Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 10/07/2017

Dokumenty podróży dla małoletnich

Oprócz swojego paszportu lub dowodu osobistego każde dziecko, które podróżuje:

  • indywidualnie lub
  • z dorosłymi, którzy nie są jego opiekunami prawnymi, lub
  • w towarzystwie tylko jednego rodzica,

może potrzebować dodatkowego (oficjalnego) dokumentu podpisanego przez obydwoje rodziców, drugiego rodzica lub opiekuna prawnego (opiekunów prawnych), w którym wyrażą oni zgodę na jego podróż.

Nie istnieją przepisy UE w tym zakresie i każdy kraj UE sam decyduje, czy wymaga okazania takich dokumentów. Przed podróżą dziecka poinformuj się o wymaganiach obowiązujących w kraju, z którego wyjeżdżasz lub do którego wjeżdżasz:

Wybierz kraj

* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na stronach zewnętrznych.

Uwaga: nawet jeżeli dany kraj nie wymaga od dzieci i młodzieży posiadania takiego zezwolenia przy przekraczaniu jego granicy, inne kraje tranzytowe mogą zażądać okazania takiego dokumentu.

W przypadku podróży samolotem warto to sprawdzić, ponieważ wiele linii lotniczych wymaga takich zezwoleń i ma do tego celu odpowiednie formularze.

Jako że w każdym kraju przepisy mogą się niespodziewanie zmienić, warto też zasięgnąć informacji w odpowiednich urzędach albo ambasadach czy konsulatach.

Zobacz również: Legalny wyjazd za granicę z dziećmi

Potrzebujesz pomocy lub porady?
Skontaktuj się z działem pomocy