Navigacijski put

Ažurirano : 23/06/2015

Prava putnika

Dogodilo vam se kašnjenje ili otkazivanje puta? Imate li posebne potrebe povezane s pokretljivošću? Kao putnik zrakoplova, vlaka, broda ili autobusa imate određena prava kada putujete u EU-u.

Saznajte više:

Preuzmite aplikaciju „Vaša prava putnika” na svoj pametni telefon. ( Google Android English, iPhone English, iPad English, Windows Phone English )

Public consultations

    u ovom slučaju 27 država članica EU-a + Island, Norveška i Švicarska

    Retour au texte en cours.