Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 07/07/2017

Neplatný alebo stratený cestovný pas – Slovensko

Výber štátu

Spoločné práva vo všetkých členských štátoch EÚ


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Na prekročenie hraníc Slovenska je potrebný platný cestovný doklad. Slovensko síce explicitne neakceptuje cestovné pasy, ktorým skončila platnosť, ale bude pravdepodobne akceptovať alternatívny doklad totožnosti a občianstva štátnych príslušníkov EÚ a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa nevedia preukázať platným cestovným dokladom, alebo si nemohli vopred vybaviť dočasný cestovný doklad.

Ak ste držiteľom slovenského cestovného pasu, ktorého platnosť skončila a ktorý obsahuje platné víza alebo podobné povolenie na pobyt na území inej krajiny, môžete si ho ponechať do skončenia platnosti víz.

 

Získať hlavné informácie o tejto téme
Cestovné doklady občanov EÚ
Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?
Obráťte sa na orgány štátnej správy
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo