Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 12/04/2017

Obywatele UE – dokumenty podróży

Wielka Brytania podjęła decyzję o uruchomieniu procedury z artykułu 50 TUE. Na razie Wielka Brytania pozostaje pełnoprawnym członkiem UE, a wynikające z tego prawa i obowiązki nadal mają w pełni zastosowanie zarówno w tym kraju, jak i do tego kraju.

Jeśli jesteś obywatelem UE , nie musisz okazywać dowodu osobistego ani paszportu, kiedy wjeżdżasz z jednego kraju strefy Schengen do drugiego.

Chociaż w obrębie strefy Schengen English nie musisz okazywać paszportu przy przekraczaniu granicy, to jednak warto mieć przy sobie paszport lub dowód osobisty. Mogą bowiem zdarzyć się sytuacje, w których trzeba będzie potwierdzić swoją tożsamość – na przykład podczas zatrzymania przez policję lub przy wejściu na pokład samolotu). Kraje UE należące do strefy Schengen mogą przyjąć przepisy krajowe, które zobowiązywałyby obywateli przebywających na ich terytorium do posiadania przy sobie określonych dokumentów.

Prawo jazdy czy karta kredytowa nie są uznawane za ważny dokument podróży ani dowód tożsamości.

Zgodnie z przepisami strefy Schengen, w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy stwierdzono istnienie zagrożenia dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, państwa członkowskie mogą wprowadzić tymczasowe kontrole graniczne.

Więcej informacji English i wykaz krajów, które wprowadziły tymczasowe kontrole graniczne.  Sprawdź, czy masz przy sobie paszport lub dowód osobisty, kiedy podróżujesz do tych krajów.  Pamiętaj też, że nawet w normalnych okolicznościach możesz zostać zobowiązany do okazania jednego z tych dokumentów.

Kraje należące do strefy Schengen to:

Austria

Węgry

Norwegia

Belgia

Islandia

Polska

Czechy

Włochy

Portugalia

Dania

Łotwa

Słowacja

Estonia

Liechtenstein

Słowenia

Finlandia

Litwa

Hiszpania

Francja

Luksemburg

Szwecja

Niemcy

Malta

Szwajcaria

Grecja

Holandia

 

Przekraczając granicę Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Irlandii, Rumunii lub Wielkiej Brytanii, nadal musisz okazać ważny dowód osobisty lub paszport. Kraje te, mimo że są częścią UE, nie należą do bezpaszportowej strefy Schengen. Przed wyjazdem ze swojego kraju sprawdź, jakie dokumenty musisz mieć przy sobie, aby wjechać do kraju spoza strefy Schengen, jeśli planujesz się tam udać.

 

Prawdziwa historia

Lars jest Szwedem i spędza wakacje w Hiszpanii. Zabrał ze sobą kartę identyfikacyjną wydaną przez bank, ponieważ w Szwecji jest ona uznawana za dowód tożsamości.

Jednak gdyby jego tożsamość chciały sprawdzić hiszpańskie władze, Lars mógłby mieć kłopoty, ponieważ w Hiszpanii za ważny dowód tożsamości zostanie w tym przypadku uznany tylko dowód osobisty lub paszport wydany w Szwecji.

Jakie dokumenty są uznawane za dowód tożsamości w Twoim kraju? English

Kiedy skończy się ważność paszportu lub zostanie zgubiony

Zgodnie z przepisami UE wszyscy podróżni (w tym niemowlęta) muszą posiadać ważny dowód osobisty lub paszport, kiedy podróżują.

Ale jeśli:

 • zgubiłeś swój paszport lub skradziono Ci go,
 • zauważyłeś, że paszport stracił ważność,

kraje UE oferują pomoc w razie pojawienia się takiego problemu.

W gestii każdego państwa UE pozostaje jednak decyzja, czy lub kiedy pozwoli obywatelom UE na wjazd na swoje terytorium lub wyjazd bez ważnego dokumentu podróży.

Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami oraz informacjami albo odwiedź strony internetowe władz kraju, z którego wyjeżdżasz lub do którego wjeżdżasz:

Wybierz kraj

* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na stronach zewnętrznych.

Ponieważ nie istnieją przepisy UE dotyczące podróżowania bez ważnego dokumentu podróży, warunki i formalności różnią się w zależności od kraju (i mogą się niespodziewanie zmienić). Jeśli jesteś już w podróży i:

 • przebywasz na terytorium UE, najlepiej pierwsze kroki skieruj do konsulatu lub ambasady swojego kraju;
 • znajdziesz się poza UE, a Twój kraj nie będzie tam miał swojej placówki dyplomatycznej, będziesz mógł poprosić o ochronę konsularną English w konsulacie lub ambasadzie dowolnego innego kraju UE.

Uwaga: nawet jeśli niektóre kraje pozwalają na wyjazd z ich terytorium i wjazd bez ważnego dokumentu podróży, być może musisz go okazać w krajach, przez które przejeżdżasz.

Dokumenty wymagane od dzieci i młodzieży

Oprócz swojego paszportu lub dowodu osobistego każde dziecko, które podróżuje:

 • indywidualnie lub
 • z dorosłymi, którzy nie są jego opiekunami prawnymi, lub
 • w towarzystwie tylko jednego rodzica,

może potrzebować dodatkowego (oficjalnego) dokumentu podpisanego przez obydwoje rodziców, drugiego rodzica lub opiekuna prawnego (opiekunów prawnych), w którym wyrażą oni zgodę na jego podróż.

Nie istnieją przepisy UE w tym zakresie i każdy kraj UE sam decyduje, czy wymaga okazania takich dokumentów. Przed podróżą dziecka poinformuj się o wymaganiach obowiązujących w kraju, z którego wyjeżdżasz lub do którego wjeżdżasz:

Wybierz kraj

* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na stronach zewnętrznych.

Uwaga: nawet jeżeli dany kraj nie wymaga od dzieci i młodzieży posiadania takiego zezwolenia przy przekraczaniu jego granicy, inne kraje tranzytowe mogą zażądać okazania takiego dokumentu.

W przypadku podróży samolotem warto to sprawdzić, ponieważ wiele linii lotniczych wymaga takich zezwoleń i ma do tego celu odpowiednie formularze.

Jako że w każdym kraju przepisy mogą się niespodziewanie zmienić, warto też zasięgnąć informacji w odpowiednich urzędach albo ambasadach czy konsulatach.

Zobacz również: Legalny wyjazd za granicę z dziećmi

Odmowa wjazdu

W wyjątkowych sytuacjach kraj UE może odmówić wjazdu Tobie lub członkom Twojej rodziny z powodów dotyczących porządku publicznego, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego.

W takiej sytuacji władze muszą udowodnić, że Ty lub członkowie Twojej rodziny stanowicie autentyczne, rzeczywiste i wystarczająco poważne zagrożenie.

Władze mają obowiązek wydać Ci tę decyzję na piśmie. Dokument taki musi określać podstawy wydania decyzji oraz sposoby i termin odwołania się od niej.

Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy