Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 13/06/2016

travel

Id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru

L-ewwel nett, ma tistax tintalab prezz ogħla għal biljett minħabba n-nazzjonalità tiegħek jew skont minn fejn tkun qed tixtrih.

It-tieni, tgawdi għadd ta' drittijiet ukoll f'każ li xi ħaġa tmur żmerċ. Dan jikkonċerna d- dewmien, il- kanċellazzjonijiet u l- ibbukkjar aktar milli suppost li ma jħallukx titla' fuq l-ajruplan …

... u jgħoddu jekk:

 • tluq minn kull ajruport li jinsab fl-UE, jew
 • dħul fl-UE b'ajruplan tal-UE jew wieħed mill-Islanda, in-Norveġja jew l-Isvizzera

Rimborż jew trasport alternattiv

Jekk qed tiċċaħħad milli titla' fuq l-ajruplan jew titjirietek hi kkanċellata jew fiha bbukkjar aktar milli suppost, għandek dritt jew:

 • li titwassal fid-destinazzjoni finali tiegħek b'użu ta' mezzi alternattivi komparabbli, jew inkella
 • rimborż tal-biljett tiegħek u, fejn rilevanti, tintbagħat lura bla ħlas lejn il-punt ta' tluq inizjali tiegħek.

Dewmien fit-tul - jekk it-titjira tiegħek tiddawwar b'5 sigħat jew aktar, għandek dritt għal rimborż (Iżda jekk taċċetta rimborż, il-linja tal-ajru mhix obbligata li tipprovdilek aktar ivvjaġġar minn fejn qiegħed jew assistenza).

Il-linja tal-ajru għandha tgħarrfek dwar drittijietek u r-raġuni għala m'intix qed titħalla titla' fuq l-ajruplan, jew dwar kwalunkwe kanċellazzjonijiet jew dewmien fit-tul (aktar minn sagħtejn, għalkemm dan jista' jkun sa 4 sigħat għal titjiriet li jaqbżu 3,500 km.

Ikel u akkomodazzjoni

Jista' jkollok ukoll dritt għal trattamenti ta' ikel u xorb biex tistejqer, ikliet, komunikazzjonijiet (bħal telefonata bla ħlas), u, jekk hemm bżonn, akkomodazzjoni għal lejl, jiddependi mid-distanza u mit-tul tad-dewmien.

Kumpens finanzjarju

Barra minn hekk, jekk tkun miċħud milli titla' fuq l-ajruplan, tiġi kkanċellata t-titjira jew tasal aktar minn 3 sigħat tard fid-destinazzjoni finali mniżżlu fuq il-biljett tiegħek, jista' jkollok dritt għall-kumpens bejn EUR 250 - 600, dan jiddependi fuq id-distanza tal-vjaġġ:

Fl-UE

 • 1,500 km jew anqas - EUR €250
 • aktar minn 1,500 km - EUR €400

Bejn ajruport fl-UE u ajruport li mhux fl-UE

 • 1,500 km jew anqas - EUR 250
 • 1,500 - 3,500 km - EUR 400
 • aktar minn 3,500 km - EUR 600

Jekk il-kumpanija tal-ajruplan toffrilek titjira alternattiva bi skeda simili, il-kumpens jista' jitnaqqas b'50%.

Meta titjiriet ikunu kkanċellati, ma tingħatax kumpens jekk:

 • il-kanċellazzjoni ssir minħabba ċirkostanzi straordinarji pereżempju minħabba temp ħażin, jew
 • tkun ġejt mgħarraf ġimagħtejn qabel l-iskeda tad-data tat-titjira, jew
 • kont offrut alternattiva għall-istess rotta bl-istess skeda bħal dik oriġinali.

Għal kanċellazzjoni minħabba ċirkostanzi straordinarji jista' ma jkollokx dritt għal kumpens, madankollu l-linja tal-ajru tista' xorta waħda toffrilek jew:

 • rimborż tal-biljett (sħiħ jew tal-parti li ma tkunx għamilt użu minnu)
 • trasport alternattiv lejn id-destinazzjoni finali tiegħek mal-ewwel opportunità jew
 • ibbukkjar mill-ġdid għal data aktar tard skont l-għażla tiegħek (dan jiddependi mill-postijiet disponibbli).

