Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 18/06/2015

KKK - Piiratud liikumisvõimega reisijad

 • Kas ma võin võtta oma ratastooli või kargud õhusõiduki pardale?

  JAH − te saate võtta kuni kaks isiklikku tugivahendit (nt ratastool ja kargud).

 • Olen puudega ja vajan abi lennul Dublinist Frankfurti.  Kas pean esitama arstitõendi, et saada tasuta abi lennujaamas ning pardal?

  EI − teilt võidakse nõuda arstitõendit üksnes juhul, kui teie või teiste reisijate või lennukimeeskonna tervis ja ohutus võivad olla ohus.

 • Olen eakas inimene ja tean ette, et vajan abi lennujaamas, reisides Pariisist Londonisse.  Kas peaksin eelnevalt lennuettevõtjaga ühendust võtma ja seda taotlema?

  JAH − te peaksite lennuettevõtjat teavitama vähemalt 48 tundi enne oma väljalendu, et tagada asjakohase abi kättesaadavus.

 • Olen ratastooli kasutaja.  Kas raudtee-ettevõtjad on kohustatud esitama teavet oma teenustele juurdepääsetavuse kohta?

  JAH − raudtee-ettevõtjad, piletimüüjad ja reisikorraldajad peavad tegema teabe raudteeveoteenustele ja vagunitele juurdepääsetavuse ning rongis leiduvate võimaluste kohta hõlpsasti kättesaadavaks.

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis / Lahendage probleemid riigiasutusega