Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 07/07/2017

Sverige – Sverige

Välj land

Rättigheter som gäller i alla EU-länder


* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Ett pass som löpt ut upphör att gälla och kan alltså inte användas som resedokument oavsett nationalitet och oavsett om det är fråga om att resa in i eller lämna Sverige.

Svenska ID-kort som visar medborgarskapet, så kallade nationellt ID-kortEnglish, kan användas i stället för pass för resor inom Schengenområdet. Annars gäller endast passet som giltigt resedokument.

Läs mer på huvudsidan
Resehandlingar för EU-medborgare
Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?
Fråga myndigheterna
Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
Få hjälp och råd