Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

Aġġornat : 12/04/2017

Dokumenti tal-ivvjaġġar għaċ-ċittadini tal-UE

Id-deċiżjoni tar-Renju Unit li jinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Għalissa, ir-Renju Unit għadu membru sħiħ tal-UE u d-drittijiet u l-obbligi jkomplu japplikaw bis-sħiħ fir-Renju Unit u għalih:

Jekk int ċittadin tal-UE , m'hemmx għalfejn turi l-karta tal-identità nazzjonali jew il-passaport tiegħek meta tkun qed tivvjaġġa bejn il-pajjiżi bla fruntieri ta' Schengen.

Anke jekk m'għandekx bżonn passaport għall-kontrolli mal-fruntieri fiż- żona Schengen English , ikun ferm aħjar li dejjem tieħu passaport jew karta tal-identità miegħek, biex tkun tista' turi l-identità tiegħek jekk ikun meħtieġ (jekk iwaqqfuk il-pulizija, tirkeb ajruplan, eċċ.). Il-pajjiżi tal-UE membri ta' Schengen għandhom il-possibbiltà li jadottaw regoli nazzjonali li jobbligaw li wieħed ikun fil-pussess jew iġorr miegħu karti u dokumenti meta jkun preżenti fit-territorju tiegħu.

Il-liċenzja tas-sewqan, il-kards tal-posta, tal-bank jew tat-taxxa ma jitqisux bħala dokumenti tal-ivvjaġġar validi jew bħala prova ta' identità.

Skont ir-regoli ta' Schengen, f'ċirkostanzi estenwanti, meta tiġi identifikata theddida għall-politika pubblika jew is-sigurtà nazzjonali, l-Istati Membri jistgħu jerġgħu jdaħħlu kontrolli mal-fruntieri temporanji.

Iktar informazzjoni dettaljata English u l-lista ta' pajjiżi li reġgħu daħħlu kontrolli mal-fruntieri temporanji.  Żgura li jkollok ID jew passaport fuqek meta tivvjaġġa f'dawn il-pajjiżi.  Ftakar ukoll li anke f'ċirkostanzi normali tista' tintalab turi wieħed minn dawn id-dokumenti.

Iż-żona bla fruntieri ta' Schengen tinkludi:

L-Awstrija

L-Ungerija

In-Norveġja

Il-Belġju

L-Iżlanda

Il-Polonja

Ir-Repubblika Ċeka

L-Italja

Il-Portugall

Id-Danimarka

Il-Latvja

Is-Slovakkja

L-Estonja

Il-Liechtenstein

Is-Slovenja

Il-Finlandja

Il-Litwanja

Spanja

Franza

Il-Lussemburgu

L-Iżvezja

Il-Ġermanja

Malta

L-Iżvizzera.

Il-Greċja

In-Netherlands

 

Xorta waħda għandek turi karta tal-ID jew passaport validu meta tivvjaġġa lejn jew lura mill-Bulgarija, Ċipru, il-Kroazja, l-Irlanda, ir-Rumanija jew ir-Renju Unit. Għalkemm parti mill-UE, dawn il-pajjiżi ma jagħmlux parti miż-żona bla fruntieri ta' Schengen. Qabel ma tivvjaġġa, iċċekkja liema dokumenti jeħtieġ li jkollok biex tivvjaġġa barra minn pajjiżek u biex tidħol fil-pajjiż tal-UE li ma jagħmilx parti miż-żona ta' Schengen u li qed tippjana li żżur.

 

Storja bħala eżempju

Lars hu Żvediż u qiegħed għal btala fi Spanja. Hu ħa miegħu karta tal-ID maħruġa minn bank - li fl-Iżvezja, hi aċċettata bħala prova tal-identità.

Iżda Lars jista' jsib ruħu fl-inkwiet jekk l-awtoritajiet Spanjoli jkunu jridu jiċċekkjaw l-identità tiegħu, billi l-unika dokumenti tal-identità validi li jirrikonoxxu huma l-karti tal-identità u l-passaporti maħruġin mill-awtoritajiet Żvediżi.

X'inhu meqjus bħala passaport/karta tal-ID validi f'pajjiżek? English

Passaporti skaduti jew mitlufa

Skont ir-regoli tal-UE, il-vjaġġaturi kollha (inklużi t-trabi) jeħtieġu karta tal-IDjew passaport valida/validu biex jivvjaġġaw.

Iżda, jekk:

 • tlift il-passaport jew insteraqlek
 • indunajt li l-passaport skadielek

il-pajjiżi tal-UE għandhom sistema stabbilita li ssolvi każijiet bħal dawn.

Madankollu, kull pajjiż tal-UE jiddeċiedi jekk u/jew meta jippermettix liċ-ċittadini tal-UE jidħlu jew joħorġu mit-territorju tagħhom mingħajr dokument tal-ivvjaġġar validu.

Ara r-regoli u l-informazzjoni kurrenti (fejn jeżistu) u/jew żur is-siti web tal-awtoritajiet tal-pajjiż fejn se tivvjaġġa kemm ta' fejn se tasal sew ta' minn fejn tielaq :

Agħżel il-pajjiż

* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

Il-Kummissjoni Ewropea mhix responsabbli għall-kontenut tas-siti web esterni.

Peress li ma hemm ebda regola tal-UE dwar l-ivvjaġġar mingħajr dokument validu tal-ivvjaġġar, il-kondizzjonijiet u l-proċeduri jvarjaw ħafna minn pajjiż għal ieħor (u jistgħu jidbiddlu bla ma javżaw). Jekk inti diġà bdejt il-vjaġġ tiegħek u:

 • tinsab fl-UE, l-ewwel post li jeħtieġlek tmur fih għandu jkun il-konsulat jew l-ambaxxata ta' pajjiżek.
 • tinsab f'pajjiż barra mill-UE, fejn pajjiżek ma għandux konsulat jew ambaxxata, għandek id-dritt li titlob protezzjoni konsulari English minn kwalunkwe pajjiż ieħor tal-UE.

Ftakar li, anke meta xi pajjiżi jippermettulek titlaq mit-territorju tagħhom jew tidħol fih mingħajr dokument validu tal-ivvjaġġar, xorta għandek mnejn tkun trid turih f'pajjiżi li se tgħaddi minnhom.

Dokumenti għat-tfal

Barra milli jkollhom il-passaport validu jew il-karta tal-ID valida tagħhom, it-tfal kollha li jkunu qed jivvjaġġaw:

 • weħidhom; jew
 • ma' adulti li mhumiex il-kustodji legali tagħhom; jew
 • ma' ġenitur wieħed biss

jista' jkun jeħtiġilhom dokument (uffiċjali) ieħor iffirmat mill-ġenituri, mit-tieni ġenitur jew mill-kustodju(i) legali tagħhom li jawtorizzahom li jivvjaġġaw.

Ma hemm ebda regola tal-UE dwar dan, kull pajjiż tal-UE jiddeċiedi jekk hemmx bżonn ta' tali dokumenti jew le. Iċċekkja, qabel ma t-tfal jivvjaġġaw, ir-rekwiżiti tal-pajjiż fejn se tivvjaġġa kemm il-pajjiż li dieħel fih kif ukoll dak li ħiereġ minnu:

Agħżel il-pajjiż

* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

Il-Kummissjoni Ewropea mhix responsabbli għall-kontenut tas-siti web esterni

Ftakar li, anke fejn pajjiż ma jeħtieġx li l-minuri jġorru tali awtorizzazzjoni biex jidħlu fit-territorju tiegħu jew joħorġu minnu, pajjiżi oħra li trid tgħaddi minnhom fi tranżitu xorta jistgħu jitolbuhom juru waħda.

Meta tivvjaġġa bl-ajru huwa ferm irrakkomandat li tiċċekkja minn qabel peress li bosta linji tal-ajru jeżiġu awtorizzazzjonijiet bħal dawn u għandhom formoli speċifiċi tagħhom għal dan.

Minħabba li r-regoli ta' kull pajjiż jistgħu jidbiddlu mingħajr ma javżaw, inħeġġuk tiċċekkja mal-awtoritajiet stess jew mal- ambaxxati jew il-konsulati rispettivi.

Ara wkoll: It-teħid tat-tfal barra mill-pajjiż b'mod legali

Ċaħda ta' dħul

F'każijiet rari ħafna, pajjiż tal-UE jista' jirrifjuta d-dħul tiegħek jew ta' membri tal-familja tiegħek minħabba " politika pubblika, sigurtà pubblika jew saħħa pubblika".

Dan ifisser li l-awtoritajiet għandhom jippruvaw li int jew il-membri tal-familja tiegħek huma " ta' theddida ġenwina, preżenti u serja biżżejjed".

Int intitolat li tingħata din id-deċiżjoni bil-miktub, fejn ikunu ddikjarati r-raġunijiet, u li fiha jiġi speċifikat kif tista' tappella u ż-żmien li għandek biex tkun tista' tagħmel dan.

Leġiżlazzjoni tal-UE
Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri