Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 12/04/2017

Ochrona lotnisk i bezpieczeństwo linii lotniczych

Skanery ciała na lotniskach w UE

Na każdym lotnisku UE pasażerowie mogą zostać poddani kontroli przy pomocy skanera ciała. Prześwietlanie podróżnych może być główną metodą kontroli lub metodą dodatkową, stosowaną w przypadku wszelkich podejrzeń.

Każdy kraj UE sam decyduje, czy będzie korzystać z urządzeń prześwietlających pasażerów, ale jeśli zdecyduje się na ich używanie, musi przestrzegać przepisów UEEnglish. Zanim zostaniesz poddany takiej kontroli, warto pamiętać, że:

  • musisz mieć możliwość wyboru innego rodzaju kontroli – będzie ona obejmowała co najmniej kontrolę osobistą,
  • musisz zostać dokładnie poinformowany o technologii używanej do prześwietlania pasażerów,
  • możesz poprosić o to, by skan Twojego ciała był analizowany przez kontrolera wybranej przez Ciebie płci,
  • kontroler musi znajdować się w miejscu, z którego nie będzie mógł Cię zobaczyć,
  • skan ciała musi być rozmyty, tak aby nie można było Cię rozpoznać, obrazu nie można też kopiować, przechowywać ani drukować,
  • do prześwietlania ciała można używać tylko skanerów, które nie wykorzystują promieniowania jonizującego.

Linie lotnicze zakazane w UE

Wszystkie linie lotnicze, które obsługują połączenia rozpoczynające się lub kończące w UE, muszą spełniać pewne normy bezpieczeństwa. Niektóre linie lotnicze z różnych stron świata nie spełniają europejskich norm bezpieczeństwa i dlatego:

  • ich działalność w europejskiej przestrzeni powietrznej może być zakazana
  • bądź też może być objęta pewnymi ograniczeniami.

Jeśli interesuje Cię bezpieczeństwo lotnicze, możesz sprawdzić, które linie lotnicze znajdują się na unijnej czarnej liście.

Potrzebujesz pomocy lub porady?
Skontaktuj się z działem pomocy