Sökväg

Uppdaterat : 17/12/2013

travel

Flygresor

Tänk på att du inte ska behöva betala ett högre biljettpris på grund av din nationalitet eller beroende på var du köper biljetten.

Du har också rättigheter om flyget är försenat, inställt, eller överbokat, så att du inte kommer med flyget …

… och om du flyger

 • från en flygplats i EU, eller
 • till EU med ett flygbolag från ett EU-land, Island, Norge eller Schweiz.

Återbetalning eller ombokning

Om du nekas att stiga ombord eller om flyget är inställt eller överbokat har du rätt att antingen

 • boka om resan till din slutdestination med jämförbart transportalternativ, eller
 • pengarna tillbaka och i vissa fall gratis transport tillbaka till den plats där du startade resan.

Långa förseningar - om ditt flyg är mer än fem timmar försenat har du också rätt att få pengarna tillbaka. Men om du väljer detta alternativ behöver flygbolaget inte längre hjälpa dig med ombokning eller på annat sätt.

Ditt flygbolag måste alltid informera dig om dina rättigheter och orsaken till nekad ombordstigning, inställda flyg eller förseningar på över två timmar (eller fyra timmar för flygningar på över 350 mil).

Mat och hotell

Beroende på hur lång flygningen och förseningen är kan du ha rätt till mat och dryck, hotell och möjlighet att ringa nödvändiga samtal.

Ekonomisk ersättning

Om du nekas ombordstigning, ditt flyg är inställt eller kommer fram över tre timmar för sent, kan du ha rätt till ersättning på 250–600 euro, beroende på hur lång flygningen är.

Inom EU

 • 150 mil eller kortare: 250 euro
 • Över 150 mil: 400 euro

Mellan flygplatser i och utanför EU

 • 150 mil eller kortare: 250 euro
 • 150–350 mil: 400 euro
 • Över 350 mil: 600 euro

Om flygbolaget erbjöd dig en alternativ flygning med liknande tidtabell kan ersättningen minska med 50 procent.

Du får ingen ersättning om

 • flyget ställts in på grund av extraordinära omständigheter som dåligt väder
 • om du informerades två veckor före planerad avgång
 • om du erbjudits en annan flygning till samma destination med liknande tidtabell.

Vid extraordinära omständigheter har du inte alltid rätt till kompensation, men flygbolaget måste låta dig välja mellan att

 • få pengarna tillbaka (hela biljettpriset eller priset för den del du inte kunnat utnyttja)
 • boka om till första möjliga alternativa färdsätt
 • boka om till en annan dag som passar dig bättre (förutsatt att det finns platser).

Även vid extraordinära omständigheter måste flygbolaget hjälpa dig om det behövs när du väntar på ombokning.

Så ansöker du om återbetalning eller kompensation

Lämna in en reklamationsblankett [119 KB] Deutsch español français italiano polski svenska till flygbolaget och glöm inte att spara en kopia.

Om du inte får svar i tid eller är missnöjd med svaret, kan du klaga hos tillsynsmyndigheten [222 KB] i det EU-land där händelsen ägde rum.

Om händelsen inträffade i ett land utanför EU, men med ett EU-flygbolag, kan du vända dig till myndigheten [222 KB] i det EU-land som du skulle resa till.

Borttappat eller skadat incheckat bagage

Incheckat bagage

Om ditt bagage försvinner, skadas eller försenas kan du ha rätt till ersättning från flygbolaget på upp till cirka 1 220 euro.

Undantag - du får ingen ersättning om skadan beror på en defekt i ditt bagage.

Handbagage och personliga tillhörigheter

Flygbolaget är ansvarigt om det orsakade skadan.

Du måste lämna in din anmälan inom 7 dagar efter att du fått bagaget (eller 21 dagar om ditt bagage var försenat).

Om du vill vidta andra rättsliga åtgärder måste du göra det inom två år från det att du fick ditt bagage.

Om du ska ta med dig värdefulla föremål kan du ibland - mot en avgift - höja gränsen för skadestånd till över 1 223 euro om du i förväg lämnar in en särskild deklaration till flygbolaget, senast vid incheckningen. Men det bästa är förstås att teckna en privat reseförsäkring.

Det finns inget standardformulär för den särskilda deklarationen utan flygbolagen har egna formulär.

Boka på nätet - tydliga priser

När du bokar flyg på nätet ska du kunna se det totala biljettpriset - inklusive obligatoriska skatter och avgifter - redan från början. På så sätt kan du jämföra priserna och göra ett välgrundat val.

Förutom slutpriset ska åtminstone följande uppgifter tydligt anges: biljettpriset, skatter, flygplatsskatter och andra avgifter eller tillägg (t.ex. säkerhetsavgifter eller bränsletillägg).

Alla valfria tillägg måste tydligt anges och får inte vara ikryssade på förhand.

Klaga på otydliga priser

Vänd dig till tillsynsmyndigheten [222 KB] i ditt hemland (i EU) om du vill klaga på otydliga priser.

EU-lagstiftning

Hjälp och råd