Cesta

Aktualizováno : 01/03/2017

Vracení DPH a spotřební daň

Vracení DPH

Pokud nejste z EU a během pobytu v Unii zakoupíte zboží, máte nárok na vrácení DPH, pokud zboží při odjezdu do tří měsíců od jeho koupě předložíte spolu s doklady pro vrácení DPH celním orgánům. Tato potvrzení za normálních okolností vyhotovuje prodejce. Jelikož je tento režim dobrovolný, ne všichni obchodníci se jej účastní. Některé země stanovují minimální hodnotu nakoupeného zbožífrançaisDeutschEnglish, při které nárok na vrácení DPH vzniká.

Další informace o DPH

Spotřební daně

Pokud přijíždíte do EUfrançaisDeutschEnglish, můžete si dovézt zboží pro osobní spotřebu, aniž byste museli platit DPH nebo spotřební daň, pokud jeho množství nepřesáhne níže stanovené limity. Totéž platí, pokud přijíždíte nebo přilétáte z Kanárských ostrovů, Normanských ostrovů, Gibraltaru nebo jiných území, na kterých neplatí právní předpisy EU ohledně DPH a spotřebních daní.

Alkoholické nápoje

  • 1 litr destilátů s obsahem alkoholu vyšším než 22 % objemových nebo 2 litry dolihovaného nebo šumivého vína
  • 4 litry tichého vína (tzn. „bez bublinek")
  • 16 litrů piva

Tabákové výrobky

Pokud přijíždíte z nečlenské země, vztahují se na vás buď vyšší, anebo nižší limity - podle toho, který stát navštívíte. Jestliže se některá země Unie rozhodne uplatnit nižší limity, může je uplatňovat pro ty, kdo cestují po zemi a po moři (Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Řecko a Slovensko), nebo pro všechny cestující (Estonsko a Rumunsko).

Vyšší limit

Nižší limit

200 cigaret nebo
100 doutníčků nebo
50 doutníků nebo
250 g tabáku

40 cigaret nebo
20 doutníčků nebo
10 doutníků nebo
50 g tabáku

Jiné zboží včetně parfémů

Do hodnoty 300 EUR na osobu nebo 430 EUR pro osoby cestující letecky nebo lodí. Některé země EU uplatňují u osob mladších 15 let nižší dovozní limit zboží ve výši 150 EUR.

Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství