на която е влязъл в употреба

  или

  • пробегът му е по-малко от 6000 км.


  Автомобилът се счита за „втора ръка “, ако:

  • сте го придобили повече от шест месеца, след като е влязъл в употреба

  както и

  • ако пробегът му е повече от 6000 км.
 • Живея в Белгия и искам да си купя нова кола от Великобритания. Знам, че ще трябва да мина през белгийската митница и да платя белгийски ДДС. Разписките ми са в британски лири. Как ще бъде изчислен ДДС, след като ще плащам в страна, която използва еврото?

  Митниците ще обърнат сумата от британски лири в евро. Ще платите ДДС в размер на 21 % от тази сума (това е ставката в Белгия).

  Митниците ще използват курса на британската лира спрямо еврото на датата, посочена във вашата разписка.  Ако нямате разписка, ще използват датата на заявката за покупка.

 • Плащам ли ДДС, ако купя автомобил в друга страна от ЕС?

  Ако купите нов автомобил в друга страна от ЕС, не плащате ДДС в тази страна. Ще платите ДДС съгласно ставките в страната, в която планирате да регистрирате автомобила, когато той пристигне в нея.

  Ако продавачът е физическо лице, а не професионален автомобилен дилър, може да поиска да му заплатите ДДС, който той е платил, когато е купил автомобила. Целта е избягване на плащането на ДДС два пъти за един и същ автомобил.

  Ако купите употребяван автомобил от професионален продавач, ще платите за него ДДС по ставките в страната, в която се намира продавачът. Ако купувате употребяван автомобил от физическо лце, не плащате ДДС.

Наемане на автомобил в чужбина

 • Какво трябва да знам, преди да взема автомобил под наем в чужбина?

  Вие трябва да:

  • знаете колко ще сте длъжни да заплатите в случай на инцидент
  • прегледате внимателно автомобила (в присъствието на служител на агенцията, даваща автомобили под наем), когато го вземате и връщате.
  • поискате писмена декларация, че сте върнали автомобила в добро състояние, преди да напуснете агенцията.
Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган