Navigacijska pot

Posodobitev : 25/11/2014

travel

Državljani EU

Državljanom EU ob prehodu meje med državami schengenskega območja ni treba pokazati osebne izkaznice ali potnega lista.

Potovanje brez mejnih kontrol ne pomeni, da ne potrebujete osebnega dokumenta - še vedno je zelo priporočljivo, da s seboj vzamete potni list ali osebno izkaznico, s katerim lahko po potrebi dokažete svojo istovetnost (če vas ustavi policija, ob vkrcanju na letalo itd.). Države schengenskega območja lahko sprejmejo nacionalne predpise, s katerimi lahko od oseb, ki se nahajajo na njihovem ozemlju, zahtevajo, da imajo pri sebi osebni dokument.

Vozniško dovoljenje, poštne, bančne ali davčne izkaznice niso veljavni potovalni dokumenti ali dokazila o istovetnosti.

V schengenskem območju, v katerem na notranjih mejah ni nadzora, so:

Avstrija

Madžarska

Norveška

Belgija

Islandija

Poljska

Češka

Italija

Portugalska

Danska

Latvija

Slovaška

Estonija

Lihtenštajn

Slovenija

Finska

Litva

Španija

Francija

Luksemburg

Švedska

Nemčija

Malta

Švica

Grčija

Nizozemska

 

Še vedno pa morajo pokazati veljavno osebno izkaznico ali potni list, če potujejo v Bolgarijo, Ciper, Hrvaško, Irsko, Romunijo in Združeno kraljestvo ali iz teh držav. Te države članice EU niso v schengenskem območju. Pred odhodom je treba preveriti, kateri dokumenti so potrebni za potovanje zunaj matične države in vstop v države, ki niso del schengenskega območja.

Ali ste:

 

  • izgubili potni list oziroma so vam ga ukradli?
  • med potovanjem odkrili, da vam je potekla veljavnost potnega lista?

Predpisi EU določajo, da za potovanje vedno potrebujete veljavno osebno izkaznico ali potni list. Vendar brez skrbi, države EU so poskrbele za pomoč tudi v takih primerih.

Pogoji in postopki so sicer med državami različni. Če ste v EU, se najprej obrnite na konzulat ali veleposlaništvo svoje države. (Če vas take težave doletijo zunaj EU, kjer vaša država nima svojega predstavništva, lahko za konzularno pomoč zaprosite pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu druge države članice EU.)

Listine za mladoletne

Posebne zahteve, poleg zahteve po veljavnem potnem listu ali osebni izkaznici, lahko veljajo tudi za otroke, ki potujejo:

  • sami ali
  • z odraslim, ki ni njihov zakoniti skrbnik, ali
  • s samo enim od staršev.

Morda bo otrok za potovanje potreboval dodatno (uradno) dovoljenje, ki ga podpišejo njegovi starši, drugi od staršev ali zakoniti skrbnik(-i).

Za več informacij o potrebnih dokumentih za otroke se obrnite na veleposlaništvo države, v katero bo otrok potoval.

Praktični primer

Šved Lars je na počitnicah v Španiji. S seboj je vzel  identifikacijsko izkaznico, ki mu jo je izdala banka in ki na Švedskem zadostuje za dokazovanje istovetnosti.

Vendar bi Lars lahko imel težave s španskimi organi, če bi ti želeli preveriti njegovo identiteto, saj za ta namen priznavajo samo osebno izkaznico ali potni list, ki ju izda švedski državni organ.

Veljavni osebni dokumenti po državah

Zavrnitev vstopa v državo

Država EU lahko v zelo redkih primerih vam ali vašim družinskim članom zavrne vstop zaradi zagotovitve javnega reda, javne varnosti ali javnega zdravja.

V takem primeru morajo organi dokazati, da vi (ali vaši družinski člani) predstavljate resnično, sedanjo in dovolj resno grožnjo.

Upravičeni ste, da odločbo, ki navaja vse razloge za zavrnitev vstopa ter določa načine in roke za pritožbo, prejmete v pisni obliki.

Pomoč in svetovanje

Footnote

ali državljanom Islandije, Lihtenštajna in Norveške

Retour au texte en cours.

Obvezen za švedske državljane

Retour au texte en cours.