Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
 
	Přidej na Twitter
 
	Přidej na google+
 
	Přidej na linkedIn

Zájezdy a dočasné užívání ubytovacího zařízení (timeshare)

Aktualizováno : 05/09/2014

travel

Dočasné užívání ubytovacích zařízení a dlouhodobé rekreační produkty

Pořízení tradičního timesharu, tzn. „práva strávit více než jedno časové období za více než jeden rok v jednom nebo více ubytovacích zařízení“, může být spojeno s nepříjemnými překvapeními. Totéž platí i o ostatních dlouhodobých rekreačních produktech, jako jsou např. prázdninové kluby poskytující slevy nebo jiné výhody, někdy i v kombinaci s dopravními nebo jiným službami.

Jak s tradičními timeshary, tak s jinými dlouhodobými rekreačními produkty, které se v posledních letech objevily, je spojen značný dlouhodobý nebo trvalý finanční závazek. Kromě toho jsou také spojeny s dodatečnými náklady (např. daně, údržba, pojištění).

Příslušná pravidla EU English byla v roce 2008 novelizována tak, aby poskytovala při uzavírání smluv o timesharech a dalších produktech ochranu před bezohlednými obchodníky. Tato pravidla se vztahují na smlouvy uzavřené od 23. února 2011 (či později v některých zemích EU).

Tato pravidla vás rovněž chrání při podpisu:

 • smlouvy o dalším prodeji (platíte pracovníka, který vám pomůže s prodejem a koupí timesharu nebo členství v prázdninovém klubu)
 • smlouvy o výměně (platíte za to, že můžete využívat ubytovací a jiné služby a umožňujete jiným dočasně využívat timeshare).

Vaše práva se týkají různých typů timesharu týkajícího se např.:

 • výletních lodí
 • přívěsů
 • říčních lodí (pro plavbu po vodních kanálech)

Než se rozhodnete pro podpis, informujte se o svých právech, k nimž patří:

 • právo na informace v plném rozsahu o podmínkách dohody ještě před podpisem. Podrobnosti vám přitom musí být poskytnuty písemně ve vašem jazyce (pokud je úředním jazykem EU).
 • Máte také lhůtu na rozmyšlenou (14 kalendářní dní), během níž se můžete rozhodnout odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Neobdržíte-li standardní formulář pro odstoupení od smlouvy podle pravidel EU, lhůta na rozmyšlenou se prodlužuje na 1 rok a 14 kalendářních dnů.
 • Pokud neobdržíte informace v plném rozsahu o produktu, který chcete koupit, lhůta na rozmyšlenou se prodlužuje na 3 měsíce a 14 kalendářní dni.
 • Prodávající nemůže požádat, abyste provedli předem platbu nebo vklad v průběhu lhůty na rozmyšlenou.
 • Při nákupu členství v prázdninovém klubu musí být platba provedena ve stejných splátkách v ročních intervalech.
 • Bez jakékoli sankce máte od druhé splátky dále rovněž právo odstoupit od smlouvy o členství v prázdninovém klubu.  Když obdržíte žádost o další platbu, máte 14 kalendářních dnů na to, abyste obchodníkovi podali oznámení o odstoupení od smlouvy.
 • Pokud jste též podepsali smlouvu o výměně, odstupujete v případě odstoupení od smlouvy o timesharu automaticky od uvedené smlouvy také, a to bezplatně.
 • Pokud jste podle smlouvy o dalším prodeji pověřili profesionálního pracovníka, aby vám pomohl s prodejem vašeho timesharu nebo členství v prázdninovém klubu, nesmí tato osoba od vás přijmout žádnou platbu, dokud tento timeshare není prodán nebo dokud platnost dané smlouvy neskončí jiným způsobem.

Pokud je Vaše smlouva smlouvou o timesharu nebo dlouhodobém rekreačním produktu, uvedená pravidla se na vás vztahují, i když prodávající prohlašuje, že nikoliv.

Další věci, na které je dobré si dávat pozor:

 • nezákonné klamavé praktiky při prodeji jako např. „výhra na stírací los“, kdy je na výherce při domnělém výběru jeho výhry vyvíjen nátlak, aby podepsal smlouvu o timesharu
 • podezřelé nabídky na další prodej timesharu, především v případech, kdy jste přemlouváni k tomu, abyste koupili jinou nemovitost, a je vám slíbeno, že ta původní bude prodána; tato situace často končí tím, že oběti jsou vnuceny dva objekty timesharu, přitom nemá zájem ani o jeden z nich
 • podezřelé nabídky lidí, kteří se vám představí jako právníci působící v dané zemi EU a tvrdí, že vás budou za úplatu zastupovat před soudem dané země ve sporu s prodejcem
 • podezřelé nabídky lidí předstírajících, že za jistý poplatek dosáhnou toho, že vám vaše platby prodejci timesharu budou vráceny
 • nepřípustná omezení (ze strany prodejce timesharu, např. daného rezortu) vašich práv na soukromý prodej, pronájem nebo výměnu timesharu; omezení přístupu ke službám; neodůvodněné zvyšování plateb za údržbu; pokud k těmto krokům prodejce přikročí na základě podmínek smlouvy, je možné, že takové podmínky porušují obecné zásady přiměřenosti smluvních podmínek, a v takovém případě pro vás tyto podmínky nejsou závazné
 • výhodnost dlouhodobého, nebo dokonce trvalého závazku k užívání dané nemovitosti; pečlivě si promyslete, zda budete skutečně mít zájem nebo zda budete schopni ji využívat za 10 nebo 20 let; budou vaši potomci, kteří po vás možná timeshare zdědí a budou muset platit poplatky za údržbu, skutečně chtít danou nemovitost využívat?

V případě sporu s prodejcem v jiné zemi EU se můžete se žádostí o informace o vašich právech a nárocích obrátit na evropské spotřebitelské centrum ( síť ESC Deutsch français hrvatski English).

Příklad

Zrušení smlouvy o timesharu: občan proti prodejci

Patrick z Irska podepsal v roce 2013 smlouvu o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timesharu) s poskytovatelem na Maltě. Obchodník mu neposkytl standardní formulář pro odstoupení od smlouvy ani ho neinformoval o tom, že v průběhu lhůty na rozmyšlenou nelze přijímat platby záloh nebo kaucí.

Zaplatil zálohu ve výši 1 260 EUR a zařídil platební příkaz na 2 roky ve výši 122,50 EUR měsíčně.
K rezervaci dovolené v jedné z nemovitostí obchodníka potřeboval zvláštní kód, který ale obchodník přes opakované urgence neposkytl.

Ani o rok později se mu nepodařilo si žádný pobyt rezervovat. Rozhodl se proto odstoupit od smlouvy, a to na základě pravidla o prodloužení lhůty k odstoupení na 1 rok a 14 kalendářních dnů. Do té doby již uhradil 2 420,50 EUR.

Obchodník odmítl odstoupení od smlouvy a nechtěl ani Patrickovi vrátit peníze.

Na radu evropského spotřebitelského centra v Irsku se v rámci evropského řízení o drobných nárocích obrátil na soud, který rozhodl v jeho prospěch. Obchodník však žádnou platbu nevrátil. Díky následnému zásahu evropského spotřebitelského centra na Maltě však nakonec Patrick své peníze zpět dostal.

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?