Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 12/04/2017

ES pilsoņu ceļošanas dokumenti

Apvienotās Karalistes lēmums iedarbināt LES 50. pantu - pagaidām Apvienotā Karaliste ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un tai arī turpmāk pilnībā jāpiemēro ES tiesības un jāievēro attiecīgie pienākumi:

Ja esat ES pilsonis , jums nav pienākuma uzrādīt savu personas apliecību vai pasi, kad no vienas Šengenas zonā ietilpstošas ES valsts iebraucat citā. Šengenas zonā robežkontrole nenotiek.

Kaut arī Šengenas zonā English jums nav vajadzīga pase, lai varētu šķērsot robežu, tik un tā vienmēr ir ļoti ieteicams ņemt līdzi pasi vai personas apliecību. Tā vajadzības gadījumā (ja jūs aptur policija vai ja iekāpjat lidmašīnā u.tml.) varēsit pierādīt, kas jūs esat. Šengenas zonā ietilpstošās ES valstis drīkst pieņemt pašas savus noteikumus, kas jums uzliek pienākumu nēsāt līdzi personu apliecinošus dokumentus, kad esat to teritorijā.

Autovadītāja apliecības vai bankas kartes neuzskata par derīgiem ceļošanas dokumentiem un personu apliecinošiem dokumentiem.

Šengenas līguma noteikumi ļauj dalībvalstīm attiecīgos attaisnojošos apstākļos, kad ir apdraudēta sabiedriskā kārtība vai valsts drošība, uz laiku atjaunot robežkontroli.

Noklikšķiniet te English , lai uzzinātu vairāk un skatītu to valstu sarakstu, kuras uz laiku atjaunoja robežkontroli.  Parūpējieties, lai jums būtu personas apliecība vai pase, kad iebraucat šajās valstīs.  Paturiet prātā arī to, ka pat parastos apstākļos var būt tā, ka jums ir jāuzrāda šie dokumenti.

Šengenas zonā ietilpst šādas valstis:

Austrija

Ungārija

Norvēģija

Beļģija

Islande

Polija

Čehija

Itālija

Portugāle

Dānija

Latvija

Slovākija

Igaunija

Lihtenšteina

Slovēnija

Somija

Lietuva

Spānija

Francija

Luksemburga

Zviedrija

Vācija

Malta

Šveice

Grieķija

Nīderlande

 

Jums joprojām ir obligāti jāuzrāda derīga personas apliecība vai pase, kad dodaties uz Bulgāriju, Horvātiju, Kipru, Īriju, Lielbritāniju un Rumāniju un kad iebraucat kādā no šīm valstīm. Kaut arī tās ir ES dalībvalstis, tās tomēr neietilpst Šengenas zonā, kur netiek veikta robežkontrole. Pirms došanās ceļā noskaidrojiet, kādi dokumenti jums vajadzīgi, lai dotos ārpus savas valsts un iebrauktu tajā Šengenas zonā neietilpstošajā ES dalībvalstī, kurp gribat doties.

 

Piemērs no dzīves

Larss ir zviedrs. Viņš pavada atvaļinājumu Spānijā. Viņš paņēma līdzi savu bankas karti, ko Zviedrijā pieņem kā personu apliecinošu dokumentu.

Tomēr, ja Spānijas iestādes gribētu pārbaudīt, kas viņš ir, Larss varētu piedzīvot nepatikšanas, jo vienīgie derīgie personu apliecinošie dokumenti, kurus tās atzīst, ir Zviedrijas iestāžu izsniegtas personas apliecības un pases.

Dažādās valstīs derīga personas apliecība/pase English

Nederīgas pases (beidzies to derīguma termiņš ) vai pazaudētas pases

Saskaņā ar ES tiesību aktiem visiem ceļotājiem (tostarp bērniem), ir jābūt pasei vai derīgam personu apliecinošam dokumentam, lai ceļotu.

Tomēr, ja:

 • esat pazaudējis savu pasi vai tā jums ir nozagta,
 • ceļojuma laikā esat sapratis, ka ir beidzies pases derīguma termiņš,

ES valstis ir ieviesušas mehānismus, lai atrisinātu šādas problēmas.

Katra valsts tomēr ir brīva lemt, vai un/vai kad tā ļauj ES iedzīvotājiem iebraukt teritorijā vai atstāt to teritoriju bez derīgiem ceļošanas dokumentiem.

Iepazīstieties ar spēkā esošajiem noteikumiem un pieejamo informāciju (vajadzības gadījumā) vai attiecīgo iestāžu tīmekļa vietnēm valstī, kuru atstājat, un valstī, uz kuru dodaties :

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Eiropas Komisija neatbild par ārēju vietņu saturu.

Tā kā nav nekādu ES likumu par ceļojumiem, kas sākti bez oficiāliem derīgiem dokumentiem, nosacījumi un procedūras ļoti atšķiras dažādās valstīs (un var tikt bez brīdinājuma mainītas ). Ja esat sākuši savu ceļojumā un:

 • ja esat ES teritorijā, jums nekavējoties ir jāsazinās savas valsts konsulātu vai vēstniecību;
 • ja esat ārpussavienības valstī, kur jūsu valstij nav konsulāta vai vēstniecības, varat lūgt konsulāro aizsardzību English jebkurai citai ES valstij.

Atcerieties, ka pat tad, ja atsevišķas valstis jums ļauj iebraukt savā teritorijā vai atstāt to bez derīga ceļošanas dokumenta, var būt tā, ka jums ir jāuzrāda šis dokuments valstīs, kurās atrodaties caurbraucot.

Nepilngadīgu bērnu dokumenti

Papildus derīgai pasei vai personas apliecībai visiem bērniem, kuri ceļo:

 • vieni paši vai
 • kopā ar pieaugušajiem, kas nav viņu likumīgie aizbildņi, vai vai
 • kopā tikai ar vienu no vecākiem,

var būt papildus vajadzīga oficiāli noformēta ceļošanas atļauja, ko parakstījuši vecāki, otrs vecāks vai likumīgais(-ie) aizbildnis(-ņi).

Nav ES noteikumu, kas regulētu šo jautājumu, katra ES valsts izlemj, vai tā prasa, lai tiktu uzrādīti šie dokumenti. Pirms bērns dodas ceļā, iepazīstieties ar noteikumiem, kurus noteikusi valsts, kuru atstājat, un tā, uz kuru dodaties.

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Eiropas Komisija neatbild par ārēju vietņu saturu.

Atcerieties, ka pat tad, ja atsevišķas valstis neprasa, lai bērnam būtu atļauja iebraukt šo valstu teritorijā vai to atstāt, var būt tā, ka šis dokuments ir jāuzrāda valstīs, kurās atrodaties caurbraucot.

Ja ceļojat ar lidmašīnu, ir ļoti ieteicams laicīgi vērsties attiecīgajās aviosabiedrībās, lai noskaidrotu šos jautājumus, jo daudzas no tām prasa šīs atļaujas un izmanto īpašas šim nolūkam paredzētas veidlapas.

Tā kā katra valsts bez brīdinājuma var grozīt šos noteikumus, lai pārliecinātos, ir ieteicams vērsties attiecīgās valsts iestādēs, vēstniecībā vai konsulātā.

Skatiet arī: Ceļošana uz ārzemēm ar bērniem

Ieceļošanas atteikums

Ļoti retos gadījumos ES dalībvalstis var neļautjums vai jūsu ģimenes locekļiem iebraukt "politisku, ar drošību vai veselības aizsardzību saistītu apsvērumu dēļ" .

Tad iestādēm ir jāpierāda, ka jūs vai jūsu ģimenes locekļi ir "reāls un pietiekami nopietns drauds".

Jums ir tiesības saņemt šo lēmumu rakstveidā. Tajā ir jābūt norādītiem visiem lēmuma iemesliem, kā arī tam, kā un līdz kuram datumam lēmumu var pārsūdzēt.

ES tiesību akti
Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.