Naršymo kelias

Atnaujinta 2016-10-27

travel

Lėktuvų keleivių teisės

Jei Europos Sąjungoje skrendate lėktuvu, jums užtikrinamos tam tikros teisės, kuriomis galite naudotis skrydžiui dar nė neprasidėjus.

  • Bilietus perkantys keleiviai turi lygias teises į oro transporto kainas, taikomas jų nediskriminuojant dėl pilietybės arba gyvenamosios vietos. Ši taisyklė galioja ir tuomet, kai lėktuvo bilietas perkamas internetu.
  • Nuo pat rezervavimo procedūros pradžios visi mokesčiai ir rinkliavos turi būti įtraukti į bendrą kainą. Dėl to lengviau palyginti kainas su kitų oro transporto bendrovių kainomis, taigi gauti sprendimui priimti reikalingą informaciją. 

Visi papildomi elementai (pavyzdžiui, kelionės draudimas) turi būti aiškiai nurodyti ir siūlomi tik taip, kad keleivis pats turėtų juos pasirinkti, jei nori.  Apie neaiškios kainodaros internete atvejus galite pranešti savo gyvenamosios ES šalies nacionalinėms institucijoms .

Jūsų teisės atsisakymo vežti, vėlavimo, skrydžio atšaukimo, perkėlimo į aukštesnę arba žemesnę klasę atvejais

Jei išvykstate iš kurio nors ES oro uosto naudodamasis bet kurios oro transporto bendrovės paslaugomis arba vykstate į Europos Sąjungą naudodamasis Europos Sąjungos, Islandijos, Norvegijos arba Šveicarijos oro transporto bendrovės paslaugomis ir jei jus atsisakoma vežti, jūsų skrydis atidedamas, atšaukiamas arba jei jums tenka skristi aukštesne arba žemesne klase nei ta, kuri nurodyta biliete, turite tam tikrų teisių.

Visais šiais atvejais jūsų oro transporto bendrovė privalo jus informuoti apie jūsų teises, kurios gali priklausyti nuo konkrečių aplinkybių.

Lėktuvas vėluoja nuo 2 iki 5 valandų arba daugiau

Jei jūsų skrydis atidėtas 2 valandoms, turite teisę į pagalbą (maistą, gėrimus, ryšio priemones) ir, jei reikia, apgyvendinimą viešbutyje (įskaitant transportą iš oro uosto į apgyvendinimo vietą ir atgal), priklausomai nuo to, kaip toli skrendate ir kiek laiko vėluojama.

Jei jūsų skrydis atidėtas 5 valandoms arba daugiau, turite teisę atgauti pinigus. Jei pasirenkate šią galimybę, oro transporto bendrovė nebeprivalo jums užtikrinti jūsų tolesnės kelionės ar suteikti kokios nors pagalbos.

Jeigu jūsų lėktuvas atskristi į galutinę paskirties vietą vėluoja 3 valandomis arba daugiau, turite teisę ne tik į pagalbą, bet ir į finansinę kompensaciją (žr. toliau).

Kompensacija už vėlavimą, atsižvelgiant į skrydžio atstumą

Vėlavimas į paskirties vietą Skrydžio atstumas Kompensacija
Europos Sąjungoje
3 valandos arba daugiau 1500 km arba mažiau 250 eurų
  Daugiau nei 1500 km 400 eurų
Tarp ES oro uosto ir ne ES oro uosto
3 valandos arba daugiau 1500 km arba mažiau 250 eurų
  1500–3500 km 400 eurų
  Daugiau nei 3500 km 600 eurų

Atšaukimas arba atsisakymas vežti

Jei jūsų skrydis atšaukiamas ir jums apie tai pranešama likus mažiau kaip 2 savaitėms iki numatytos skrydžio datos arba jus atsisakoma vežti, turite teisę:

  • vykti į galutinę paskirties vietą naudodamasis kitomis transporto priemonėmis arba
  • atgauti už bilietą sumokėtus pinigus, arba
  • jungiamojo skrydžio atveju būti nemokamai parvežtas į vietą, iš kurios išvykote, ir
  • gauti 250–600 eurų finansinę kompensaciją, kurios dydis priklauso nuo skrydžio atstumo. Jei vežėjas jums pasiūlo alternatyvų skrydį, ir į galutinę paskirties vietą vėluojate 2, 3 arba 4 valandomis, priklausomai nuo skrydžio trukmės, kompensacija gali būti sumažinta 50 % (žr. toliau).

Jei esate nukreipiamas kitu maršrutu, taip pat turite teisę į pagalbą (maistą, gėrimus, ryšio priemones) ir, jei reikia, apgyvendinimą viešbutyje (taip pat nuvežimą į viešbutį ir parvežimą iš jo), priklausomai nuo to, kiek laiko vėluojama.

Kompensacijos už skrydžio atšaukimą arba atsisakymą vežti nukreipimo kitu maršrutu atvejais

Vėlavimas į paskirties vietą Skrydžio atstumas Kompensacija
Europos Sąjungoje
2 valandos 1500 km arba mažiau 125 eurai
3 valandos Daugiau nei 1500 km 200 eurų
Tarp ES oro uosto ir ne ES oro uosto
3 valandos 1500–3500 km 200 eurų
4 valandos Daugiau nei 3500 km 300 eurų

Perkėlimas į aukštesnę arba žemesnę klasę

Jei lėktuve jus pasodina į aukštesnės klasės vietą negu ta, kuri nurodyta jūsų biliete, oro vežėjas negali prašyti jokių papildomų mokesčių.

Jei tenka skristi žemesne klase, turite teisę atgauti 30 %, 50 % arba 75 % bilieto kainos, priklausomai nuo to, kaip toli skrendate.

Jei vienas bilietas skirtas dviem arba daugiau jungiamųjų skrydžių, kompensacija mokama tik už tą skrydį, per kurį sėdėjote žemesnės klasės vietoje, o ne už visą kelionę.

Jūsų teisės susiklosčius ypatingoms aplinkybėms

Jei jūsų skrydis atšaukiamas dėl ypatingų aplinkybių, pavyzdžiui, blogo oro, arba skrydžių vadovų streiko, oro transporto bendrovė finansinių kompensacijų nemokės. Tačiau ji privalo jumis tinkamai pasirūpinti, kol laukiate kitos transporto priemonės.  Taip pat turite teisę:

  • per 7 dienas atgauti už bilietą sumokėtą sumą arba
  • būti kuo greičiau nuvežtas į galutinę paskirties vietą kitomis transporto priemonėmis, arba
  • rezervuoti bilietą iš naujo, pasirinkus vėlesnę datą, arba
  • būti nuvežtas į oro uostą ir iš jo, jei lėktuvas nusileidžia arba pakyla kitame oro uoste, negu buvo nurodyta užsakymo metu.

Skundo teikimas ir teisių gynimo priemonės

Skrydžiai iš ES

Jei jus atsisakyta vežti, jūsų skrydis buvo atidėtas arba atšauktas ir manote, kad jūsų ES oro transporto keleivio teisių nebuvo paisoma, galite pateikti skundą atitinkamai oro transporto bendrovei.  Galite naudoti oro transporto keleivių teisių ES skundo formą [119 KB] . Būtinai pasilikite jo kopiją.

Oro transporto bendrovės atsakymą turėtumėte gauti per 2 mėnesius. Jei atsakymo negavote arba jei jis jūsų netenkina, galite kreiptis į ES šalies, kurioje įvyko incidentas, nacionalines institucijas pdf English .

Jei siekiate finansinio žalos atlyginimo ir jei oro transporto bendrovė įsteigta Europos Sąjungoje ir dalyvauja Alternatyvaus ginčų sprendimo sistemoje English (AGS), galite teikti skundą AGS subjektui.  Jei bilietą pirkote internetu, skundą galite teikti naudodamasis elektroninio ginčų sprendimo platforma English.

Skrydžiai į Europos Sąjungą (vykdomi ES oro transporto bendrovių)

Jei incidentas įvyko ES nepriklausančios šalies oro uoste, tačiau su juo susijusi ES oro transporto bendrovė, galite pateikti skundą nacionalinei institucijai pdf English toje ES šalyje, į kurią atvykstate pirmiausia.

Pamestas arba sugadintas bagažas, atvejai, kai bagažą grąžinti vėluojama

Registruotas bagažas

Jeigu jūsų registruotas bagažas pametamas, sugadinamas arba jį vėluojama pristatyti, oro transporto bendrovė yra už tai atsakinga, ir turite teisę į kompensaciją, kurios dydis gali siekti maždaug 1220 eurų.  Tačiau jei žala padaryta dėl paties bagažo defekto, teisės į kompensaciją neturite.

Rankinis bagažas

Jeigu rankinis bagažas sugadinamas dėl oro transporto bendrovės kaltės, ji už tai atsakinga.

Kelionės draudimas

Jei vežatės brangių daiktų, galite už tam tikrą mokestį prašyti nustatyti didesnę kompensacijos ribą (viršijančią 1220 eurų). Jei norite tai padaryti, turėtumėte iš anksto (ne vėliau kaip registruodamasis skrydžiui) pateikti oro transporto bendrovei deklaraciją. Vis dėlto tokiais atvejais patartina įsigyti privatų kelionės draudimą.

Kaip pateikti skundą?

Skundą dėl prarasto ar sugadinto bagažo turėtumėte raštu pateikti oro transporto bendrovei per 7 dienas arba, jei bagažą vėluota pristatyti, per 21 dieną nuo jo atsiėmimo. Standartinės ES formos nėra.

Viešosios konsultacijos
Pagalbos tarnybos
Pagalba ir patarimai