Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 12/04/2017

Ταξιδιωτικά έγγραφα για υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ

Διαβατήριο/βίζα

Εάν είστε υπήκοος χώρας που δεν είναι μέλος της ΕΕ και επιθυμείτε να επισκεφθείτε μία ή περισσότερες χώρες της ΕΕ, θα χρειαστείτε διαβατήριο:

  • που να ισχύει τουλάχιστον 3 μήνες μετά την ημερομηνία που σκοπεύετε να φύγετε από τη χώρα της ΕΕ την οποία πρόκειται να επισκεφθείτε,
  • που έχει εκδοθεί μέσα στα 10 τελευταία χρόνια,

και, ενδεχομένως, θεώρηση (βίζα). Ζητήστε θεώρηση του διαβατηρίου σας από το προξενείο ή την πρεσβεία της χώρας που πρόκειται να επισκεφτείτε. Εάν σας έχει χορηγηθεί θεώρηση από χώρα "του Σένγκεν", αποκτάτε αυτομάτως το δικαίωμα να ταξιδέψετε στις υπόλοιπες χώρες του Σένγκεν. Μια έγκυρη άδεια παραμονής, που έχει εκδοθεί από χώρα του Σένγκεν, ισοδυναμεί με θεώρηση. Για να επισκεφτείτε μια χώρα εκτός Σένγκεν ενδέχεται να χρειάζεστε θεώρηση του διαβατηρίου σας από τη χώρα αυτή.

Οι συνοριοφύλακες των χωρών της ΕΕ μπορεί να σας ζητήσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά, π.χ. επιστολή πρόσκλησης, απόδειξη ότι διαθέτετε κατάλυμα ή εισιτήριο επιστροφής. Για ακριβείς πληροφορίες, αποταθείτε στις κατά τόπους προξενικές αρχές της χώρας της ΕΕ που πρόκειται να επισκεφθείτε.

Οι υπήκοοι ορισμένων χωρών δεν χρειάζονται θεώρηση, εφόσον επισκέπτονται την ΕΕ για τρεις μήνες το πολύ. Ο κατάλογος των χωρών των οποίων οι υπήκοοι χρειάζονται θεώρηση για να ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία διαφέρει κάπως από τους αντίστοιχους καταλόγους που ισχύουν στις άλλες χώρες της ΕΕ.

Οι όροι εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία βασίζονται στο οικείο εθνικό δίκαιο και διαφέρουν από τους κανόνες της ΕΕ.

Άλλα έγγραφα

Μην ξεχάσετε τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα, τα έγγραφα ασφάλισης υγείας και/ή τα έγγραφα ασφάλισης αυτοκινήτου.

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές