Storitvena orodja

Izbira jezika

Zastava EU

Navigacijska pot

Meni

Posodobitev : 12/04/2017

Potovalni dokumenti za državljane EU

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi 50. člen Pogodbe o Evropski uniji: Združeno kraljestvo je še vedno polnopravna članica EU, pravice in obveznosti se še naprej v celoti uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem:

Državljanom EU ob prehodu meje med državami schengenskega območja ni treba pokazati osebne izkaznice ali potnega lista.

Potovanje brez mejnih kontrol v schengenskem območju English ne pomeni, da ne potrebujete osebnega dokumenta – še vedno je zelo priporočljivo, da s seboj vzamete potni list ali osebno izkaznico, s katerim lahko po potrebi dokažete svojo istovetnost (če vas ustavi policija, ob vkrcanju na letalo itd.). Države schengenskega območja lahko sprejmejo nacionalne predpise, s katerimi od oseb, ki se nahajajo na njihovem ozemlju, zahtevajo, da imajo pri sebi osebni dokument.

Vozniško dovoljenje, poštne, bančne ali davčne izkaznice niso veljavni potovalni dokumenti ali dokazila o istovetnosti.

V skladu s schengenskimi pravili lahko države v nekaterih posebnih okoliščinah, ki ogrožajo javni red ali nacionalno varnost, začasno znova uvedejo mejne kontrole.

Več informacij English in seznam držav, ki so začasno ponovno uvedle mejne kontrole.  Če potujete v te države, morate imeti s seboj osebno izkaznico ali potni list.  Opozarjamo, da boste morda morali pokazati te dokumente tudi v običajnih okoliščinah.

Države schengenskega območja, v katerem na notranjih mejah ni nadzora:

Avstrija

Madžarska

Norveška

Belgija

Islandija

Poljska

Češka

Italija

Portugalska

Danska

Latvija

Slovaška

Estonija

Lihtenštajn

Slovenija

Finska

Litva

Španija

Francija

Luksemburg

Švedska

Nemčija

Malta

Švica

Grčija

Nizozemska

 

Še vedno pa morate pokazati veljavno osebno izkaznico ali potni list, če potujete v Bolgarijo, Ciper, Hrvaško, Irsko, Romunijo in Združeno kraljestvo ali iz teh držav. Te države članice EU niso v schengenskem območju. Pred odhodom je treba preveriti, kateri dokumenti so potrebni za potovanje zunaj matične države in vstop v države, ki niso del schengenskega območja.

 

Praktični primer

Šved Lars je na počitnicah v Španiji. S seboj je vzel osebno izkaznico, ki jo je izdala banka in ki na Švedskem zadostuje za dokazovanje istovetnosti.

Vendar bi Lars lahko imel težave s španskimi organi, če bi ti želeli preveriti njegovo identiteto, saj za ta namen priznavajo samo osebno izkaznico ali potni list, ki ju izda švedski državni organ.

Veljavni osebni dokumenti po državah English

Pretečeni ali izgubljeni potni list

Predpisi EU določajo, da za potovanje vedno potrebujete veljavno osebno izkaznico ali potni list (tudi otroci).

Če pa ste:

 • izgubili potni list oziroma so vam ga ukradli,
 • ugotovili, da je potekla veljavnost potnega lista,

so države EU poskrbele za pomoč tudi v takih primerih.

Vendar se lahko posamezna država članica EU sama odloči, ali bo državljanu EU brez veljavnega potovalnega dokumenta dovolila vstop v državo oziroma izstop iz nje.

Več o veljavnih predpisih in informacijah (kadar so na voljo) na spletnih straneh organov države, kamor potujete :

Izberite državo

* Nacionalni organi še niso poslali informacij

Evropska komisija ni odgovorna za vsebino zunanjih spletišč.

Trenutno ni predpisov EU, ki bi urejali potovanje brez veljavnega potovalnega dokumenta, zato so pogoji in postopki med državami različni (in se lahko kadar koli spremenijo). Če ste se že odpravili na potovanje in:

 • se nahajate v EU, se najprej obrnite na konzulat ali veleposlaništvo svoje države;
 • se nahajate zunaj EU, kjer vaša država nima svojega predstavništva, lahko za konzularno pomoč English zaprosite pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu druge države članice EU.

Čeprav nekatere države dovoljujejo vstop v državo oziroma izstop iz nje brez veljavnega potovalnega dokumenta, ne pozabite, da boste pri potovanju prek ozemlja drugih držav morda morali pokazati veljavni potovalni dokument.

Listine za mladoletne

Posebne zahteve, poleg zahteve po veljavnem potnem listu ali osebni izkaznici, lahko veljajo tudi za otroke, ki potujejo:

 • sami ali
 • z odraslim, ki ni njihov zakoniti skrbnik, ali
 • s samo enim od staršev.

Morda bo otrok za potovanje potreboval dodatno (uradno) dovoljenje, ki ga podpišejo njegovi starši, drugi od staršev ali zakoniti skrbnik(-i).

Trenutno ni predpisov EU, ki bi urejali to področje – vsaka država EU sama odloči, ali bo zahtevala takšne dokumente. Preden se otrok odpravi na pot, preverite vse informacije o potrebnih dokumentih za državo, v katero bo otrok potoval:

Izberite državo

* Nacionalni organi še niso poslali informacij

Evropska komisija ni odgovorna za vsebino zunanjih spletišč.

Čeprav nekatere države ob vstopu ali izstopu ne zahtevajo dovoljenja za mladoletne, ne pozabite da bo otrok pri potovanja prek ozemlja drugih držav morda moral pokazati takšen dokument.

Pri potovanju z letalom je zelo priporočljivo, da pred letom pri letalskemu prevozniku preverite pogoje – številne družbe namreč zahtevajo tovrstna dovoljenja in v ta namen tudi uporabljajo posebne obrazce.

Države lahko kadar koli spremenijo predpise, zato se pred potovanjem pozanimajte o veljavnih pravilih pri pristojnih organih ali diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

Glej tudi: Zakonita premestitev otroka v tujino

Zavrnitev vstopa v državo

Država EU lahko v zelo redkih primerih vam ali vašim družinskim članom zavrne vstop zaradi zagotovitve javnega reda, javne varnosti ali javnega zdravja.

V takem primeru morajo organi dokazati, da vi (ali vaši družinski člani) predstavljate resnično, sedanjo in dovolj resno grožnjo.

Pravico imate, da odločbo, ki navaja vse razloge za zavrnitev vstopa ter določa načine in roke za pritožbo, prejmete v pisni obliki.

Zakonodaja EU
Javna posvetovanja
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje