Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 07/05/2015

travel

Liiklusohutus

Liiklusohutus- ja liikluseeskirjad on ELis liikmesriigiti erinevad. Tutvuge eri liikmesriikides kehtivate eeskirjadega. Näiteks:

  • turvavöö peab olema kinnitatud kõigis sõidukites, sh turismi- ja minibussides kõigis ELi liikmesriikides;
  • nii sõidu- kui kaubaautodes ning võimaluse korral ka teistes sõidukites peavad laste jaoks olema asjakohased turvasüsteemid;
  • mobiiltelefoni vabakäeseadmeta kasutamine autojuhtimise ajal on enamikus ELi liikmesriikides keelatud;
  • suurim lubatud alkoholisisaldus veres on riigiti erinev: mõnes riigis peab autojuhtimise ajal alkoholisisaldus veres olema 0;
  • kiiruspiirangud sõltuvad tee ja sõiduki liigist;
  • autojuhtidelt ja jalgratturitelt nõutakse erineva turvavarustuse olemasolu;
  • mõnedes riikides on päevatulede ja talverehvide kasutamine kohustuslik;
  • ärge unustage, et Iirimaal, Küprosel, Maltal ja Ühendkuningriigis kehtib vasakpoolne liiklus.

EL on võtnud meetmeid liiklusohutuse parandamiseks, sealhulgas liikluseeskirjade selliste rikkumiste piiramiseks, mis pannakse toime mõnes teises ELi liikmesriigis (v.a Taanis, Ühendkuningriigis ja Iirimaal, kus asjaomaseid eeskirju veel ei kohaldata). See tähendab, et kui panete teises riigis viibides toime rikkumise, võidakse trahvikviitung teile postiga koju saata.

Laadige alla mobiilirakendus Välismaale ja saage olulist liiklusohutusalast teavet kõigi ELi liikmesriikide kohta.

Veenduge, et teil on kehtiv ja piisav kindlustuskaitse, mis hõlmab ka reisimist teistes ELi liikmesriikides.

Vt ka:

ELi õigusaktid
  • Liiklusohutuse piiriülene järelevalve español svenska čeština Dansk suomi français Deutsch Ελληνικά magyar italiano Nederlands polski português română English
Avalikud arutelud
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Küsige abi ja nõuandeid

Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Norra ja Šveits

Retour au texte en cours.