Navigacijski put

Ažurirano : 14/10/2016

travel

Povrat PDV-a i trošarine

Povrat PDV-a

Ako dolazite u EU, imate pravo na povrat PDV-a na robu koju ste kupili tijekom boravka u EU-u uz uvjet da tu robu i dokumente za povrat PDV-a pokažete na carini pri odlasku u roku od tri mjeseca od kupnje. Dokumente u pravilu priprema trgovac, ali u tom programu, koji se provodi na dobrovoljnoj osnovi, ne sudjeluju svi trgovci. Kako bi se ostvarilo pravo na povrat, neke države utvrđuju najnižu vrijednost kupovine français Deutsch English.

Više o PDV-u

Trošarine

Ako ulazite u EU français Deutsch English, robu za osobnu uporabu možete unijeti bez plaćanja PDV-a i trošarina unutar ograničenja navedenih u nastavku. Isto vrijedi i ako dolazite s Kanarskih otoka, Kanalskih otoka, iz Gibraltara ili ostalih područja u kojima se ne primjenjuju pravila EU-a o PDV-u i trošarinama.

Alkoholna pića

  • 1 litra alkholnog pića s postotkom alkohola iznad 22 % ili 2 litre pojačanog ili pjenušavog vina
  • 4 litre negaziranog vina
  • 16 litara piva.

Duhanski proizvodi

Ako ulazite u EU, dopuštene količine ovise o državi koju posjećujete. Ako država članica EU-a donese odluku o primjeni većih ograničenja, može donijeti i odluku o primjeni tih ograničenja samo na putnike koji putuju kopnom i morem (Bugarska, Grčka, Mađarska, Latvija, Litva, Poljska i Slovačka) ili na sve putnike (Estonija i Rumunjska).

Manja ograničenja

Veća ograničenja

200 cigareta ili
100 cigarilosa ili
50 cigara ili
250 g duhana

40 cigareta ili
20 cigarilosa ili
10 cigara ili
50 g duhana

Ostala roba uključujući parfeme

Takva je roba dopuštena u vrijednosti do 300 EUR po putniku ili 430 EUR po putniku koji putuje zrakom ili morem. Neke države EU-a primjenjuju veća ograničenja u iznosu od 150 EUR za putnike mlađe od 15 godina.

Zakonodavstvo EU
  • Oslobođenje putnika od plaćanja PDV-a i trošarina suomi magyar română čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español français italiano Nederlands polski português svenska English
Public consultations
Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje