Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Päivitetty : 12/04/2017

Lentoasemien ja lentoyhtiöiden turvallisuus

Henkilöskannereiden käyttö EU:n lentoasemilla

EU:n lentoasemilla tehtävissä matkustajien turvatarkastuksissa voidaan käyttää henkilöskannereita joko ensisijaisena tarkastusmenetelmänä tai lisämenetelmänä jonkin muun tarkastuslaitteen antaman hälytyksen jälkeen.

Kukin EU-maa päättää itse, voidaanko henkilöskannereita käyttää sen lentoasemilla. Jos niitä käytetään, on noudatettava EU-sääntöjäEnglish. Jos matkustaja pyydetään henkilöskanneritarkastukseen, hänen on syytä tietää seuraava:

  • matkustajalla on oikeus kieltäytyä henkilöskanneritarkastuksesta, jolloin tarkastus tehdään muulla tavoin (ainakin käsin tunnustelemalla)
  • matkustajalle on annettava ennen tarkastusta perusteelliset tiedot skannerissa käytetystä tekniikasta
  • matkustajalla on oikeus pyytää, että hänen kehostaan otetun kuvan analysoi hänen valitsemansa sukupuolen edustaja
  • kuvan tarkastelijan on oltava erillisessä paikassa, eikä hän saa nähdä tarkastettavaa matkustajaa
  • kuvaa on hämärrettävä siten, ettei matkustajaa voi tunnistaa, eikä skannerikuvia saa säilyttää, kopioida eikä tulostaa
  • sallittuja ovat vain skannerit, joissa ei käytetä ionisoivaa säteilyä.

EU:ssa toimintakieltoon asetetut lentoyhtiöt

Tietyt turvallisuusnormit koskevat kaikkia lentoyhtiöitä, joilla on EU:n alueelta lähteviä tai sinne saapuvia lentoja. Joidenkin lentoyhtiöiden toiminta ei täytä eurooppalaisia turvallisuusnormeja. Tämän vuoksi

  • ne voidaan asettaa toimintakieltoon kaikkialla Euroopan ilmatilassa
  • niiden toiminnalle voidaan asettaa tiettyjä ehtoja.

Jos lentokoneiden turvallisuus huolettaa, voit tarkistaa, onko käyttämäsi lentoyhtiö EU:ssa toimintakieltoon asetettujen lentoyhtiöiden luettelossa (ns. mustalla listalla).

Tarvitsetko asiantuntija-apua?
Apua ja neuvontaa