Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 27/10/2016

travel

Aviopasažieru tiesības

Kad ceļojat ar lidmašīnu ES, jums ir garantētas dažādas tiesības, kas ir spēkā pat pirms ceļojuma sākuma:

  • kad iegādājaties biļeti, jums ir tiesības uz vienlīdzīgu piekļuvi aviotransporta tarifiem bez diskriminēšanas pilsonības vai dzīvesvietas dēļ. Šis noteikums ir spēkā arī tad, ja biļeti pērkat tiešsaistē.
  • No rezervācijas procesa paša sākuma visām izmaksām, nodokļiem, nodevām jābūt iekļautām kopējā cenā. Tas atvieglo iespēju salīdzināt cenas ar pārējām aviosabiedrībām un ļauj jums apzināti izvēlēties. 

Attiecīgajā vietnē ir skaidri jābūt norādītiem visiem neobligātajiem papildinājumiem (tādiem kā ceļojuma apdrošināšana) un jābūt precizētam, ka tiem ir nepieciešama lietotāja nepārprotama piekrišana.  Varat ziņot par neskaidras cenu veidošanas gadījumiem kompetentajām iestādēm ES valstī , kas ir jūsu dzīvesvietas valsts.

Jūsu tiesības iekāpšanas atteikuma, reisa aizkavēšanās, atcelšanas, virsrezervējuma gadījumos un tad, ja jūs iesēdina augstākā vai zemākā klasē

Ja jums ir atteikta iekāpšana lidmašīnā, ja jūsu lidojums kavējas vai ir atcelts vai ja jūs tikāt nosēdināts augstākā vai zemākā klasē, nekā biļetē norādīts, jums ir noteiktas tiesības, ja dodaties ceļā no kādas lidostas, kas atrodas ES, lai kura arī nebūtu attiecīgā aviosabiedrība, vai arī ierodaties ES ar kādas ES aviosabiedrības vai Islandes, Norvēģijas vai Šveices aviosabiedrības lidmašīnu.

Visos šajos gadījumos attiecīgajai aviosabiedrībai ir jūs jāinformē par jūsu tiesībām, kas var atšķirties atkarībā no konkrētās situācijas.

2 līdz 5 stundu kavēšanās

Ja izlidošana aizkavējas par 2 stundām, jums ir tiesības saņemt palīdzību (dzērieni, maltītes un sakari) un vajadzības gadījumā izmitināšanu viesnīcā (tostarp transportu starp lidostu un izmitināšanas vietu) atkarībā no lidojuma attāluma un kavēšanās ilguma.

Ja izlidošana aizkavējas par 5 stundām vai ilgāk, jums ir tiesības uz izdevumu atlīdzināšanu. Ja pieņemat šo iespēju, aviosabiedrībai nav pienākuma piedāvāt nekādu turpmāko ceļošanu vai palīdzību.

Ja jūsu lidojums kavējas un galamērķis tiek sasniegts ar 3 vai vairāk stundu kavēšanos, jums ir arī tiesības uz finansiālu kompensāciju (sk. zemāk).

Kompensācija kavēšanās gadījumā atkarībā no lidojuma attāluma

Ielidošana ar kavēšanos Lidojuma attālums Kompensācija
Eiropas Savienībā
3 stundas vai vairāk 1500 km vai mazāk 250 eiro
  1500 km vai vairāk 400 eiro
Starp kādu lidostu ES un lidostu, kas atrodas ārpus ES
3 stundas vai vairāk 1500 km vai mazāk 250 eiro
  1500 km – 3500 km 400 eiro
  Vairāk nekā 3500 km 600 eiro

Atcelšana vai iekāpšanas atteikums

Ja jūsu lidojums ir atcelts un jūs par to informēja mazāk nekā 2 nedēļas pirms paredzētā izlidošanas datuma vai ja jums atsaka iekāpšanu, jums ir tiesības:

  • uz transportu līdz jūsu galamērķim, izmantojot līdzīgu alternatīvu transportu, vai
  • uz jūsu biļetes izdevumu atlīdzinājumu vai
  • bezmaksas transportu līdz vietai, kur sākās jūsu ceļojums, ja jums ir savienotais lidojums, kā arī
  • finansiālo kompensāciju 250 līdz 600 eiro apmērā atkarībā no lidojuma attāluma. Ja pārvadātājs jums piedāvā citu lidojumu un ja savu galamērķi sasniedzat ar 2, 3 vai 4 stundu nokavēšanos atkarībā no lidojuma ilguma, šī kompensācija var tikt samazināta par 50 % (sk. zemāk).

Maršruta maiņas gadījumā jums ir tiesības uz palīdzību (dzērieni, maltītes un sakari) un vajadzības gadījumā arī uz uzturēšanos viesnīcā (ieskaitot transportu) atkarībā no kavējuma ilguma.

