Naršymo kelias

Atnaujinta 2016-06-28

travel

Pakaitinis naudojimasis nuosavybe

Tradicinio pakaitinio naudojimosi nuosavybe sutartis - kai tam tikra viena ar keliomis nuosavybėmis turite teisę naudotis daugiau negu vieną kartą per ilgiau kaip vienus metus - gali būti tikras minų laukas. Tą patį galima pasakyti ir apie naudojimąsi ilgalaike atostogų sistema, pavyzdžiui, tampant nariu sumažintų tarifų atostogų klube, kuris ilgiau negu vienus metus siūlo nakvynę ar kitas susijusias paslaugas, o kartais ir kelionės arba kitas paslaugas su nuolaida.

Tiek įprasto pakaitinio naudojimosi nuosavybe atveju, tiek naudojantis įvairiomis metams bėgant atsiradusiomis ilgalaikėmis atostogų sistemomis gali reikėti ilgalaikio arba nuolatinio finansinio įsipareigojimo. Taip pat atsiranda periodinių papildomų išlaidų (pvz., mokesčiai, priežiūros išlaidos, draudimas).

Todėl 2008 m. buvo iš dalies pakeistos atitinkamos ES taisyklės English , kuriomis pasirašydami sutartis dėl pakaitinio naudojimosi nuosavybe arba ilgalaikių atostogų sistemų jūs apsaugomi nuo nesąžiningų pardavėjų. Jos taikomos nuo 2011 m. vasario 23 d. (arba kai kuriose ES šalyse vėliau) sudarytoms sutartims.

Pagal šias taisykles taip pat esate apsaugojami, jei pasirašote:

 • perpardavimo sutartis (mokate specialistui, kad jums padėtų parduoti arba pirkti pakaitinio naudojimosi nuosavybe teisę arba narystę atostogų klube);
 • keitimosi sutartis (mokate už naudojimąsi sistema, pagal kurią galite naudotis apgyvendinimo ar kitomis paslaugomis ir leidžiate kitiems laikinai naudotis savo pakaitomis naudojama nuosavybe).

Šias teises turite pakaitomis naudodamiesi įvairių rūšių nuosavybe:

 • kruiziniais laivais,
 • automobiliniais nameliais,
 • gyvenamaisiais laivais.

Prieš apsispręsdami žinokite savo teises, pavyzdžiui:

 • Prieš pasirašydami susitarimą turite teisę būti visapusiškai informuoti apie jo sąlygas. Jums turi būti raštu pateikta išsami informacija jūsų kalba (jei ji yra iš oficialiųjų ES kalbų).
 • Turite teisę per 14 kalendorinių dienų persigalvoti ir nuspręsti nutraukti sutartį nenurodydami jokios priežasties. Jei negavote standartinės sutarties nutraukimo formos, kaip reikalaujama pagal ES taisykles, šis persigalvojimo laikotarpis pratęsiamas iki 1 metų ir 14 kalendorinių dienų.
 • Turite teisę į persigalvojimo laikotarpio pratęsimą iki 3 mėnesių ir 14 kalendorinių dienų, jei negaunate visapusiškos informacijos apie perkamą produktą.
 • Persigalvojimo laikotarpiu pardavėjas niekada negali jūsų prašyti atlikti išankstinį mokėjimą arba mokėti užstatą.
 • Už narystę atostogų klube privaloma mokėti lygiomis dalimis kasmet.
 • Be to, sumokėję antrą ir vėlesnes dalis turite teisę nutraukti atostogų klubo sutartį nemokėdami baudos.  Pranešimą apie sutarties nutraukimą pardavėjui turite pateikti per 14 kalendorinių dienų nuo kito mokėjimo prašymo gavimo dienos.
 • Jei esate pasirašę ir susietą keitimosi sutartį, automatiškai nemokamai nutraukiama ir ji, jei jūs nutraukiate pakaitinio naudojimosi nuosavybe sutartį
 • Jei pagal perpardavimo sutartį pasamdėte specialistą, kuris jums padėtų parduoti pakaitinio naudojimosi jūsų nuosavybe teisę arba narystę atostogų klube, jis negali imti iš jūsų jokio mokesčio, kol pakaitinio naudojimosi jūsų nuosavybe teisė neparduota arba kol perpardavimo sutartis nenutraukiama kitaip.

Jei jūsų sutartis yra pakaitinio naudojimosi nuosavybe arba ilgalaikės atostogų sistemos sutartis, jums taikomos šios taisyklės, net jeigu pardavėjas tvirtina, kad jos netaikomos.

Taip pat reikia žinoti apie:

 • neteisėtus klaidinančius pardavimo būdus, pavyzdžiui, skelbiant apie vadinamąjį momentinio lošimo laimėjimą: laimite prizą, o jį atsiimti turite per pakaitinio naudojimosi nuosavybe teisės pardavimo renginį, kur jums daromas spaudimas pasirašyti sutartį;
 • įtartinus pakaitinio naudojimosi nuosavybe teisės perpardavimo pasiūlymus, ypač kai esate įtikinėjami pirkti kitą nuosavybę ir pažadama parduoti jūsų esamą nuosavybę: tokiais atvejais viskas gali baigtis tuo, kad turėsite 2 pakaitinio naudojimosi nuosavybes, kurių jums nereikia ir kurių nenorite;
 • įtartinus žmonių, neva teisininkų kitoje ES šalyje, pasiūlymus jums atstovauti už mokestį tos šalies teismuose nagrinėjant jūsų ginčą su pardavėju;
 • įtartinus pasiūlymus, kaip žmonės dedasi galį už mokestį „sugrąžinti" jūsų mokėjimus pakaitinio naudojimosi nuosavybes teisių pardavėjui;
 • tai, kad jūsų pakaitinio naudojimosi nuosavybe teisių pardavėjas negali nepagrįstai apriboti jūsų teisės privačiai parduoti, nuomoti jūsų pakaitinio naudojimosi nuosavybe teisių arba jomis keistis. Jis taip pat negali apriboti jūsų galimybių naudotis paslaugomis ar padidinti priežiūros mokesčius be pagrįstos priežasties. Jei pardavėjas taip elgiasi remdamasis standartinėmis jūsų sutarties sąlygomis, šiomis sąlygomis gali būti pažeidžiamos nesąžiningų sutarties sąlygų taisyklės ir todėl tos sąlygos jums gali būti neprivalomos;
 • tai, koks bus ilgalaikis ar netgi nuolatinis įsipareigojimo pakaitomis naudotis nuosavybe poveikis. Gerai pagalvokite, ar vis dar norėsite ir galėsite ja naudotis po kokių 10 ar 20 metų. Ar ja norės naudotis jūsų vaikai, kurie gali paveldėti jūsų pakaitinio naudojimosi nuosavybe teises ir būti įpareigoti mokėti už jos priežiūrą?

Jei iškilus ginčui su pardavėju kitoje ES šalyje norite sužinoti, į kokią apsaugą turite teisę, ir išsiaiškinti kitas savo teises, kreipkitės į Europos vartotojų centrą ( ECC-Net Deutsch français hrvatski English).

Atsitikimas

Pakaitinio naudojimosi nuosavybe sutarties atšaukimas. Pilietis prieš pardavėją

2013 m. Patrikas iš Airijos pasirašė pakaitinio naudojimosi nuosavybe sutartį su paslaugų teikėju Maltoje. Pardavėjas jam nepateikė standartinės sutarties nutraukimo formos ir jo neinformavo, kad per persigalvojimo laikotarpį nebuvo galima priimti išankstinių mokėjimų arba užstatų.

Patrikas sumokėjo 1 260 eurų užstatą ir 2 metams įsipareigojo kas mėnesį mokėti 122,50 eurų tiesioginio debeto būdu.
Kad galėtų rezervuotis atostogas vienoje iš pardavėjo nuosavybių, jam reikėjo, kad pardavėjas nurodytų specialų kodą, bet nepaisant pakartotinų prašymų jis taip ir nebuvo pateiktas.

Po metų Patrikas vis dar negalėjo rezervuotis jokių atostogų, taigi jis nusprendė nutraukti sutartį, remdamasis taisyklėmis, pagal kurias sutarties nutraukimo laikotarpis pratęsiamas iki 1 metų ir 14 kalendorinių dienų. Iki tada jis jau buvo sumokėjęs 2 420,50 eurų.

Pardavėjas nesutiko nei nutraukti Patriko sutarties, nei jam grąžinti sumokėtų pinigų.

Pasikonsultavęs su Europos vartotojų centru Airijoje Patrikas ėmėsi teisinių veiksmų pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą ir teismas priėmė sprendimą jo naudai. Tačiau pardavėjas vis tiek nesumokėjo. Įsikišus Europos vartotojų centrui Maltoje, Patrikas pinigus pagaliau atgavo.

Viešosios konsultacijos
Pagalbos tarnybos
Pagalba ir patarimai