Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 10/07/2017

Istekle ili izgubljene putovnice

U skladu s pravilima EU-a svi putnici (uključujući djecu) za putovanje trebaju valjanu osobnu iskaznicu ili putovnicu.

No ako ste:

  • izgubili putovnicu ili vam je ukradena,
  • uočili da vam je valjanost putovnica istekla tijekom putovanja,

pomoć je pri ruci jer države članice EU-a za takve situacije imaju rješenje.

Međutim, svaka država članica sama odlučuje hoće li i/ili kada građanima EU-a omogućiti ulazak na svoje državno područje ili izlazak iz njega bez valjane putne isprave.

Pogledajte važeća pravila i informacije (ako su dostupne) i/ili posjetite web-mjesta nadležnih tijela države u koju i iz koje putujete:

Odaberite svoju državu

* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

Europska komisija nije odgovorna za sadržaj vanjskih web-mjesta.

Budući da ne postoje pravila na razini EU-a o putovanju bez valjane putne isprave, uvjeti i postupci znatno se razlikuju ovisno o državi (te se bez najave mogu promijeniti). Ako ste već krenuli na putovanje i:

  • Ako ste u EU-u, prvo bi se za pomoć trebalo obratiti konzulatu ili veleposlanstvu vaše države.
  • (Ako imate sličan problem izvan EU-a gdje vaša država nema konzulat ili veleposlanstvo, imate pravo potražiti konzularnu zaštitu English bilo koje druge države članice EU-a.)

Imajte na umu da, čak i ako određene države dopuštaju ulazak na njihovo državno područje i izlazak iz njega bez valjane putne isprave, moguće je da ćete je morati imati pri prolasku kroz druge države.

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje