Navigācijas ceļš

Kopīgot 
	Kopīgot vietnē Facebook
  
	Kopīgot vietnē Twitter
  
	Kopīgot vietnē google+
  
	Kopīgot vietnē linkedIn

Jums nepieciešamie dokumenti

Atjaunināts : 17/09/2013

ES pilsoņi

Ja esat ES pilsonis , jums nav pienākuma uzrādīt savu personas apliecību vai pasi, kad no vienas Šengenas zonā ietilpstošas ES valsts iebraucat citā. Šengenas zonā robežkontrole nenotiek.

Šengenas zonā, kur netiek veikta robežkontrole, ietilpst:

Austrija

Ungārija

Norvēģija

Beļģija

Islande

Polija

Čehija

Itālija

Portugāle

Dānija

Latvija

Slovākija

Igaunija

Lihtenšteina

Slovēnija

Somija

Lietuva

Spānija

Francija

Luksemburga

Zviedrija

Vācija

Malta

Šveice

Grieķija

Nīderlande

Jums joprojām ir obligāti jāuzrāda derīga identifikācijas karte vai pase, kad dodaties uz Bulgāriju, Horvātiju, Kipru, Īriju, Lielbritāniju un Rumāniju un kad iebraucat no šīm valstīm. Kaut arī tās ir ES dalībvalstis, tās tomēr neietilpst Šengenas zonā, kur netiek veikta robežkontrole. Pirms došanās ceļā noskaidrojiet, kādi dokumenti jums vajadzīgi, lai dotos ārpus savas valsts un iebrauktu tajā Šengenas zonā neietilpstošajā ES dalībvalstī, kurp gribat doties.

Kaut arī Šengenas zonā jums nav vajadzīga pase, lai varētu šķērsot robežu, tik un tā labāk vienmēr ņemiet līdzi pasi vai identifikācijas apliecību. Tā vajadzības gadījumā (ja jūs aptur policija vai ja iekāpjat lidmašīnā u.tml.) varēsit pierādīt, kas jūs esat.

Autovadītāja apliecības, kā arī pasta, bankas vai taksometru klienta kartes neuzskata par derīgiem ceļošanas dokumentiem un personu apliecinošiem dokumentiem.

Vai esat šādā situācijā:

  • pazaudējis savu pasi vai tā jums nozagta?
  • sapratis, ka ceļojuma laikā beidzies pases derīguma termiņš?

Abās minētajās situācijās ES noteikumi paredz, ka jūs drīkstat ceļot tikai ar derīgu identifikācijas karti (personas apliecību) vai pasi. Tomēr ir pieejama palīdzība, jo ES dalībvalstīm ir izveidota sistēma šādu problēmu risināšanai.

Noteikumi un procedūras dažādās valstīs ļoti atšķiras. Ja esat ES teritorijā, vispirms sazinieties ar savas valsts konsulātu vai vēstniecību. (Ja līdzīgu problēmu piedzīvojat ārpus ES un valstī, kur jūsu valstij nav konsulāta vai vēstniecības, jums ir tiesības lūgt konsulāro aizsardzību jebkurai citai ES dalībvalstij.)

Nepilngadīgu bērnu dokumenti

Papildus derīgai pasei vai identifikācijas kartei visiem bērniem, kuri ceļo

  • vieni vai
  • kopā ar pieaugušajiem, kas nav viņu likumīgie aizbildņi, vai
  • kopā tikai ar vienu no vecākiem,

var būt papildus vajadzīga oficiāli noformēta ceļošanas atļauja, ko parakstījuši vecāki, otrs vecāks vai likumīgais aizbildnis(-i).

Vispirms tās valsts vēstniecībai, uz kuru ieplānots sūtīt bērnus, pavaicājiet, vai ceļošanai ir vajadzīgi kādi papildu dokumenti.

Piemērs

Larss ir zviedrs. Viņš pavada atvaļinājumu Spānijā. Viņš paņēma līdzi savu bankas karti, ko Zviedrijā pieņem kā personu apliecinošu dokumentu.

Tomēr, ja Spānijas iestādes gribētu pārbaudīt, kas viņš ir, Larss varētu piedzīvot nepatikšanas, jo vienīgie derīgie personu apliecinošie dokumenti, kurus tās atzīst, ir Zviedrijas iestāžu izsniegtas identifikācijas kartes un pases.

Kas jūsu valstī ir derīga identifikācijas karte/pase?

Ieceļošanas atteikums

Ļoti retos gadījumos ES dalībvalstis var neļaut jums vai jūsu ģimenes locekļiem iebrauktpolitisku, ar drošību vai ar veselības aizsardzību saistītu apsvērumu dēļ”.

Tad iestādēm ir pienākums pierādīt, ka jūs vai jūsu ģimenes locekļi tiešām ir “reāls un pietiekami nopietns drauds”.

Jums ir tiesības saņemt šo lēmumu rakstveidā. Tajā ir jābūt norādītiem visiem lēmuma iemesliem, kā arī tam, kā un līdz kuram datumam lēmumu var pārsūdzēt.

Jums vajadzīga palīdzība?

Jums vajadzīga palīdzība?

Vai neatradāt meklēto informāciju? Jums ir problēma, kurai vajadzīgs risinājums?

Noskaidrojiet, kā īstenot savas tiesības, ko garantē ES

Paziņojiet par problēmu, kas saistīta ar kādu iestādi

Footnote

vai Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

Retour au texte en cours.

Obligāta prasība Zviedrijas pilsoņiem

Retour au texte en cours.