Anki f'ċirkostanzi straordinarji, il-linji tal-ajru għandhom jagħtuk l-assistenza tagħhom meta meħtieġa, waqt li tkun qed tistenna trasport alternattiv.

Kif għandek tingħata rimborż jew kumpens

Ibgħat formola ta' ilment tal-UE dwar id-drittijiet tal-passiġġieri bl-ajru [119 KB] lil-linja tal-ajru tiegħek - u ara li żżomm kopja għalik.

Jekk din ma twasslek imkien, jew jekk ma tkunx sodisfatt bit-tweġiba, tista' tilmenta mal- entità nazzjonali li tinforza pdf English [222 KB] fil-pajjiż tal-UE fejn seħħ l-inċident.

Jew, jekk l-inċident seħħ f'ajruport ta' tluq minn pajjiż li mhux fl-UE iżda li involva linja tal-ajru mill-UE, tista' tibgħat ilment lill- entità nazzjonali li tinforza pdf English [222 KB] fil-pajjiż tal-UE li lejh kont qed tivvjaġġa.

Telf jew ħsara ta' lagiġ irreġistrat

Lagiġ li jkun sarlu ċ-check in

Jekk il-lagiġ reġistrat tiegħek jintilef, issirlu ħsara jew jiddawwar, għandek dritt għal kumpens mil-linja tal-ajru, ta' madwar EUR 1 220

Eċċezzjoni - jekk il-ħsara tiġi kkawżata b'difett inerenti fil-lagiġ innifsu.

Lagiġ tal-idejn (inklużi oġġetti personali)

Il-linja tal-ajru għandha din ir-responsabbiltà jekk hi tkun responsabbli għal din il-ħsara.

Tinsiex tressaq l-ilment tiegħek fi żmien 7 ijiem li fihom tirċievi l-lagiġ tiegħek (jew 21 ġurnata jekk il-lagiġ tiegħek dam biex twasallek).

Jekk tkun tixtieq tieħu azzjoni legali oħra, għandek tagħmel dan fi żmien sentejn mid-data li fiha jitwassallek il-lagiġ.

Jekk tkun qed tivvjaġġa b' oġġetti li jiswew ħafna flus, tista' - bi ħlas - takkwista limitu ta' kumpens li jkun ogħla minn EUR 1 220 billi tagħmel dikjarazzjoni speċjali bil-quddiem lil-linja tal-ajru - tal-anqas meta tagħmel iċ-check in. Għalkemm l-aħjar ħaġa li tagħmel hu li tħallas assigurazzjoni privata għall-ivvjaġġar.

M'hemmx formola standard għad-dikjarazzjoni speċjali. Il-linja tal-ajru tagħżel it-tip ta' formola pprovduta.

Ibbukkjar onlajn - prezzijiet ċari

Meta tibbukkja titjira onlajn, il-prezz sħiħ tal-biljett - inklużi l-elementi obbligatorji kollha bħat-taxxi u ħlas - għandhom jidhru mill-ewwel, biex tkun tista' tqabbel il-prezzijiet bejn kumpaniji tal-ajru differenti u tagħmel għażla infurmata.

Flimkien mal-prezz finali, għandha tal-anqas tidher b'mod ċar l-informazzjoni li ġejja: il-prezz tat-titjira, it-taxxi, il-ħlas tal-ajruport, ħlas ieħor, ħlas supplimentari jew miżati (bħal dawk tas-sigurtà jew il-fjuwil).

Kull suppliment li mhux obbligatorju għandu jkun indikat b'mod ċar u rrikkmandat biss bħala għażla ħielsa.

Informazzjoni għall-passiġġiera li qed jivvjaġġaw lejn jew mill-Ajurport ta' Brussell pdf English

Leġiżlazzjoni tal-UE
Konsultazzjonijiet pubbliċi
Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
Sib għajnuna u pariri