Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 28/06/2016

travel

Korzystanie z nieruchomości w oznaczonym czasie (timeshare)

Kupowanie prawa do korzystania z tradycyjnych nieruchomości dostępnych w określonym czasie (timeshare), czyli prawo do spędzania więcej niż jednego okresu w ciągu kilku lat w danej nieruchomości lub nieruchomościach, może okazać się prawdziwym polem minowym. To samo można powiedzieć o długoterminowych programach wakacyjnych, takich jak wakacyjne kluby dyskontowe, które dają prawo do zniżek na zakwaterowanie lub podobnych korzyści, czasami w połączeniu z usługą dojazdu na miejsce lub z innymi usługami przez ponad jeden rok.

Zarówno konwencjonalne umowy dotyczące korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie, jak i inne długoterminowe programy wakacyjne mogą pociągać za sobą poważne długoterminowe lub stałe zobowiązania finansowe. Obejmują one również dodatkowe koszty bieżące (np. podatki, koszty utrzymania i ubezpieczenie).

Dlatego też w 2008 r. zmieniono stosowne przepisy UE English . Chronią one konsumentów wykupujących możliwość korzystania z nieruchomości na czas określony lub długoterminowe produkty wakacyjne przed nieuczciwymi sprzedawcami. Przepisy te mają zastosowanie do umów podpisanych po 23 lutego 2011 r. (lub później w przypadku niektórych krajów UE ).

Ponadto przepisy te chronią konsumentów w momencie podpisywania:

 • umowy odsprzedaży (klient opłaca specjalistę, który pomaga w sprzedaży lub kupnie nieruchomości typu timeshare lub członkostwa w klubie wakacyjnym)
 • umowy wymiany (klient wykupuje członkostwo w programie umożliwiającym mu korzystanie z zakwaterowania lub innych usług, równocześnie umożliwiając innym czasowe korzystanie ze swojej własnej nieruchomości typu timeshare).

Twoje prawa obejmują różne rodzaje nieruchomości typu timeshare:

 • łodzie wycieczkowe
 • auta kempingowe
 • barki.

Zanim podpiszesz umowę, pamiętaj, że przysługują Ci określone prawa:

 • prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat warunków umowy przed jej podpisaniem. Masz prawo do otrzymania informacji na piśmie w swoim języku (jeżeli jest to język urzędowy UE)
 • przysługuje Ci również prawo do okresu, w którym możesz wycofać się z umowy, trwającego 14 dni kalendarzowych, podczas których możesz podjąć decyzję o odstąpieniu od umowy bez podawania przyczyny. Jeżeli nie otrzymasz standardowego formularza odstąpienia od umowy wymaganego przepisami UE, okres, w którym możesz odstąpić od umowy zostaje przedłużony do 1 roku i 14 dni kalendarzowych
 • prawo do przedłużenia tego okresu do 3 miesięcy i 14 dni kalendarzowych, jeżeli nie otrzymasz pełnych informacji na temat produktu, który kupujesz
 • sprzedawca nie może prosić Cię o wpłacenie zaliczki lub depozytu w okresie, w którym masz prawo do odstąpienia od umowy
 • w przypadku gdy wykupujesz członkostwo w klubie wakacyjnym, płatności należy dokonywać w równych ratach w odstępach rocznych
 • masz również prawo do zakończenia umowy członkostwa w klubie wakacyjnym, bez ponoszenia żadnej opłaty karnej po wpłaceniu drugiej raty.  Gdy tylko otrzymasz wniosek o dokonanie kolejnej płatności, masz 14 dni kalendarzowych na przekazanie sprzedawcy powiadomienia o odstąpieniu od umowy
 • jeżeli podpisałeś również połączoną umowę wymiany, także ona ulega automatycznie zakończeniu (nie ponosisz z tego tytułu żadnych kosztów) gdy wycofujesz się z umowy o korzystanie z nieruchomości w określonym czasie
 • jeżeli w ramach umowy odsprzedaży zatrudniłeś specjalistę do sprzedaży Twojego prawa do korzystania z nieruchomości lub członkostwa w klubie wakacyjnym, osoba ta nie może żądać od Ciebie żadnych pieniędzy, zanim nie sprzeda Twojego prawa do korzystania z nieruchomości lub dopóki umowa odsprzedaży nie zostanie zakończona w inny sposób.

Jeśli Twoja umowa dotyczy użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie lub długoterminowego programu wakacyjnego, jest ona objęta wspomnianymi wyżej przepisami, nawet w przypadku, gdy sprzedawca twierdzi, że nie mają one zastosowania.

Wystrzegaj się także:

 • niezgodnych z prawem i wprowadzających w błąd technik sprzedaży, takich jak np. zdrapki: wygrywasz nagrodę, którą możesz odebrać na spotkaniu promującym korzystanie z nieruchomości typu timeshare, gdzie zostaniesz nakłoniony do podpisania umowy
 • podejrzanych ofert odsprzedania nieruchomości typu timeshare, szczególnie gdy namawiają Cię w nich do kupienia nowej nieruchomości, obiecując sprzedaż tej, którą już posiadasz. W takim przypadku możesz skończyć jako właściciel dwóch nieruchomości, których ani nie chcesz, ani nie potrzebujesz!
 • podejrzanych ofert od osób, które podają się za prawników, którzy za opłatą będą Cię reprezentować w innym kraju UE w sporach ze sprzedającym z tego kraju
 • podejrzanych ofert od osób twierdzących, że mogą za opłatą odzyskać uiszczone już przez Ciebie płatności na rzecz sprzedawcy usługi typu timeshare
 • sprzedający prawo do użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie, z którym podpisałeś umowę, nie ma prawa do ograniczania w sposób nieuzasadniony Twojego prawa do prywatnego odsprzedania, wynajmu lub wymiany praw użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie lub do ograniczania Twojego dostępu do usług, czy też do podnoszenia opłat za utrzymanie bez odpowiedniego uzasadnienia. Jeżeli postąpi tak, opierając się na standardowych warunkach zawartej z Tobą umowy, może się okazać, że warunki te naruszają zasady dotyczące nieuczciwych postanowień umownych i dlatego też nie muszą Cię obowiązywać
 • weź pod uwagę długoterminowe lub nawet trwałe skutki wynikające z wykupienia prawa do użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie. Zastanów się dobrze, czy będziesz w stanie korzystać z nieruchomości za następne 10 lub 20 lat. Czy Twoje dzieci, które będą musiały przejąć Twoje prawo do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie oraz będą zobowiązane do opłacania rat, na pewno będą chciały z niego skorzystać?

W przypadku sporu ze sprzedawcą w innym kraju UE skontaktuj się z Europejskim Centrum Konsumenckim ( Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich Deutsch français hrvatski English), aby dowiedzieć się, jakie przysługują Ci prawa i w jaki sposób możesz się chronić.

Prawdziwa historia

Rozwiązanie umowy typu timeshare: obywatel przeciwko sprzedawcy

Patrick z Irlandii w 2013 r. podpisał umowę o użytkowaniu nieruchomości w oznaczonym czasie na Malcie. Przedsiębiorca nie przekazał mu standardowego formularza odstąpienia od umowy ani nie poinformował go, że w okresie możliwości odstąpienia od umowy nie ma prawa żądać od niego jakichkolwiek zaliczek lub depozytów.

Patrick zapłacił depozyt w wysokości 1260 euro i utworzył stałe polecenie zapłaty w wysokości 122,5 euro miesięcznie na okres dwóch lat.
Aby zarezerwować wakacje w jednej z nieruchomości należących do sprzedawcy, potrzebował od niego specjalnego kodu, ale mimo ponawiania próśb o kod, nigdy go nie dostał.

Minął rok, a Patrick wciąż nie był w stanie zarezerwować wakacji. Dlatego też postanowił odstąpić od umowy, powołując się na przepisy wydłużające okres odstąpienia od umowy do jednego roku i 14 dni kalendarzowych. Do tego czasu zapłacił prawie dwa i pół tysiąca euro.

Sprzedawca nie przyjął do wiadomości rezygnacji Patricka ani nie zwrócił mu pieniędzy.

Po zasięgnięciu opinii irlandzkiego Europejskiego Centrum Konsumenckiego, Patrick pozwał do sądu sprzedawcę w ramach procedury europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Sąd rozstrzygnął sprawę na jego korzyść, niestety sprzedawca wciąż nie chciał oddać pieniędzy. W wyniku interwencji maltańskiego Europejskiego Centrum Konsumenckiego, Patrick wreszcie odzyskał swoje pieniądze.

Konsultacje publiczne
Potrzebujesz pomocy lub porady?
Skontaktuj się z działem pomocy