Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 28/06/2016

travel

Osaajalise kasutamise õigus

Traditsioonilise osaajalise kasutamise õiguse ostmine võib olla keerukas. Osaajalise kasutamise õigus tähendab õigust kasutada üht või mitut ööbimisega majutuskohta enam kui ühe kasutusperioodi vältel rohkem kui ühe aasta jooksul. Sama kehtib ka lepingu sõlmimisel pikaajalise puhkusetoote (näiteks hinnaalandusega puhkuseklubi) kasutamiseks. See annab õiguse allahindlusega majutusele või seonduvatele soodustustele, mõnikord koos reisi- või muude teenustega, rohkem kui üheks aastaks.

Nii tavapärase osaajalise kasutamise õiguse kui ka viimastel aastatel kasutusele võetud erinevate pikaajaliste puhkusetoodete puhul võib kaasneda märkimisväärne pikaajaline või alaline rahaline kohustus. Samuti hõlmavad need täiendavaid jooksvaid kulusid (nt maksud, hooldustasud ja kindlustus).

Seepärast muudeti 2008. aastal asjaomaseid ELi eeskirju English , pakkudes Teile kaitset ebaausate kauplejate vastu, kui sõlmite osalise kasutamise õiguse või pikaajalise puhkusetoote lepingu. Neid kohaldatakse lepingute suhtes, mis on sõlmitud alates 23. veebruarist 2011 (või mõnes ELi liikmesriigis pärast seda).

Eeskirjad kaitsevad Teid samuti järgmiste lepingute sõlmimisel:

 • edasimüügilepingud (ettevõtja aitab Teil tasu eest müüa või osta osaajalise kasutamise õigust või puhkuseklubi liikmestaatust);
 • vahetuslepingud (Te ühinete tasu eest vahetussüsteemiga, mis võimaldab Teil kasutada majutust või muid teenuseid, andes vastutasuks teistele isikutele võimaluse rakendada ajutiselt Teie osaajalise kasutamise õiguse lepingut).

Teie õigused laienevad osaajalise kasutamise õigusega hõlmatud erinevat tüüpi kinnis- ja vallasasjadele, sealhulgas:

 • kruiisilaevad;
 • haagiselamud;
 • kanalilaevad.

Enne otsuse tegemist peaksite teadlik olema oma õigustest, mis hõlmavad järgmist:

 • Peate enne lepingu allkirjastamist saama täies ulatuses teavet lepingutingimustest. Teile tuleb esitada üksikasjad kirjalikult Teie oma emakeeles (kui see on ELi ametlik keel).
 • Teil on 14 kalendripäeva pikkune järelemõtlemisaeg, mille jooksul võite põhjendusi esitamata lepingust taganeda. Kui Te ei saa ELi eeskirjade alusel nõutavat taganemisõiguse tüüpvormi, pikendatakse asjaomast lepingust taganemise perioodi 1 aasta ja 14 kalendripäevani.
 • Järelemõtlemisaja pikendamine 3 kuu ja 14 kalendripäevani, kui Te ei saa ostetava toote kohta kogu vajalikku teavet.
 • Müüja ei tohi nõuda, et maksaksite järelemõtlemisaja jooksul ettemaksu või tagatise.
 • Puhkuseklubi liikmestaatuse ostmisel tuleb maksed sooritada võrdsete osamaksetena kord aastas.
 • Samuti on Teil õigus alates teise osamakse tasumisest lõpetada puhkuseklubi leping ilma trahvideta.  Kui saate taotluse järgneva osamakse kohta, on Teil aega 14 kalendripäeva, et teavitada ettevõtjat lepingu lõpetamisest.
 • Kui olete ühtlasi allkirjastanud seonduva vahetuslepingu, siis osaajalise kasutamise lepingu lõpetamise korral lõpetatakse ka see automaatselt ning Teile ei kaasne sellega mingeid kulusid.
 • Kui olete edasimüügilepingu alusel palganud ettevõtja, kes aitab Teil müüa Teie osaajalise kasutamise õigust või puhkuseklubi liikmestaatust, siis ei või asjaomane ettevõtja Teilt nõuda ühtegi makset enne, kui Teie osaajalise kasutamise õigus on müüdud. Vastasel juhul edasimüügileping lõpetatakse.

