Navigacijski put

Podijeli na 
	Podijeli na Facebook
  
	Podijeli na Twitteru
  
	Podijeli na google+
  
	Podijeli na linkedIn
  
    Adresa e-pošte

Novac i naknade

EU vodi računa o tome da vam se tijekom putovanja ne naplaćuju previsoke naknade niti da vam se isti iznos ne zaračunava dvaput, bilo da je riječ o cijeni poziva prema vašoj domovini ili naknadama pri plaćanju.

Za više informacija:

Vidi i

  • Ušteda na troškovima goriva uporabom energetski učinkovitih guma Deutsch français English