Sökväg

Uppdaterat : 27/10/2016

travel

Flygresor

När du reser med flyg i EU har du vissa garanterade rättigheter redan när du köper biljetten:

  • Du har rätt att köpa din biljett till samma pris som alla andra utan att diskrimineras på grund av nationalitet eller bostadsort. Det gäller också om du köper biljetten på nätet.
  • Alla skatter och avgifter måste anges och inkluderas i det totala priset redan från början, för att du lättare ska kunna jämföra priser och göra ett välgrundat val. 

Alla valfria tillägg (t.ex. reseförsäkring) måste tydligt anges som just tillägg och får inte vara ikryssade på förhand. Du kan klaga på otydliga priser hos de behöriga myndigheterna i ditt hemland (i EU).

Dina rättigheter vid ombordstigning, försening, inställt flyg och upp- eller nedgradering

Om du nekas att stiga ombord, eller om flyget är försenat eller inställt eller om du placeras i en högre eller lägre klass än det står på din biljett, har du vissa rättigheter när du reser från EU med valfritt flygbolag eller när du ankommer till EU med ett flygbolag som är registrerat i ett EU-land eller i Island, Norge eller Schweiz.

Ditt flygbolag är alltid skyldigt att informera dig om vilka rättigheter du har i respektive situation.

Förseningar på mellan två och fem timmar eller längre

Om avgången är mer än två timmar försenad har du rätt till assistans (dryck, mat och möjlighet att ringa eller mejla) och, vid behov, hotellrum (inklusive transport mellan flygplatsen och hotellet) beroende på hur lång flygningen och förseningen är.

Om avgången är mer än fem timmar försenad har du rätt att få pengarna tillbaka. Men om du väljer detta alternativ behöver flygbolaget inte längre boka om resan eller ge dig annan hjälp.

Om ditt flyg är försenat och anländer till slutdestinationen med en försening på tre timmar eller mer, har du rätt till både assistans och ekonomisk kompensation (se nedan).

Kompensation för förseningar beroende på flygningens längd

Försening vid ankomst Flygningens längd Kompensation
Inom EU
3 timmar eller mer Upp till 150 mil 250 euro
  Över 150 mil 400 euro
Mellan flygplatser i och utanför EU
3 timmar eller mer Upp till 150 mil 250 euro
  150–350 mil 400 euro
  Över 350 mil 600 euro

Inställt flyg eller nekad ombordstigning

Om ditt flyg är inställt och du informerades mindre än två veckor före planerad avgång, eller om du nekas att stiga ombord, har du rätt att

  • boka om resan till din slutdestination med jämförbart transportalternativ eller
  • få pengarna tillbaka eller
  • få gratis transport tillbaka till den plats där du startade resan, om du har anslutningsflyg, och
  • få kompensation på 250–600 euro, beroende på hur lång flygningen är. Om flygbolaget erbjuder dig en alternativ flygning som gör att du blir försenad (två, tre eller fyra timmar beroende på hur lång flygningen är) kan kompensationen minska med 50 procent (se nedan).

Om du blir ombokad har du också rätt till assistans (dryck, mat och möjlighet att ringa eller mejla) och, vid behov, hotellrum (inklusive transport) beroende på hur lång förseningen är.

Kompensation för inställt flyg eller nekad ombordstigning vid ombokning

Försening vid ankomst Flygningens längd Kompensation
Inom EU
2 timmar Upp till 150 mil 125 euro
3 timmar Över 150 mil 200 euro
Mellan flygplatser i och utanför EU
3 timmar 150–350 mil 200 euro
4 timmar Över 350 mil 300 euro

Upp- eller nedgradering

Om du placeras i en högre klass än det står på din biljett (uppgradering) får flygbolaget inte ta mer betalt.

Om du placeras i en lägre klass än det står på din biljett (nedgradering) har du rätt att få pengar tillbaka (30, 50 eller 75 procent på biljettpriset beroende på hur lång flygningen är).

Om du har två eller fler anslutningsflyg på samma biljett kan du bara få pengar tillbaka för den nedgraderade sträckan och inte för hela resan.

Rättigheter vid extraordinära omständigheter

Om ditt flyg ställs in på grund av extraordinära omständigheter som dåligt väder eller flygledarstrejk behöver flygbolaget inte ge dig ekonomisk kompensation. Men flygbolaget måste ge dig den hjälp du behöver medan du väntar på alternativt färdsätt. Du har rätt att

  • få pengarna tillbaka inom sju dagar eller
  • boka om till första möjliga alternativa färdsätt eller
  • boka om till en annan dag som passar dig bättre eller
  • få transport till och från flygplatsen om flyget ankommer eller avgår från en annan flygplats än den som framgår av bokningen.

Klagomål och ersättning

Avgång från EU

Om du har nekats att stiga ombord, eller om flyget var försenat eller inställt, och du anser att dina passagerarrättigheter har kränkts, kan du klaga hos flygbolaget i fråga. Använd EU:s reklamationsblankett [119 KB] och glöm inte att spara en kopia.

Normalt får du ett svar inom två månader. Om du inte får svar i tid eller är missnöjd med svaret kan du kontakta myndigheterna pdf English i det EU-land där händelsen inträffade.

Du kan söka ekonomisk ersättning genom att skicka ett klagomål till ett organ för alternativ tvistlösning, förutsatt att flygbolaget är etablerat i EU och deltar i systemet för alternativ tvistlösning English. Om du har köpt biljetten på nätet kan du använda tvistlösningswebbplatsen English.

Ankomst till EU (flyg som genomförs av ett EU-flygbolag)

Om händelsen inträffade i ett land utanför EU, men med ett EU-flygbolag, kan du vända dig till den behöriga myndigheten pdf English i det första EU-land som du kommer till.

Borttappat, skadat eller försenat bagage

Incheckat bagage

Om ditt incheckade bagage tappas bort, skadas eller försenas har du rätt till skadestånd från flygbolaget på upp till drygt 1 220 euro, utom om skadan beror på en defekt i ditt bagage.

Handbagage

Om ditt handbagage skadas har du rätt till skadestånd om flygbolaget orsakade skadan.

Reseförsäkring

Om du ska ta med dig värdefulla föremål kan du – mot en avgift – höja skadeståndsgränsen (till över 1 220 euro). Lämna i så fall in en särskild deklaration till flygbolaget senast när du checkar in. Men för att få tillräcklig täckning är det förstås bäst att teckna en privat reseförsäkring.

Klagomål

Om du vill klaga på borttappat eller skadat bagage bör du lämna en skriftlig reklamation till flygbolaget inom sju dagar. Om du vill klaga på försenat bagage har du 21 dagar på dig att reklamera. Det finns ingen standardblankett för detta.

Offentliga samråd
Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
Få hjälp och råd