Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 25/04/2017

Najčastejšie otázky - V núdzi

 • Prečo potrebujeme jednotné európske číslo tiesňového volania?

  Aby mali občania k dispozícii jedno telefónne číslo, ktoré môžu v prípade núdze použiť kdekoľvek v EÚ. Nemusia si tak pamätať tiesňové čísla jednotlivých krajín.

  Číslo 112 funguje v celej EÚ – v prípade potreby si naň možno spomenúť aj pod tlakom krízovej situácie.

 • Nahrádza číslo 112 vnútroštátne núdzové čísla?

  NIE – 112 funguje vo všetkých členských štátoch EÚ súbežne s vnútroštátnymi číslami tiesňového volania. Ak ich poznáte, môžete ich použiť – služba bude rovnaká.

  V niektorých krajinách EÚ je hlavným núdzovým číslom 112.

 • Kedy použiť číslo 112?

  Len v núdzových situáciách.

  Číslo 112 nie je informačnou službou.

 • Ako funguje číslo 112?

  Najprv budete spojený s operátorom, ktorý vás presmeruje na potrebnú pohotovostnú službu.

 • V akých jazykoch sa služba 112 poskytuje?

  • V jazyku/jazykoch krajiny, v ktorej sa nachádzate (jazykoch);
  • v angličtine – v niektorých krajinách;
  • v iných európskych jazykoch – to však v plnej miere závisí od danej krajiny a prevádzkovateľa.

  Neexistuje štandardný alebo minimálny rozsah jazykov, v ktorých sa musí táto služba poskytovať.

 • Ako budú operátori tiesňovej linky vedieť, kde sa nachádzam?

  Ak nie ste schopný dorozumieť sa alebo neviete presne, kde sa nachádzate, operátor predá núdzovým službám všetky dostupné informácie o vašej polohe (napr. adresu pevnej linky, z ktorej voláte, alebo polohu vášho mobilného telefónu).

 • Čo sú čísla 116?

  Ide o 5 európskych čísiel pomoci pre deti a dospelých v núdzi, ktoré sú k dispozícii vo väčšine krajín EÚ (pokrytie ešte nie je univerzálne).

  Tieto čísla poskytujú prístup k miestnym službám pomoci.

  • 116 000 – linka pre nezvestné deti (116 000)
  • 116 111 – linka pomoci pre deti
  • 116 123 – linka dôvery
  • 116 006 – linka pomoci pre obete trestných činov
  • 116 117 – nenúdzová zdravotná pomoc

  Viac o číslach 116English

Získať hlavné informácie o tejto téme
Núdzové situácie
Právne predpisy EÚ
 • Pravidlá EÚ týkajúce sa linky 112 English
 • Pravidlá EÚ týkajúce sa vnútroštátnych čísel začínajúcich trojčíslím 116 English
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo