Navigačný riadok

Práva cestujúcich v železničnej doprave – najčastejšie otázky

  • Môj vlak meškal 45 minút. Myslím, že je to dosť veľa, keďže šlo o krátku cestu trvajúcu menej ako 3 hodiny. Mám nárok na vrátenie peňazí?

    NIE - aby ste mohli mať nárok na náhradu, musí meškanie trvať aspoň hodinu.

  • Počas cesty vlakom z Paríža do Bruselu bol môj elektrický invalidný vozík nenapraviteľne poškodený, keď vypadol z poličky vo vlaku.  Umiestnili ho tam zamestnanci železničnej spoločnosti.  Môžem si od železničnej spoločnosti uplatniť náklady súvisiace s náhradou tohto vozíka?

    ÁNO - neexistuje žiadny finančný limit, ak je železničná spoločnosť zodpovedná za poškodenie vybavenia na zabezpečenie pohyblivosti.

  • Aké sú moje práva, ak vlak, ktorým cestujem, je zablokovaný na trati?

    Ak je váš vlak zablokovaný na trati, železničná spoločnosť musí zabezpečiť (alternatívnu) prepravu z vlaku na železničnú stanicu, do náhradnej východiskovej stanice alebo cieľovej stanice, ak je to fyzicky možné.

Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi