Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Päivitetty : 18/04/2017

Perheenjäsenten matkustusasiakirjat (muut kuin EU-kansalaiset)

Tarvitsevatko perheenjäsenet viisumin?

Jos olet EU-kansalainen, mutta perheenjäsenesi eivät ole, he voivat matkustaa mukanasi tai tulla luoksesi toiseen EU-maahan.

Heillä on oltava aina mukanaan voimassaoleva passi, ja kotimaasta riippuen heiltä saatetaan rajalla vaatia maahantuloviisumi.

Ongelmien välttämiseksi ota yhteyttä kohdemaasi konsulaattiin tai suurlähetystöön hyvissä ajoin etukäteen ja ota selvää, mitä asiakirjoja perheenjäsenesi on esitettävä rajalla.

Jos sinulla on ongelmia, voit aina ottaa yhteyttä EU:n neuvontapalveluihin.

Viisumivapaus

Puolisosi, lapsesi, lapsenlapsesi, vanhempasi tai isovanhempasi, joka ei ole EU-kansalainen, ei tarvitse hankkia viisumia kohdemaasta, jos

  • hänellä on jostakin toisesta Schengen-alueeseen kuuluvasta maasta (katso oheinen luettelo) saatu oleskelulupa tai viisumi ja myös kohdemaa kuuluu Schengen-alueeseen, jonka sisältä rajamuodollisuudet on poistettu.

Schengen-alue

Itävalta

Unkari

Norja

Belgia

Islanti

Puola

Tšekki

Italia

Portugali

Tanska

Latvia

Slovakia

Viro

Liechtenstein

Slovenia

Suomi

Liettua

Espanja

Ranska

Luxemburg

Ruotsi

Saksa

Malta

Sveitsi

Kreikka

Alankomaat

 

Schengen-alueen ulkopuolisten maiden myöntämät oleskeluluvat eivät anna perheenjäsenelle, joka ei ole EU-kansalainen, oikeutta matkustaa ilman viisumia Schengen-maahan.

Esimerkkitapaus

Schengen-alueen ulkopuolelle matkustettaessa tarvitaan oleskeluluvan lisäksi maahantuloviisumi

Joyce, joka on Nigerian kansalainen, asuu Alankomaissa miehensä Luukin kanssa. Koska Joyce on Alankomaiden kansalaisen perheenjäsen, hänelle on myönnetty oleskelulupa Alankomaihin. Joyce haluaa matkustaa Luukin mukana, kun tämä lähtee työmatkalle Lontooseen. Koska Iso-Britannia ei kuulu Schengen-alueeseen, Joycen täytyy hankkia ETA-kansalaisten perheenjäsenille myönnettävä maahantulolupa (maahantuloviisumi), kun hän matkustaa Luukin kanssa Isoon-Britanniaan.

  • hänellä on EU-kansalaisen perheenjäsenelle myönnettävä oleskelukortti, jonka jokin EU-maa (paitsi se maa, jonka kansalainen sinä olet) on myöntänyt EU-sääntöjen mukaisesti, ja hän matkustaa yhdessä kanssasi tai matkustaa luoksesi toiseen EU-maahan. Oleskelukortista on käytävä selkeästi ilmi, että kortin haltija on EU-kansalaisen perheenjäsen.

Esimerkkitapaus

EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortin lisäksi ei tarvita viisumia EU-kansalaisen kanssa matkustettaessa.

Kiinalaisen Yingin puoliso on Saksan kansalainen, joka asuu Suomessa. Suomi on myöntänyt Yingille EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortin. Ying ja hänen miehensä haluavat matkustaa Romaniaan syyslomalle. Koska Yingillä on voimassa oleva passi ja EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti mukanaan, hänen ei tarvitse hankkia maahantuloviisumia, kun hän matkustaa miehensä kanssa Romaniaan.

Esimerkkitapaus

Puolison on hankittava viisumi, kun hän matkustaa yksin

Brian on Etelä-Afrikan kansalainen, joka asuu Ranskassa slovakialaisen vaimonsa kanssa. Brianilla on Ranskan myöntämä EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti. Brian haluaa vierailla ystäviensä luona Kyproksella, mutta hänen vaimonsa jää Ranskaan. Koska Brian matkustaa yksin, hänen on haettava viisumia ennen Kyproksen-matkaansa.

Rekisteröity kumppanisi ja kaukaisemmat sukulaisesi - esimerkiksi sisarukset, serkut, sedät, tädit - voivat pyytää EU-maan viranomaisia tunnustamaan heidät virallisesti EU-kansalaisen perheenjäseniksi. EU-mailla ei ole velvollisuutta tunnustaa rekisteröityä kumppania tai kaukaisempia sukulaisia perheenjäseniksi, mutta niiden täytyy ainakin käsitellä asiaa koskeva pyyntö.

Viisumin hakeminen

Jos perheenjäsenesi, joka ei ole EU-kansalainen, tarvitsee maahantuloviisumin, hänen on etukäteen haettava sitä kohdemaansa konsulaatista tai suurlähetystöstä. Jos hän matkustaa kanssasi tai on tulossa tapaamaan sinua toiseen EU-maahan, hakemus on käsiteltävä ripeästi ja maksutta:

  • Schengen-alueeseen kuuluvien maiden on myönnettävä viisumi 15 vuorokauden kuluessa, ellei kyse ole poikkeuksellisesta, hyvin perustellusta tapauksesta
  • muissa maissa - Bulgariassa, Kroatiassa, Kyproksessa, Irlannissa, Romaniassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa - viisumi on myönnettävä mahdollisimman nopeasti.

Viisumia hakiessa voi eri maissa tarvita eri asiakirjoja. Ota yhteyttä kohdemaan konsulaattiin tai suurlähetystöön ennen matkaa ja kysy, mitä asiakirjoja perheenjäsenesi viisumihakemuksen mukana on toimitettava.

Schengen-alueeseen kuuluvan maan myöntämät viisumit kelpaavat kaikissa Schengen-maissa.

Jos asut EU:n ulkopuolella ja perheenjäsenesi, joka ei ole EU-kansalainen, matkustaa kanssasi tai ilman sinua siihen EU-maahan, jonka kansalainen olet, EU:n sääntöjä ei välttämättä sovelleta ja perheenjäseneltäsi saatetaan kantaa viisumimaksu.

Esimerkkitapaus

Todistus avioliitosta riittää viisumin saamiseen

Thomas on irlantilainen ja asuu Valko-Venäjällä vaimonsa Delian kanssa, joka on Valko-Venäjän kansalainen. Kun Thomas ja Delia halusivat mennä tapaamaan Thomasin äitiä, joka asuu nykyään Espanjassa, he hakivat Delialle maahantuloviisumia.

Delia esitti viisumihakemuksensa mukana vihkitodistuksen, mutta Espanjan viranomaiset vaativat ennen viisumin myöntämistä myös todistuksen sairausvakuutuksesta sekä hotellimajoituksesta Espanjassa.

Kun Delia huomautti, ettei tällaisia asiakirjoja EU-lainsäädännön mukaan tarvita, Espanjan viranomaiset pyysivät anteeksi erehdystään ja myönsivät maahantuloviisumin välittömästi.

Rajalle saapuminen ilman maahantuloviisumia

Suositeltavinta on, että perheenjäsenesi, jotka eivät ole EU-kansalaisia, ovat tutustuneet sääntöihin etukäteen ja hankkineet tarvittavat asiakirjat ennen matkan alkua.

Jos he kuitenkin saapuvat rajalle ilman maahantuloviisumia, rajavalvontaviranomaisten on annettava heille tilaisuus osoittaa jollakin tavalla, että he ovat perheenjäseniäsi. Jos he pystyvät todistamaan asian, heille on myönnettävä maahantuloviisumi välittömästi.

Jos perheenjäsenilläsi on vaikeuksia saada viisumia, voit ottaa yhteyttä EU:n neuvontapalveluihin.

Maahantulon epääminen

Erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa EU-maa voi evätä maahantulon sinulta tai perheenjäseniltäsi "yleiseen järjestykseen, turvallisuuteen tai kansanterveyteen liittyvien syiden perusteella".

Jos maahantulo evätään, viranomaisten on todistettava, että sinä tai perheenjäsenesi muodostatte "todellisen ja riittävän vakavan vaaran, joka on edelleen ajankohtainen".

Päätös on annettava sinulle tai perheenjäsenillesi kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Lisätietoa EU:n maahantulomenettelyistäEnglish

EU-lainsäädäntö
Julkiset kuulemismenettelyt
    Tarvitsetko asiantuntija-apua?
    Apua ja neuvontaa