Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 14/10/2016

travel

Lennuohutus ja -julgestus

Käsi- ja registreeritud pagas

Reisides lennukiga mõnest ELis asuvast lennujaamast, peaksite pakkimisel ja lennukile minekul meeles pidama teatavaid julgestusnõudeid.

 • Lennuki salongi viidavad vedelikud English , nagu aerosoolid, joogid, hambapasta, kosmeetilised kreemid või geelid, peavad olema pakitud läbipaistvasse kilekotti, mille maht ei tohi ületada 1 liitrit, ning ükski pakend ei tohi olla suurem kui 100 ml. Vedelikupakendid, mis on suuremad kui 100 ml, tuleb panna registreeritud pagasisse. Mahupiirangut ei kohaldata ravimite ega imikutoidu suhtes.
 • Mistahes lennujaamast või lennuettevõtjalt ostetud tollivabasid vedelikke võib vedada käsipagasina juhul, kui ostetud ese ja maksekviitung on suletud ostmisel antud turvakotti (punase servaga). Te ei tohi turvakotti avada enne lõppsihtkohta jõudmist. Julgestusametnikel võib aga olla vaja kott ja pudelid läbivaatuseks avada. Kui teil on ümberistumisega lend ning peate vahetama lennujaama, teavitage sellest julgestusametnikke, et nad saaksid vedelikud uude turvakotti sulgeda.
 • Mistahes teravaid esemeid, mida on võimalik kasutada relvana, ei lubata lennuki salongi kaasa võtta. Need võivad olla ka igapäevaselt kasutatavad esemed, nagu korgitserid, teatava suurusega noad või käärid, mis tuleb panna registreeritud pagasisse.
 • Käsipagasi suuruse ja lennuki pardale lubatavate esemete arvuga seotud piirangud kehtestab lennuettevõtja, seega tuleks vastava teabe saamiseks pöörduda enne reisi oma lennuettevõtja poole.
 • Lõhkeained ja kergestisüttivad esemed – näiteks ilutulestiku pürotehnika või aerosoolvärvi pihustid ning muud kergestisüttivad ja toksilised ained (nt happed) – on lendudel keelatud. Neid ei tohi kaasa võtta ei käsi- ega registreeritud pagasis.
 • Lennuki pardale ei lubata mingit liiki relvi.

Tutvuge käsi- ja äraantavas pagasis keelatud esemeid English käsitlevate eeskirjadega.

Keelatud esemete üksikasjaliku nimekirjaga tutvumiseks vaadake oma lähtelennujaama veebisaiti või küsige enne lendu täiendavat teavet oma lennuettevõtjalt.

Üldise ohutuse tagamiseks skaneeritakse või kontrollitakse muul viisil kõiki lennule kaasa võetavaid esemeid enne, kui teil lubatakse siseneda lennujaama turvaalasse.

Lennuki piloodiruumi uksed on lennu ajal suletud, et vältida kõrvaliste isikute sisenemist.

Vaata ka: Mida võite endaga kaasa võtta?

Kehaskannerite kasutamine ELi lennujaamades

 

Igas ELi lennujaamas on lubatud reisijate läbivaatus kehaskanneritega. Seda võib kasutada kas peamise läbivaatusmeetodina või täiendava meetodina mis tahes häire põhjuse kindlaks tegemiseks.

Skannerite kasutamise üle otsustab iga ELi liikmesriik ise, kuid kui ta selle võimaluse valib, siis peab ta järgima ELi eeskirju English. Kui teid tahetakse sellise skanneriga läbi vaadata, peaksite eelkõige teadma järgmist:

 • teile tuleb anda võimalus kehaskanneriga läbivaatusest keelduda. Sel juhul kasutatakse teie läbivaatuseks alternatiivset meetodit, mis hõlmab vähemalt käsitsi läbivaatust;
 • enne läbivaatust tuleb teile anda täielik teave kasutatava tehnoloogia kohta;
 • võite paluda, et teie keha kujutist analüüsiks töötaja, kes on teie soovitud soost;
 • kujutist analüüsiv töötaja asub eraldi kohas, nii et ta ei näe teid;
 • kujutis muudetakse hägusaks, et teid ei oleks võimalik identifitseerida, ning kujutisi ei saa kopeerida, säilitada või printida;
 • kasutada tohib üksnes skannereid, mille puhul ei kasutata ioniseerivat kiirgust.

ELis keelustatud lennuettevõtjad

Kõik lennuettevõtjad, kes korraldavad lende, mille algus- või lõpp-punkt asub ELis, peavad vastama teatavatele ohutusstandarditele. Mõned lennuettevõtjad maailmas tegutsevad tingimustes, mis ei vasta Euroopa ohutusnõuetele. Neil võidakse

 • keelata igasugune tegevus Euroopa õhuruumis;
 • lubada tegutseda üksnes teatavatel tingimustel.

Kui tunnete muret lennuki ohutuse pärast, võite vaadata ELis keelustatud lennuettevõtjate nimekirja.

Lennujulgestust käsitlevad eeskirjad English

Avalikud arutelud
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Küsige abi ja nõuandeid

Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Norra ja Šveits

Retour au texte en cours.

Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Norra ja Šveits

Retour au texte en cours.