Navigacijski put

Ažurirano : 28/06/2016

Novac i naknade

EU vodi računa o tome da vam se tijekom putovanja ne naplaćuju previsoke naknade niti da vam se isti iznos ne zaračunava dvaput, bilo da je riječ o cijeni poziva prema vašoj domovini ili naknadama pri plaćanju.

Za više informacija:

Public consultations