Navigačný riadok

Aktualizované : 01/03/2017

Vrátenie DPH a spotrebná daň

Vrátenie DPH

Ako návštevník z krajiny mimo EÚ máte právo na vrátenie DPH za tovar, ktorý ste nakúpili počas svojho pobytu v Únii, ak tento tovar predložíte colníkom pri odchode z EÚ do troch mesiacov od jeho nákupu spoločne s tlačivami o vrátení DPH. Tieto tlačivá za normálnych okolností vyhotoví predávajúci, keďže však ide o dobrovoľný systém, nie všetci predajcovia sa na ňom zúčastňujú. Niektoré krajiny stanovujú françaisDeutschEnglish, na ktorý sa môže uplatniť nárok na vrátenie DPH.

Viac o DPH

Spotrebná daň

Ak prichádzate do EÚ z krajiny mimo EÚfrançaisDeutschEnglish, môžete si doniesť tovar na osobnú spotrebu oslobodený od DPH a spotrebných daní v medziach limitov uvedených ďalej v texte. To isté platí, ak prichádzate z Kanárskych ostrovov, Normanských ostrovov, Gibraltáru alebo iných území, na ktorých neplatia pravidlá EÚ týkajúce sa DPH a spotrebnej dane.

Alkoholické nápoje

  • 1 liter liehovín s objemovým percentom alkoholu nad 22 % alebo 2 litre fortifikovaného alebo šumivého vína
  • 4 litre klasického vína
  • 16 litrov piva

Tabakové výrobky

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či na tabakové výrobky budú uplatňovať vyššie alebo nižšie limity. Ak sa daná krajina rozhodne uplatniť nižšie limity, môže si vybrať, či budú platiť len pre cestujúcich využívajúcich pozemnú a námornú dopravu (Bulharsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko a Slovensko) alebo pre všetkých cestujúcich (Estónsko a Rumunsko).

Vyšší limit

Nižší limit

200 cigariet alebo
100 krátkych cigár alebo
50 cigár alebo
250 gramov tabaku

40 cigariet alebo
20 krátkych cigár alebo
10 cigár alebo
50 gramov tabaku

Iný tovar vrátane parfumu

Povolený je dovoz do hodnoty 300 EUR na cestujúceho alebo 430 EUR na cestujúceho, ktorý využíva leteckú alebo námornú dopravu. Niektoré členské štáty EÚ však uplatňujú nižší limit (150 EUR) pre cestujúcich do 15 rokov.

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo