Navigacijski put

Najčešća pitanja – Prava putnika u zračnom prijevozu

 • Europski zračni prijevoznik nedavno je izgubio moju prtljagu. Žalio sam se, ali nisam potpuno zadovoljan odgovorom. Mogu li svoju žalbu uputiti nekom drugom?

  MOŽETE. Za prekogranične letove možete se obratiti europskom centru za zaštitu potrošača u Vašoj zemlji. Za domaće letove obratite se nacionalnom centru za zaštitu potrošača.

 • Pri nedavnoj rezervaciji leta šokirao me konačni iznos koji sam trebao platiti s dodanim porezima i naknadama.  Zar zračni prijevoznici nisu dužni odmah jasno naznačiti ukupnu cijenu karte uključujući poreze i naknade?

  JESU. Potrebno je jasno naznačiti cijenu svake stavke kupnje (cijena karte, porezi, naknade i davanja).

 • Ako putujem iz treće zemlje, npr. iz SAD-a u Pariz, imam li kakva prava u slučaju otkazivanja leta?

  IMATE. Uz uvjet da Vaš zračni prijevoznik ima dozvolu neke države članice za obavljanje djelatnosti.

 • Rezervirao sam let iz Barcelone u London.  Zbog gužve u prometu stigao sam u zračnu luku netom prije zatvaranja ukrcajnog izlaza,  ali mi nije dopušteno da se ukrcam.  Imam li kakva prava?

  NEMATE. Niste poštovali zahtjev u pogledu prijave za let na vrijeme.

 • Postoji li rok u kojem mogu pokrenuti postupak za naknadu troškova otkazanog leta?

  To ovisi o nacionalnim zakonodavstvima te se stoga razlikuje od jedne do druge države članice.

 • Imam li kakva prava ako mi nije dopušteno da se ukrcam na povezani let jer sam prekasno stigao na ukrcajni izlaz zbog kašnjenja prvog leta?

  Ako je za kašnjenje prvog leta odgovoran zračni prijevoznik, imate pravo na naknadu zbog nemogućnosti ukrcavanja na povezani let.

Pomoć i savjeti

Pomoć i savjeti

Niste pronašli informacije koje tražite? Imate problem koji želite riješiti?

Savjetujte se o pravima u EU-u

Riješite problem s tijelom javne uprave