Kompensācija par reisa atcelšanu vai iekāpšanas atteikumu maršruta maiņas gadījumos

Ielidošana ar kavēšanos Lidojuma attālums Kompensācija
Eiropas Savienībā
2 stundas 1500 km vai mazāk 125 eiro
3 stundas 1500 km vai vairāk 200 eiro
Starp kādu lidostu ES un lidostu, kas atrodas ārpus ES
3 stundas 1500 km – 3500 km 200 eiro
4 stundas Vairāk nekā 3500 km 300 eiro

Iesēdināšana augstākā vai zemākā klasē

Ja jums ierāda sēdvietu augstākā klasē nekā jūsu biļetē norādītā klase, pārvadātājs nevar prasīt papildu samaksu.

Ja jūs iesēdina zemākā klasē, jums ir tiesības uz kompensāciju, kas sasniedz 30 %, 50 % vai 75 % no biļetes cenas atkarībā no lidojuma attāluma.

Ja biļete ietver vismaz divus savienotos lidojumus, atlīdzinājums ir iespējams tikai attiecībā uz lidojumu, kura laikā tikāt iesēdināts zemākā klasē, un nevis attiecībā uz visu braucienu.

Jūsu tiesības ārkārtējos apstākļos

Ja jūsu lidojums ir anulēts "ārkārtēju apstākļu" dēļ — piem., slikti laikapstākļi vai aviosatiksmes dispečeru streiks — aviosabiedrība neizmaksās nekādu finansiālo kompensāciju. Tai tomēr ir jāsniedz pienācīga palīdzība līdz brīdim, kad atrasts cits transporta risinājums.  Jums ir arī tiesības:

  • uz biļetes cenas atlīdzinājumu 7 dienu laikā vai
  • uz alternatīvu transportu līdz jūsu galamērķim cik iespējams drīz, vai
  • uz jaunu rezervāciju kādā citā dienā pēc jūsu izvēles, vai
  • uz transportu līdz lidostai, ja lidojums beidzas vai sākas citā lidostā, kas nav rezervācijā minētā.

Kā iesniegt sūdzību / tiesiskās aizsardzības līdzekļi

Lidojumi no ES

Ja tika atteikta iekāpšana vai lidojums aizkavējās vai tika atcelts un jūs uzskatāt, ka jūsu ES aviopasažiera tiesības netika ievērotas, varat iesniegt sūdzību attiecīgajai lidsabiedrībai.  Lai to izdarītu,varat izmantot ES sūdzību veidlapu [119 KB] . Saglabājiet vienu kopiju saviem arhīviem.

Aviokompānijas atbildi jums vajadzētu saņemt 2 mēnešu laikā. Ja tā neatbild vai saņemtā atbilde jūs neapmierina, varat vērsties valsts iestādēs pdf English tajā ES valstī, kurā notika attiecīgais incidents.

Lai saņemtu atlīdzinājumu, ja vien attiecīgā aviosabiedrība ir reģistrēta ES un piedalās alternatīvas strīdu izšķiršanas sistēmā English (SAI), varat adresēt sūdzību SAI struktūrai.  Ja biļeti nopirkāt tiešsaistē, savu sūdzību varat iesniegt vietnē, kas īpaši izveidota strīdu izšķiršanai tiešsaistē English.

Lidojumi uz ES (tos īsteno ES aviosabiedrība)

Ja incidents noticis kādā lidostā, kas atrodas ārpus ES, bet ar ES aviosabiedrību, varat adresēt prasību valsts iestādē pdf English , kas atrodas pirmajā ES valstī, kurā nonākat.

Pazaudēta, bojāta vai ar kavēšanos saņemta bagāža

Reģistrēta bagāža

Ja jūsu reģistrētā bagāža ir pazaudēta, sabojāta vai kavējas, aviosabiedrība ir atbildīga, un jums ir tiesības uz kompensāciju, kas var sasniegt 1220 eiro.  Tomēr, ja kaitējumu izraisījis defekts pašā bagāžā, jums nav tiesību saņemt kompensāciju.

Rokas bagāža

Ja jūsu rokas bagāža ir sabojāta, aviosabiedrība ir atbildīga, ja nodarītais kaitējums ir radīts tās dēļ.

Ceļojuma apdrošināšana

Ja ceļojat ar dārgām mantām, par maksu varat pieprasīt augstāku kompensāciju (kas pārsniedz 1220 eiro). Tālab jums attiecīgajā aviosabiedrībā ir jāsniedz iepriekšēja deklarācija vēlākais reģistrācijas brīdī. Tomēr ir vēlams nopirkt privātu ceļojuma apdrošināšanu, lai jūsu rīcībā būtu pietiekams apdrošināšanas segums.

Kā iesniegt sūdzību?

Ja vēlaties iesniegt prasību nozaudētas vai bojātas bagāžas gadījumā, jums tā ir jāiesniedz rakstiski attiecīgajā aviosabiedrībā 7 dienu laikā vai 21 dienu laikā pēc bagāžas saņemšanas, ja runa ir par aizkavējumu. Tādas veidlapas, kas būtu standartizēta visā ES, nav.

Sabiedriskās apspriešanas
Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
Vaicājiet, un mēs dosim padomu.