Navigačný riadok

Aktualizované : 30/09/2016

travel

Núdzové situácie

112: jednotné číslo tiesňového volania v EÚ

Linka 112 je európske číslo tiesňového volania, na ktoré môžete zavolať bezplatne z pevnej linky alebo mobilného telefónu na celom území EÚ. Dovoláte sa priamo na záchrannú službu – na políciu, zdravotnícku záchrannú službu a hasičov.

Popri linke 112 naďalej fungujú aj vnútroštátne linky tiesňového volania. Linka 112 je však jediné telefónne číslo, na ktoré môžete v prípade núdze zavolať zo všetkých krajín EÚ.

Linka 112 sa používa aj v niektorých krajinách mimo EÚ, ako je Švajčiarsko a Južná Afrika.

Viac informácií o linke 112 v jednotlivých krajinách EÚ English.

Príklad

Ako predísť tragédii

Anasthassiovi z Grécka vypukol v byte v Lisabone požiar hneď po tom, ako sa tam presťahoval na štúdium. Nepoznal portugalské číslo na hasičov, pamätal si však, že môže použiť linku tiesňového volania 112 v Portugalsku práve tak, ako vo svojom rodnom Grécku alebo kdekoľvek v EÚ. Zavolal tak na číslo 112 a dovolal sa priamo na centrálu záchranných služieb v Lisabone, ktorá do jeho bytu okamžite poslala hasičov.

Pri cestovaní v rámci EÚ si nezabudnite so sebou vziať európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Ak potrebujete pohotovostnú lekársku starostlivosť, preukaz EPZP uľahčí vybavenie administratívnych náležitostí a pomôže pri preplatení nákladov na verejnú lekársku starostlivosť.

116 000: nezvestné deti

Ak je vaše dieťa nezvestné, doma alebo v inej krajine EÚ, môžete zavolať na číslo 116 000, horúcu linku pre prípady nezvestných detí English.

Na tomto čísle môžete nahlásiť, keď sa stratí vaše dieťa English. Horúca linka takisto poskytuje poradenstvo a podporu rodinám nezvestných detí.

V súčasnosti funguje horúca linka 116 000 vo všetkých 28 krajinách EÚ English.

Viac informácií o linkách 116 English

Príklad

Ako nahlásiť nezvestné dieťa

Keď sa Andreasovi a Kirsten, páru z Nemecka, stratila počas dovolenky vo Francúzsku na zájazde dcéra, veľmi ich to vyľakalo. Nenašli ju ani o niekoľko hodín neskôr. Prípad oznámili polícii, pamätali si však aj to, že v Nemecku existuje linka na ohlasovanie prípadov nezvestných detí. Pamätali si, že horúca linka 116 000 fungovala aj vo Francúzsku, zavolali teda na uvedené číslo a dozvedeli sa, ako riešiť ich prípad s francúzskymi orgánmi.

Právne predpisy EÚ
  • Pravidlá EÚ týkajúce sa vnútroštátnych čísel začínajúcich trojčíslím 116 English
  • Pravidlá EÚ týkajúce sa linky 112 English
Verejné konzultácie
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo