Sti

Opdateret : 28/06/2016

travel

Timeshare

Køb af traditionelle timeshares - dvs. retten til at tilbringe mere end én periode i løbet af mere end ét år i en ejendom eller flere ejendomme - kan være lidt af et minefelt. Det samme gælder medlemskaber af længerevarende ferieordninger, f.eks. ferieklubber med rabatter, som i mindst et år giver ret til nedslag i prisen på overnatninger eller lignende fordele, i visse tilfælde i kombination med rejser eller andre tjenester.

Både almindelige timeshares og de forskellige længerevarende ferieordninger, som efterhånden er opstået, kan indebære betydelige langsigtede eller permanente økonomiske forpligtelser. De omfatter også ekstra faste udgifter (f.eks. skatter, vedligeholdelse og forsikring).

I 2008 blev de pågældende EU-regler English derfor ændret for at beskytte borgerne mod skruppelløse sælgere ved indgåelse af kontrakter vedrørende timeshares eller længerevarende ferieordninger. Reglerne omfatter kontrakter indgået siden den 23. februar 2011 (eller senere i nogle EU-lande).

Reglerne beskytter dig også, når du indgår:

 • videresalgsaftaler (hvor du betaler en agent for at sælge eller købe en timeshare eller et medlemskab af en ferieklub)
 • bytteaftaler (hvor du betaler for at deltage i en ordning, som giver dig adgang til overnatningsmuligheder eller andre tjenesteydelser, samtidig med at du giver andre personer adgang til at gøre brug af din egen timeshare).

Dine rettigheder omfatter forskellige former for timeshare, herunder:

 • krydstogtskibe
 • campingvogne
 • flodbåde

Inden du beslutter at gå videre, bør du kende dine rettigheder, som omfatter følgende:

 • Fuldstændige oplysninger om aftalebetingelserne, inden du skriver under. Du har ret til at modtage oplysningerne på skrift på dit eget sprog (hvis dette er et EU-sprog).
 • En fortrydelsesperiode på 14 kalenderdage, hvor du kan beslutte at fortryde aftalen, uden at angive nogen grund. Hvis du ikke modtager det standardfortrydelsesskema, som EU-reglerne kræver, forlænges denne fortrydelsesperiode med 1 år og 14 kalenderdage.
 • En forlængelse af fortrydelsesperioden til 3 måneder og 14 kalenderdage, hvis du ikke modtager fyldestgørende oplysninger om det produkt, du er ved at købe.
 • Sælgeren må aldrig bede dig betale forskud eller depositum i fortrydelsesperioden.
 • Når du køber et medlemskab af en ferieklub, skal betalingen ske i årlige afdrag.
 • Du har også ret til at opsige ferieklubaftalen uden sanktioner fra og med betalingen af andet afdrag.  Når du modtager betalingsanmodningen, har du 14 kalenderdage til at meddele din opsigelse til den pågældende erhvervsdrivende.
 • Hvis du derudover har indgået en tilknyttet bytteaftale, bringes denne også automatisk til ophør, hvis du opsiger timeshareaftalen - uden at det koster dig noget.
 • Hvis du gennem en videresalgsaftale har hyret en agent til at hjælpe med salget af din timeshare eller dit medlemskab af en ferieklub, må den pågældende ikke opkræve betaling af dig, før din timeshare er blevet solgt, eller jeres aftale på anden måde er bragt til ophør.

Hvis du har en timeshare-kontrakt eller kontrakt om en længerevarende ferieordning, er du omfattet af disse regler, også når sælgeren påstår, at de ikke gælder.

Andre ting du bør være opmærksom på:

 • Ulovlige og vildledende salgsteknikker som f.eks. "gevinster" på skrabelod: Du vinder en præmie og bliver inviteret til at hente den ved et salgsarrangement for timeshares, hvor du bliver presset til at underskrive en kontrakt.
 • Mistænkelige tilbud om videresalg af timeshares, især overtalelse til at købe en anden ejendom på baggrund af lovning om salg af den eksisterende: I dette tilfælde kan du ende med at have 2 timeshareejendomme, som du hverken har brug for eller ønsker at eje.
 • Mistænkelige tilbud fra personer, der hævder at være advokater i et andet EU-land, om mod et honorar at repræsentere dig i sagen mod sælgeren ved landets domstole.
 • Mistænkelige tilbud fra mennesker under foregivende af at kunne "skaffe" dine betalinger til timesharesælgeren tilbage.
 • At din timesharesælger (resort) ikke vilkårligt må begrænse din ret til privat at sælge, udleje eller bytte dine timesharerettigheder, begrænse din adgang til tjenesteydelser eller hæve vedligeholdelsesomkostningerne uden gyldig grund. Hvis han gør dette på grundlag af vilkårene i din kontrakt, kan disse vilkår være i strid med reglerne om urimelige kontraktvilkår. De er i givet fald ikke er bindende for dig.
 • Hvorvidt den langsigtede eller måske endda varige forpligtelse er attraktiv. Overvej nøje, om du stadig vil have lyst eller være i stand til at gøre brug af den om 10 eller 20 år. Vil dine børn, som muligvis ender med at arve din timeshare - og dermed vedligeholdelsesomkostningerne - være interesserede i at bruge den?

I tilfælde af en tvist med en sælger i et andet EU-land kan du få flere oplysninger om dine rettigheder og den beskyttelse, som du har krav på, ved at kontakte det europæiske forbrugercenter ( ECC-Net Deutsch français hrvatski English).

Sagseksempel

Timesharekontrakt annulleret: borger mod sælger

Patrick fra Irland indgik en timesharekontrakt med en udbyder på Malta i 2013. Den pågældende erhvervsdrivende gav ham ikke standardfortrydelsesskemaet og informerede ham ikke om, at betalinger af forskud eller depositummer ikke måtte finde sted i fortrydelsesperioden.

Patrick betalte et depositum på 1 260 euro og oprettede en fast månedlig overførsel på 122,50 euro pr. måned i 2 år.
For at kunne bestille en ferie i en af den erhvervsdrivendes ejendomme skulle han have udleveret en særlig kode, men på trods af gentagne henvendelser fik han den aldrig.

Et år senere var det stadig ikke muligt for ham at booke ferier, så han valgte at opsige kontrakten på grundlag af de regler, som forlænger fortrydelsesperioden til 1 år og 14 kalenderdage. På dette tidspunkt havde han betalt 2 420,50 euro.

Den erhvervsdrivende ville hverken acceptere opsigelsen eller refundere Patricks penge.

Efter at have rådført sig med ECC-Irland anlagde Patrick sag via den europæiske småkravsprocedure, og retten gav ham medhold. Men den erhvervsdrivende betalte stadig ikke. ECC-Malta gik ind i sagen, hvorefter Patrick endelig fik sine penge tilbage.

Offentlige høringer
Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
Få hjælp og rådgivning