Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 12/04/2017

Flygsäkerhet

Kroppsskannrar på EU:s flygplatser

På flygplatser i EU kan det hända att du får gå igenom en kroppsskanner, antingen som huvudsaklig säkerhetskontroll eller som extrakoll vid ett larm.

Länderna bestämmer själva om de vill använda skannrar men måste alltid uppfylla EU:s reglerEnglish. Om du ombeds att gå igenom en skanner har du vissa rättigheter:

  • Du har möjlighet att säga nej. I så fall kontrolleras du på annat sätt, bland annat genom kroppsvisitering.
  • Du måste informeras om den teknik som används.
  • Du kan välja om en man eller kvinna ska analysera bilden av din kropp.
  • Denna person sitter någon annanstans och kan inte se dig.
  • Bilden ska göras suddig så att du inte kan identifieras och den ska inte kunna kopieras, lagras eller tryckas.
  • Skannrarna får inte använda joniserande strålning.

Svartlistade flygbolag i EU

Alla flygbolag som flyger från eller till EU måste uppfylla vissa säkerhetskrav. De flygbolag som inte uppfyller EU:s säkerhetskrav kan därför

  • förbjudas helt från att flyga i det europeiska luftrummet
  • få lov att flyga på vissa specifika villkor.

Om du vill veta om ett flygbolag är säkert kan du titta i EU:s lista med förbjudna flygbolag.

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
Få hjälp och råd