Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Atnaujinta 2017-07-10

Nepilnamečių kelionės dokumentai

Visiems vaikams, kurie vyksta į užsienį:

  • vieni,
  • su suaugusiaisiais, kurie nėra jų teisėti globėjai, arba
  • tik su vienu iš tėvų,

be savo pačių galiojančio paso arba asmens tapatybės kortelės, gali prireikti papildomo (oficialaus) jų tėvų, antrojo iš tėvų arba teisėto (-ų) globėjo (-ų) pasirašyto dokumento, kuriuo jiems leidžiama vykti į užsienį.

Šiuo klausimu nėra nustatyta ES taisyklių, kiekviena ES šalis nusprendžia, ar tokių dokumentų reikalauti, ar ne. Prieš vaikui keliaujant išsiaiškinkite, ko reikalaujama šalyje, į kurią ir iš kurios vykstama:

Pasirinkite šalį

* Nacionalinės institucijos dar nepateikė informacijos

Europos Komisija nėra atsakinga už išorės svetainių turinį.

Atkreipkite dėmesį, kad net jei kai kurios šalys leidžia nepilnamečiams išvažiuoti iš jų teritorijos arba įvažiuoti į ją be tokio leidimo, jiems gali reikėti jį parodyti šalyse, kurias jie pervažiuoja.

Prieš keliaujant lėktuvu labai rekomenduojama pasiteirauti apie tai oro transporto bendrovių, nes daugelis jų tokių leidimų reikalauja ir turi savo specialias formas šiam tikslui.

Kadangi kiekvienos šalies taisyklės gali pasikeisti nepranešus, vertėtų patikrinti pačių valdžios institucijų arba atitinkamų ambasadų ar konsulatų informaciją.

Taip pat žr. Teisėtas vaiko išsivežimas į užsienį

Pagalbos tarnybos
Pagalba ir patarimai