Navigacijski put

Jeste li upoznati sa svojim pravima u EU-u? Ispitajte svoje znanje s pomoću našeg kviza.

Ažurirano : 04/09/2014

Novac i naknade

EU vodi računa o tome da vam se tijekom putovanja ne naplaćuju previsoke naknade niti da vam se isti iznos ne zaračunava dvaput, bilo da je riječ o cijeni poziva prema vašoj domovini ili naknadama pri plaćanju.

Za više informacija:

Public consultations
Vidi i
  • Ušteda na troškovima goriva uporabom energetski učinkovitih guma Deutsch français English