Kui Teie leping käsitleb osaajalise kasutamise õigust või pikaajalist puhkusetoodet, siis kehtivad need eeskirjad Teie suhtes sõltumata sellest, kas müüja väidab vastupidist.

Oleks hea teada ka järgmist:

 • ebaseaduslikud ja eksitavad müügitavad, nagu „võitnud" kraabitava loteriipileti trikk, mille puhul Te võidate auhinna ning peate sellele järele minema osaajalise kasutamise õigusega seotud üritusele, kus Teid survestatakse lepingule alla kirjutama;
 • kahtlased pakkumised osaajalise kasutamise õiguse edasimüügiks, eelkõige sellised, mille puhul Teid püütakse veenda ostma teist kinnisvara, andes Teile lootust juba olemasoleva müügiks. Sellisel juhul võite lõpuks saada koguni kahe kinnisvara osaajalise kasutamise õiguse, mida Te ei soovi ega vaja;
 • kahtlased pakkumised isikutelt, kes väidavad, et on juristid mõnes teises ELi liikmesriigis, soovides Teid tasu eest asjaomase riigi kohtutes esindada, kui Teil on pooleli kohtuvaidlus müüjaga;
 • kahtlased pakkumised isikutelt, kes väidavad tõele mittevastavalt, et neil on võimalik tasu eest tagasi saada maksed, mille olete teinud osaajalise kasutamise õiguse müüjale;
 • Teile osaajalise kasutamise õiguse müüja (puhkekeskus) ei või alusetult piirata Teie õigust eraviisiliselt müüa, välja üürida või vahetada Teie osaajalise kasutamise õigusi; piirata Teie juurdepääsu teenustele; tõsta põhjenduseta hoolduskulusid. Kui ta teeb seda Teie lepingus olevate tüüptingimuste alusel, võidakse nendega rikkuda ebamõistlikult kahjustavaid lepingutingimusi käsitlevaid eeskirju. Sellised tingimused ei ole Teie suhtes siduvad;
 • kaaluge pikaajalist või isegi püsivat mõju, mis osaajalise kasutamise õigusega kaasneda võib. Kaaluge hoolikalt, kas Te soovite või saate seda hüvet veel 10 või 20 aasta pärast kasutada. Kas Teie lapsed, kes võivad selle päranduseks saada ja on kohustatud edaspidi hoolduskulusid tasuma, soovivad seda kasutada?

Teises ELi liikmesriigis asuva müüjaga tekkivate vaidluste korral saate oma õiguste ja kaitse kohta rohkem teada, kui võtate ühendust Euroopa tarbijakeskusega ( Euroopa tarbijakeskuste võrgustik Deutsch français hrvatski English).

Näide

Osaajalise kasutamise õiguse lepingu lõpetamine: kodanik ettevõtja vastu

Patrick Iirimaalt allkirjastas 2013. aastal osaajalise kasutamise õiguse lepingu pakkujaga Maltalt. Ettevõtja ei andnud talle taganemisõiguse tüüpvormi ega teavitanud teda sellest, et järelemõtlemisaja jooksul ei tohi ta vastu võtta ettemaksu ega tagatist.

Patrick maksis tagatiseks 1260 eurot ja vormistas 2 aastaks otsekorralduse summas 122 eurot ja 50 senti kuus.
Selleks et kasutada puhkuseks ühte ettevõtja kinnisvara, oli tal ettevõtjalt vaja saada spetsiaalne kood. Vaatamata korduvatele sellekohastele taotlustele, ei esitanud ettevõtja seda kunagi.

Ka veel aasta hiljem ei olnud tal võimalik puhkust broneerida ning seetõttu ta otsustas lepingust taganeda, tuginedes eeskirjadele, millega taganemistähtaega pikendatakse 1 aasta ja 14 kalendripäevani. Selleks ajaks oli ta kokku maksnud 2420 eurot ja 50 senti.

Ettevõtja ei nõustunud lepingust taganemisega ega soostunud Patrickule ka raha tagasi maksma.

Olles küsinud abi Iirimaal asuvalt Euroopa tarbijakeskuselt, alustas Patrick Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse raames kohtumenetlust ning kohus otsustas tema kasuks. Siiski ei maksnud ettevõtja talle nõutavat summat. Pärast Maltal asuva Euroopa tarbijakeskuse sekkumist sai Patrick lõpuks oma raha tagasi.

Avalikud arutelud
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Küsige abi ja nõuandeid