Navigačný riadok

Aktualizované : 14/10/2016

travel

Bezpečnosť a bezpečnostná ochrana letectva

Príručná a podaná batožina

Ak sa chystáte letieť z letiska v , nemali by ste pri balení batožiny a na letisku zabúdať na určité bezpečnostné pravidlá:

 • Tekutiny English , ktoré chcete mať so sebou na palube lietadla, ako sú napríklad aerosóly, nápoje, zubná pasta, kozmetické krémy alebo gély, musia byť uzavreté v priehľadnom plastovom obale. Jednotlivé balenie (napr. flakón, tuba) môže mať objem najviac 100 ml, pričom ich celkový objem spolu môže byť najviac 1 liter. Tekutiny, ktorých balenie je objemnejšie ako 100 ml, musia byť uložené v podanej batožine. Uvedený maximálny objem sa nevzťahuje na lieky a dojčenskú stravu.
 • Bezcolné tekutiny zakúpené na ktoromkoľvek letisku či v ktorejkoľvek leteckej spoločnosti sa môžu prenášať ako príručná batožina, pokiaľ zostanú spolu s účtom zapečatené v bezpečnostnej taške (s červeným okrajom), ktorú ste dostali pri nákupe. Bezpečnostnú tašku môžete otvoriť až po príchode do vašej cieľovej destinácie. Bezpečnostní pracovníci však môžu tašku a fľaše otvoriť na účely bezpečnostnej kontroly. Ak sa tak stane a máte nadväzujúci let na inom letisku, oznámte to bezpečnostnému pracovníkovi, aby mohol tekutiny opätovne zapečatiť do novej bezpečnostnej tašky.
 • Na palube lietadla sú takisto zakázané akékoľvek ostré predmety, ktoré by mohli byť použité ako zbraň. Môže ísť o predmety každodennej potreby, ako napríklad vývrtky, nože a nožnice určitej veľkosti. Tieto predmety je potrebné zabaliť do batožiny, ktorú odovzdáte pri registrácii.
 • Obmedzenia týkajúce sa veľkosti a počtu príručnej batožiny, ktorú si so sebou môžete zobrať na palubu lietadla, stanovujú letecké spoločnosti. Preto si ešte pred cestou overte podmienky vašej leteckej spoločnosti.
 • Výbušniny a zápalné látky, napríklad zábavná pyrotechnika, aerosólové sprejové farby a iné zápalné alebo toxické látky (napríklad kyseliny), sú v lietadlách zakázané. Ich prenos nie je povolený v príručnej ani podanej batožine.
 • Na palube lietadla sú takisto zakázané zbrane akéhokoľvek druhu.

Prečítajte si pravidlá týkajúce sa zakázaných predmetov English v príručnej a podanej batožine.

Podrobný zoznam zakázaných predmetov nájdete na webovej lokalite letiska alebo si tieto informácie vyžiadajte pred odletom od vašej leteckej spoločnosti.

Pred vstupom do bezpečnostnej zóny letiska musia prejsť všetky vaše predmety skenerom alebo inou kontrolu.

Dvere do pilotnej kabíny musia ostať zamknuté, aby sa predišlo vstupu nepovolaných osôb.

Pozri tiež: Dovozné a vývozné obmedzenia pre cestujúcich v EÚ

Používanie skenerov tela na letiskách EÚ

Na každom letisku v EÚ môžu byť cestujúci podrobení detekčnej kontrole skenermi tela, ktorá môže byť primárnou metódou detekčnej kontroly alebo doplnkovou metódou v prípade poplachu.

Každá krajina EÚ sa rozhoduje sama, či skenery použije. Ak sa však pre ne rozhodne, musí dodržiavať pravidlá EÚ English. Ak sa od vás požaduje, aby ste sa podrobili detekčnej kontrole skenerom, mali by ste najmä vedieť, že:

 • vám musí byť poskytnutá možnosť odmietnuť kontrolu skenerom tela. V tomto prípade budete podrobený alternatívnej kontrole, ktorá zahŕňa aspoň ručnú prehliadku;
 • pred detekčnou kontrolou vám musí byť poskytnutá úplná informácia o použitej technológii;
 • môžete požiadať, aby zobrazenie vášho tela analyzoval kontrolór pohlavia podľa vášho výberu;
 • kontrolór sa musí nachádzať v oddelenom priestore a nesmie vás vidieť;
 • zobrazenie bude rozmazané, aby vás nebolo možné identifikovať a nie je možné ho kopírovať, uložiť ani vytlačiť;
 • použiť sa môžu len skenery, ktoré nevyužívajú ionizujúce žiarenie.

Letecké spoločnosti, ktoré nemajú povolenie lietať v EÚ

Všetky letecké spoločnosti, ktorých lety sa začínajú alebo končia v , musia spĺňať určité bezpečnostné normy. Niektoré letecké spoločnosti nespĺňajú európske bezpečnostné normy a preto:

 • majú zákaz prevádzkovať svoje lety v celom európskom vzdušnom priestore,
 • môžu dostať povolenie na prevádzku letov, ale iba za určitých osobitných podmienok.

Ak sa zaujímate o bezpečnosť v leteckej doprave, môžete si pozrieť zoznam leteckých spoločností, ktoré nemajú povolenie lietať v EÚ.

Právne predpisy v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva English

Verejné konzultácie
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo

V tomto prípade 28 členských štátov EÚ + Island, Nórsko a Švajčiarsko

Retour au texte en cours.

V tomto prípade 28 členských štátov EÚ + Island, Nórsko a Švajčiarsko

Retour au texte en cours.