Kruimelpad

Bijgewerkt : 25/11/2014

travel

EU-burgers

Als u EU-burger bent, hoeft u uw identiteitskaart of paspoort niet te laten zien als u van het ene naar het andere Schengenland reist.

Alleen de grenscontroles zijn afgeschaft. Het blijft dus raadzaam om een identiteitsbewijs mee te nemen, zodat u zo nodig kan bewijzen wie u bent (als de politie u dat vraagt, als u een vliegtuig neemt enz.). Elk Schengenland mag immers nationale regels vaststellen die iedereen verplichten om op zijn grondgebied altijd een identiteitsbewijs op zak te hebben.

Een rijbewijs, bankkaart of iets dergelijks wordt niet aanvaard als geldig reisdocument of identiteitsbewijs.

De volgende landen maken deel uit van de Schengenzone:

Oostenrijk

Hongarije

Noorwegen

België

IJsland

Polen

Tsjechië

Italië

Portugal

Denemarken

Letland

Slowakije

Estland

Liechtenstein

Slovenië

Finland

Litouwen

Spanje

Frankrijk

Luxemburg

Zweden

Duitsland

Malta

Zwitserland

Griekenland

Nederland

 

Bij reizen van of naar Bulgarije, Cyprus, Ierland, Kroatië, Roemenië en Groot-Brittannië moet u nog wel een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort bij zich hebben. Dit zijn EU-landen die geen deel uitmaken van de Schengenzone. Als u naar een van die landen wilt reizen, moet u tijdig nakijken welke documenten u precies nodig hebt.

Is uw identiteitsbewijs tijdens uw reis:

 

  • verloren of gestolen?
  • verlopen?

U moet dan meteen een nieuw document aanvragen. Gelukkig krijgt u daarbij hulp.

Hoe precies, hangt af van waar u bent. In de EU moet u eerst naar het consulaat of de ambassade van uw land. Bent u in een land buiten de EU en heeft uw land er geen eigen consulaat of ambassade, dan heeft u wel recht op hulp van het consulaat van om het even welk EU-land.

Documenten voor minderjarigen

Kinderen die

  • alleen of
  • met volwassenen die niet hun wettelijke voogden zijn of
  • met slechts één van hun ouders

reizen, hebben soms, naast hun eigen geldig identiteitsbewijs, een extra officiële toestemming om te reizen nodig, ondertekend door hun ouders, hun wettelijke voogd(en) of de ouder die niet meereist.

De ambassade van het land waar de kinderen naartoe reizen, kan u informeren welke documenten zij nodig hebben.

Voorbeeld

Lars is een Zweed en is op vakantie in Spanje. Hij heeft de identiteitskaart meegenomen die zijn bank heeft afgegeven. In Zweden is dat een geldig identiteitsbewijs.

Maar als de Spaanse autoriteiten willen nagaan wie hij is, kan hij in de problemen komen, want Spanje erkent alleen identiteitsbewijzen die door een nationale overheid zijn verstrekt.

Wat is een geldig identiteitsbewijs in uw land?

Weigering van toegang

In zeer uitzonderlijke gevallen kan een EU-land u of uw gezinsleden de toegang tot het grondgebied weigeren om redenen van openbare orde, veiligheid of volksgezondheid.

De autoriteiten moeten dan bewijzen dat u of uw gezinsleden een "actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging" vormen.

Dit besluit moet u schriftelijk meegedeeld worden, met een uitvoerige verantwoording en vermelding van hoe en tot wanneer u ertegen in beroep kan gaan.

Hulp en advies

Footnote

of een onderdaan van Liechtenstein, Noorwegen of IJsland

Retour au texte en cours.

verplicht voor Zweedse staatsburgers

Retour au texte en cours.