Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 01/03/2017

Rifużjonijiet tal-VAT u dazji tas-sisa

Rifużjonijiet tal-VAT

Min ikun ġej minn barra l-UE hu intitolat għal rimborż tal-VAT fuq prodotti li jkun xtara waqt iż-żjara tiegħu fl-UE jekk il-prodotti jintwerew lid-dwana dakinhar tat-tluq, fi żmien tliet xhur mix-xiri tagħhom flimkien mad-dokumenti għar-rimborż tal-VAT. Normalment dawn jitħejjew mill-bejjiegħ għalkemm, minħabba li l-iskema hi volontarja, ma jipparteċipawx in-negozjanti kollha. Xi pajjiżi jistabbilixxu valur minimu ta' xirifrançaisDeutschEnglish sabiex wieħed jikkwalifika għar-rimborż.

Aktar dwar il-VAT

Dazji tas-sisa

Jekk tkun dieħel fl-UE minn barrafrançaisDeutschEnglish, tista' ddaħħal miegħek prodotti mingħajr VAT u dazji tas-sisa għall-użu personali sal-limiti stabbilit hawn taħt. L-istess jgħodd jekk tkun ġej mill-Gżejjer Kanarji, iċ-Channel Islands, Ġibiltà jew territorji oħrajn fejn ir-regoli tal-UE dwar il-VAT u s-sisa ma jgħoddux.

Xorb alkoħoliku

  • 1 litru ta' spirti b'aktar minn vol. ta' 22 % jew 2 litri ta' nbid imsaħħaħ jew inbid frizzanti
  • 4 litri ta' nbid normali
  • 16-il litru birra

Prodotti tat-tabakk

Jeżisti limitu ogħla jew aktar baxx dan jiddipendi mill-pajjiż li qed iżżur jekk ġej minn pajjiż barra l-UE. Jekk pajjiż tal-UE jiddeċiedi li japplika l-limiti aktar baxxi, hu jista' jagħżel li japplikahom biss għal dawk li jkunu qed jivvjaġġaw bl-art u bil-baħar (il-Bulgarija, il-Greċja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja, il-Polonja u s-Slovakja) jew għall-vjaġġaturi kollha (l-Estonja u r-Rumanija).

Limitu ogħla

Limitu aktar baxx

200 sigarett jew
100 sigarru żgħir jew
50 sigarri jew
250 g tabakk

40 sigarett jew
20 sigarru żgħir jew
10 sigarri jew
50 g tabakk

Prodotti oħra inklużi l-fwejjaħ

Sa valur ta' EUR 300 għal kull vjaġġatur jew EUR 430 għall-vjaġġaturi bl-ajru jew bil-baħar. Xi pajjiżi tal-UE japplikaw limitu aktar baxx ta' EUR 150 għall-vjaġġaturi ta' taħt il-15-il sena.

Konsultazzjonijiet pubbliċi
    Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
    Sib għajnuna u pariri