Cesta

Aktualizováno : 18/06/2015

Časté otázky - Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace

 • Mohu si vzít invalidní vozík nebo berle s sebou do letadla?

  ANO – Do letadla je možné si s sebou vzít dvě pomůcky k usnadnění pohybu a orientace (např. invalidní vozík a berle).

 • Jsem zdravotně postižený a při cestě letadlem z Dublinu do Frankfurtu nad Mohanem budu potřebovat asistenci.  Musím předložit lékařské potvrzení, aby mi byla bezplatná asistence na letišti nebo na palubě poskytnuta?

  NE – K předložení lékařského osvědčení můžete být vyzváni, pouze pokud by mohl být ohrožen váš zdravotní stav nebo vaše bezpečnost nebo zdraví a bezpečnost ostatních cestujících či členů posádky.

 • Je mi 72 a obávám se, že při své cestě z Londýna do Paříže budu na letišti potřebovat pomoc.  Měl bych se kvůli tomu obrátit na příslušnou leteckou společnost předem a o pomoc požádat?

  ANO – Daného leteckého dopravce byste měl nejméně 48 hodin před odletem informovat, aby mohl zajistit, že budete mít náležitou pomoc opravdu k dispozici.

 • Jsem vozíčkářka.  Mají železniční dopravci povinnost poskytovat informace o přístupnosti svých služeb pro osoby z omezenou pohyblivostí?

  ANO – Železniční společnosti, prodejci jízdenek a cestovní kanceláře musejí dát k dispozici informace o přístupnosti železničních služeb, včetně přístupnosti vagonů a zařízení ve vlaku.

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství