Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 27/10/2016

travel

Id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru

Meta tivvjaġġa bl-ajru fl-UE għandek ċerti drittijiet garantiti li japplikaw anki qabel ma jibda l-vjaġġ tiegħek:

  • Meta tixtri l-biljett tiegħek, għandek dritt li jkollok l-istess aċċess għat-tariffi tal-ajru mingħajr kwalunkwe diskriminazzjoni bbażata fuq in-nazzjonalità jew il-post ta' residenza tiegħek. Dan japplika wkoll jekk int tixtri l-biljett tal-ajru tiegħek onlajn.
  • Mill-bidu tal-proċess tal-ibbukkjar jeħtiġilhom jiġu inklużi u jidhru fil-prezz totali t-taxxi, il-ħlasijiet u l-iċċarġjar. Dan jagħmilha eħfef biex jitqabblu l-prezzijiet ma' dawk ta' linji tal-ajru oħrajn biex b'hekk tkun tista' tagħżel b'mod informat. 

Kull suppliment li mhux obbligatorju (bħall-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar) għandu jkun indikat b'mod ċar u rrikkmandat biss bħala għażla ħielsa.  Tista' tirrapporta każ ta' pprezzar onlajn mhux ċar lill- awtoritajiet nazzjonali fil-pajjiż tar-residenza tiegħek fl-UE.

Id-drittijiet tiegħek f'każ ta' imbark miċħud, dewmien, kanċellazzjoni, u apgrejdjar jew dawngrejdjar

Jekk inti ma titħalliex titla' fuq l-ajruplan, it-titjira tiegħek tittardja, tiġi kkanċellata jew jekk titqiegħed fi klassi ogħla jew aktar baxxa minn dak li hu msemmi fuq il-biljett tiegħek, għandek ċerti drittijiet meta titlaq minn kwalunkwe ajruport fl-UE ma' kwalunkwe linja tal-ajru, jew tasal fl-UE b'linja tal-ajru tal-UE jew linja tal-ajru mill-Iżlanda, in-Norveġja jew l-Iżvizzera.

F'dawn is-sitwazzjonijiet kollha il-linja tal-ajru tiegħek għandha tinfurmak dwar id-drittijiet tiegħek li jistgħu jvarjaw skont is-sitwazzjoni speċifika tiegħek.

Dewmien minn sagħtejn 'l fuq sa 5 sigħat jew aktar

Jekk it-titjira tiegħek tittardja għal sagħtejn mit-tluq int intitolat għal assistenza (xorb, ikel, komunikazzjonijiet) u, jekk neċessarja, akkomodazzjoni f'lukanda (inklużi trasport bejn l-ajruport u l-post ta' akkomodazzjoni) skont id-distanza tat-titjira u t-tul tad-dewmien.

Jekk it-titjira tiegħek hi posposta b' 5 sigħat jew aktar mit-tluq int intitolat li tingħata ħlas lura. Jekk inti taċċetta din l-għażla, il-linja tal-ajru ma tkunx obbligata li tipprovdilek aktar ivvjaġġar jew assistenza.

Jekk it-titjira tiegħek tiddawwar u tasal fid-destinazzjoni finali tiegħek 3 sigħat tard jew aktar, flimkien mal-assistenza int intitolat ukoll għal kumpens finanzjarju (ara hawn taħt).

Kumpens għal dewmien skont id-distanza tat-titjira

Dewmien fil-wasla Distanza tat-titjira Kumpens
Fl-UE
3 sigħat jew aktar 1 500 km jew anqas EUR 250
  Aktar minn 1 500 km EUR 400
Bejn ajruport fl-UE u ajruport li mhux fl-UE
3 sigħat jew aktar 1 500 km jew anqas EUR 250
  1 500 km - 3 500 km EUR 400
  Aktar minn 3 500 km EUR 600

Kanċellazzjoni jew jekk ma titħalliex titla' abbord

Jekk it-titjira tiegħek tiġi kkanċellata, u tkun ġejt mgħarraf anqas minn ġimagħtejn qabel id-data ffissata jew tiġi mċaħħad milli titla' abbord int intitulat għal:

  • Trasport lejn id-destinazzjoni finali tiegħek b'użu ta' mezzi ta' trasport alternattivi komparabbli, jew
  • Ħlas lura għall-biljett tiegħek jew
  • Trasport bla ħlas lejn il-punt tat-tluq inizjali tiegħek jekk għandek titjiriet konnessi, u
  • Kumpens finanzjarju ta' EUR 250 sa EUR 600 skont id-distanza tat-titjira tiegħek. Jekk it-trasportatur joffrilek titjira alternattiva u tilħaq id-destinazzjoni finali tiegħek b'dewmien ta' 2, 3 jew 4 sigħat skont it-tul tat-titjira, il-kumpens jista' jitnaqqas b'50% (ara hawn taħt).

F'każijiet ta' rotta differenti, int intitolat ukoll għall-kura (xorb, ikliet, komunikazzjonijiet) u, jekk neċessarju, akkomodazzjoni f'lukanda (inkluż it-trasferiment) skont it-tul tad-dewmien.

Kumpens għal kanċellazzjoni jew rifjutar ta' imbark fil-każ tal-għoti ta' rotta ġdida

Dewmien fil-wasla Distanza tat-titjira Kumpens
Fl-UE
Sagħtejn 1 500 km jew anqas EUR 125
3 sigħat Aktar minn 1 500 km EUR 200
Bejn ajruport fl-UE u ajruport li mhux fl-UE
3 sigħat 1 500 km - 3 500 km EUR 200
4 sigħat Aktar minn 3 500 km EUR 300

Apgredjar jew dawngrejdjar

Jekk inti titqiegħed fi klassi ogħla minn dik imsemmija fuq il-biljett tiegħek (apgredjar), it-trasportatur tal-ajru ma jistax jitlob kwalunkwe pagament addizzjonali.

Jekk titqiegħed fi klassi inferjuri (dawngrejdjar), inti għandek id-dritt għal rimborż ta' perċentwal ta' 30%, 50% jew 75% tal-prezz tal-biljett tiegħek, skont id-distanza tat-titjira.

Meta jkun hemm tnejn jew aktar titjiriet konnessi inklużi f'biljett uniku, ir-rimborż hu pagabbli biss għat-titjira dawngrejdjata u mhux għall-vjaġġ kollu.

Id-drittijiet tiegħek f'ċirkostanzi straordinarji

Jekk it-titjira tiegħek tiġi kkanċellata minħabba "ċirkustanzi straordinarji", bħal temp ħażin jew strajk tal-kontrolluri tat-traffiku tal-ajru, ma jitħallas ebda kumpens finanzjarju mit-trasportatur tal-ajru. Madankollu, il-linja tal-ajru għandha tipprovdi l-assistenza xierqa waqt li tkun qed tistenna trasport alternattiv.  Int intitolat ukoll għal:

  • Ħlas lura tal-biljett tiegħek fi żmien 7 ijiem jew
  • Trasport alternattiv lejn id-destinazzjoni finali tiegħek mal-ewwel opportunità jew
  • Ibbukkjar mill-ġdid għal data aktar tard magħżula minnek jew
  • Trasport lejn u mill-ajruport, jekk it-titjira tasal jew titlaq minn ajruport differenti minn dak imsemmi fl-ibbukkjar

Kif tilmenta / mezzi ta' rimedju

Titjiriet li jitilqu mill-UE

Jekk tiċċaħħad milli titla' abbord, jew it-titjira tiegħek ġiet posposta jew ikkanċellata u tqis li ma ġewx rispettati d-drittijiet tiegħek bħala passiġġier bl-ajru tal-UE, tista' tressaq ilment lill-kumpanija tal-ajru kkonċernata.  Tista' tagħmel dan billi tuża l- formola ta' lment [119 KB] tad-drittijiet tal-passiġġieri. Kun ċert li żżomm kopja għalik.

Għandek tirċievi tweġiba normalment mil-linja tal-ajru fi żmien xahrejn. Jekk ma tirċevihiex jew jekk m'intix sodisfatt bit-tweġiba, tista' tikkuntattja l- awtoritajiet nazzjonali pdf English fil-pajjiż tal-UE fejn seħħ l-inċident.

Għal rimedju finanzjarju, bil-kundizzjoni li l-linja tal-ajru hi stabbilita fl-UE u li tipparteċipa fl- iskema għas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim English (ADR), tista' tissottometti lment lill-entità tal-ADR.  Jekk xtrajt il-biljett tiegħek onlajn tista' tissottometti l-ilment tiegħek permezz tal- pjattaforma għas-Soluzzjoni Onlajn għat-Tilwim English

Titjiriet li jaslu fl-UE (operati minn linja tal-ajru tal-UE)

Jekk l-inċident ġara f'ajruport barra mill-UE, iżda involva linja tal-ajru tal-UE, tista' tibgħat ilment lill- awtorità nazzjonali pdf English fl-ewwel pajjiż tal-UE li tidħol fih.

Telf, lagiġ bil-ħsara jew li jittardja

Lagiġ li jkun sarlu ċ-check in

Jekk jintilef il-lagiġ li jkun sarlu ċ-check in, issirlu ħsara jew jittardja, il-linja tal-ajru hi responsabbli u int intitolat għal kumpens sa ammont ta' madwar EUR 1 220.   Madankollu, jekk il-ħsara tiġi kkawżata b'difett inerenti fil-lagiġ innifsu, ma għandekx dritt għal kwalunkwe kumpens.

Lagiġ tal-idejn

Jekk issir ħsara lil-lagiġ il-linja tal-ajru hi responsabbli jekk hi responsabbli għall-ħsara.

Assigurazzjoni tal-ivvjaġġar

Jekk tkun qed tivvjaġġa b'oġġetti li jiswew ħafna flus, tista', bi ħlas, titlob kumpens ogħla (aktar minn EUR 1 220). Biex tagħmel dan, jeħtieġlek tiddikjara minn qabel lil-linja tal-ajru l-aktar tard sa meta tagħmel iċ-check in. Madankollu, biex tiżgura li għandek koperta suffiċjenti, il-parir hu li tieħu assigurazzjoni tal-ivvjaġġar privata.

Kif tilmenta

Jekk tixtieq tippreżenta talba għal lagiġ mitluf jew bil-ħsara, jeħtieġlek tagħmel dan bil-miktub lil-linja tal-ajru sa 7 ijiem, jew sa żmien 21 jum li fihom tkun irċevejt il-lagiġ tiegħek jekk dan dam biex wasal. M'hemm ebda formola standard għall-UE kollha.

Konsultazzjonijiet pubbliċi
Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
Sib għajnuna u pariri