Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Bijgewerkt : 12/04/2017

Reisdocumenten voor EU-burgers

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Voorlopig blijft het Verenigd Koninkrijk volwaardig EU-lid. De EU-rechten en -plichten blijven onverminderd van kracht voor EU-burgers in het VK en voor Britten elders in de EU.

Als EU-burger hoeft u uw identiteitskaart of paspoort niet te laten zien als u van het ene naar het andere Schengenland reist.

Alleen de grenscontroles zijn afgeschaft binnen de Schengenzone English . Het blijft dus raadzaam om een identiteitsbewijs mee te nemen, zodat u zo nodig kunt bewijzen wie u bent (als de politie u dat vraagt, als u het vliegtuig neemt enz.). Elk Schengenland mag immers nationale regels vaststellen die iedereen verplichten om op zijn grondgebied altijd een identiteitsbewijs op zak te hebben.

Een rijbewijs, bankkaart of iets dergelijks wordt niet aanvaard als geldig reisdocument of identiteitsbewijs.

Volgens de Schengenregels mogen de deelnemende landen alleen onder uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld bij een klaarblijkelijke bedreiging van de openbaar orde of de binnenlandse veiligheid, tijdelijk weer grenscontroles houden.

Meer informatie English hierover en een lijst van landen die tijdelijk weer grenscontroles houden.  Zorg dat u een identiteitsbewijs of een paspoort bij zich heeft als u naar deze landen reist.  Ook onder normale omstandigheden kan u gevraagd worden uw identiteitsbewijs of paspoort te laten zien.

De volgende landen maken deel uit van de Schengenzone:

Oostenrijk

Hongarije

Noorwegen

België

IJsland

Polen

Tsjechië

Italië

Portugal

Denemarken

Letland

Slowakije

Estland

Liechtenstein

Slovenië

Finland

Litouwen

Spanje

Frankrijk

Luxemburg

Zweden

Duitsland

Malta

Zwitserland

Griekenland

Nederland

 

Bij reizen van of naar Bulgarije, Cyprus, Ierland, Kroatië, Roemenië en Groot-Brittannië moet u nog wel een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort laten zien. Dit zijn EU-landen die geen deel uitmaken van de Schengenzone. Als u naar een van die landen wilt reizen, moet u tijdig nakijken welke documenten u precies nodig hebt.

 

Voorbeeld

Lars is een Zweed en is op vakantie in Spanje. Hij heeft alleen zijn bankkaart meegenomen, die in Zweden wordt aanvaard als identiteitsbewijs.

Maar als de Spaanse autoriteiten willen nagaan wie hij is, kan hij in de problemen komen, want Spanje erkent alleen identiteitsbewijzen die door een nationale overheid zijn verstrekt.

Wat is een geldig identiteitsbewijs in uw land? English

Verlopen of verloren paspoorten

Volgens de EU-regels moeten alle reizigers (ook baby's) een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort hebben om naar het buitenland te mogen reizen.

Als uw paspoort:

 • verloren of gestolen
 • verlopen

is, kunt u wel hulp krijgen.

Maar elk EU-land mag uiteindelijk zelf besluiten of en wanneer EU-burgers het land mogen in- of uitreizen zonder geldig reisdocument.

Zie de huidige regels en informatie (indien beschikbaar) en/of ga naar de website van de autoriteiten van het land dat u wilt bezoeken :

Kies een land

* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

De Europese Commissie is niet aansprakelijk voor de inhoud van externe websites.

Er bestaan geen EU-regels voor het reizen zonder geldig reisdocument. De voorwaarden en procedures verschillen van land tot land en kunnen zonder waarschuwing vooraf veranderen. Als u tijdens uw reis tot de ontdekking komt dat u geen geldig reisdocument (meer) heeft en:

 • u bent in de EU, dan moet u eerst naar het consulaat of de ambassade van uw land
 • u bent in een land buiten de EU waar uw land geen eigen consulaat of ambassade heeft, dan kunt u terecht bij het consulaat English van een willekeurig EU-land.

Ook al staan sommige landen u toe om het land te verlaten of binnen te komen zonder geldig reisdocument, toch heeft u misschien wel een geldig reisdocument nodig voor de landen waar u doorheen reist.

Documenten voor minderjarigen

Kinderen die:

 • alleen of
 • met volwassenen die niet hun wettelijke voogden zijn of
 • met slechts één van hun ouders

reizen, hebben soms, naast hun eigen geldig identiteitsbewijs, officiële toestemming om te reizen nodig, ondertekend door hun ouders, hun wettelijke voogd(en) of de ouder die niet meereist.

Er bestaan geen EU-regels hierover, dus elk EU-land mag zelf beslissen welke documenten in dergelijke gevallen vereist zijn. Controleer voordat uw kind op reis gaat welke documenten nodig zijn om te reizen vanuit en naar het land van bestemming:

Kies een land

* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

De Europese Commissie is niet aansprakelijk voor de inhoud van externe websites.

Ook al staan sommige landen minderjarigen toe om het land te verlaten of binnen te komen zonder een speciale toestemming, toch hebben zij die misschien wel nodig voor de landen waar zij doorheen reizen.

Als kinderen met het vliegtuig reizen, kunt u het best van tevoren contact opnemen met de luchtvaartmaatschappijen. Die eisen vaak wel officiële toestemming en hebben daar hun eigen formulieren voor.

De regels van elk land kunnen zonder waarschuwing vooraf zomaar veranderd worden. Neem daarom vóór vertrek contact op met de autoriteiten of met de ambassade of het consulaat van de betrokken landen.

Zie ook: Kinderen meenemen naar het buitenland

Weigering van toegang

In uitzonderlijke gevallen kan een EU-land u of uw gezinsleden de toegang tot het grondgebied weigeren om redenen van openbare orde, veiligheid of volksgezondheid.

De autoriteiten moeten dan bewijzen dat u of uw gezinsleden een " actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging" vormen.

Dit besluit moet u schriftelijk meegedeeld worden, met een uitvoerige verantwoording en een vermelding van hoe en tot wanneer u ertegen in beroep kan gaan.

EU-wetgeving
Openbare raadpleging
  Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
  Vraag hulp of advies