Navigācijas ceļš

Zināt, kādas tiesības jums ir ES? Mūsu testā varat pārbaudīt, ko zināt

Atjaunināts : 16/06/2015

travel

ES pilsoņiem nepieciešamie ceļošanas dokumenti

Ja esat ES pilsonis , jums nav pienākuma uzrādīt savu personas apliecību vai pasi, kad no vienas Šengenas zonā ietilpstošas ES valsts iebraucat citā.

Kaut arī Šengenas zonā jums nav vajadzīga pase, lai varētu šķērsot robežu, tik un tā ir ļoti ieteicams ņemt līdzi pasi vai personas apliecību. Tā vajadzības gadījumā (ja jūs aptur policija vai ja iekāpjat lidmašīnā u.tml.) varēsit pierādīt, kas jūs esat. Šengenas zonā ietilpstošās ES valstis drīkst pieņemt pašas savus noteikumus, kas jums uzliek pienākumu nēsāt līdzi personu apliecinošus dokumentus, kad esat to teritorijā.

Autovadītāja apliecības, kā arī bankas klienta kartes neuzskata par derīgiem ceļošanas dokumentiem un personu apliecinošiem dokumentiem.

Šengenas zonā, kur netiek veikta robežkontrole, ietilpst:

Austrija

Ungārija

Norvēģija

Beļģija

Islande

Polija

Čehija

Itālija

Portugāle

Dānija

Latvija

Slovākija

Igaunija

Lihtenšteina

Slovēnija

Somija

Lietuva

Spānija

Francija

Luksemburga

Zviedrija

Vācija

Malta

Šveice

Grieķija

Nīderlande

 

Jums joprojām ir obligāti jāuzrāda derīga personas apliecība vai pase, kad dodaties uz Bulgāriju, Horvātiju, Kipru, Īriju, Lielbritāniju un Rumāniju un kad iebraucat no šīm valstīm. Kaut arī tās ir ES dalībvalstis, tās tomēr neietilpst Šengenas zonā, kur netiek veikta robežkontrole. Pirms došanās ceļā noskaidrojiet, kādi dokumenti jums vajadzīgi, lai dotos ārpus savas valsts un iebrauktu tajā Šengenas zonā neietilpstošajā ES dalībvalstī, kurp gribat doties.

 

Piemērs no dzīves

Larss ir zviedrs. Viņš pavada atvaļinājumu Spānijā. Viņš paņēma līdzi savu bankas karti, ko Zviedrijā pieņem kā personu apliecinošu dokumentu.

Tomēr, ja Spānijas iestādes gribētu pārbaudīt, kas viņš ir, Larss varētu piedzīvot nepatikšanas, jo vienīgie derīgie personu apliecinošie dokumenti, kurus tās atzīst, ir Zviedrijas iestāžu izsniegtas identifikācijas kartes un pases.

Kas jūsu valstī ir derīga identifikācijas karte/pase? English

Nederīgas pases (beidzies to derīguma termiņš) vai pazaudētas pases

Saskaņā ar ES likumdošanu visiem ceļotājiem (bērnus ieskaitot) ir jābūt pasei vai derīgam personu apliecinošam dokumentam, lai ceļotu.

Tomēr, ja:

  • esat pazaudējis savu pasi vai tā jums ir nozagta,
  • ceļojuma laikā esat sapratis, ka ir beidzies pases derīguma termiņš,

ES dalībvalstīm ir izveidota sistēma šādu problēmu risināšanai.

Katra ES valsts tomēr ir brīva lemt, vai un/vai kad tā ļauj ES iedzīvotājiem iebraukt vai atstāt to teritoriju bez derīgiem ceļošanas dokumentiem.

Iepazīstieties ar spēkā esošajiem noteikumiem un pieejamo informāciju (vajadzības gadījumā) vai attiecīgo iestāžu tīmekļa vietnēm valstī, kuru atstājat, un valstī, uz kuru dodaties:

Izvēlieties valsti

Izvēlieties valsti

Tiesības, kas vienādas visās ES valstīs


* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Eiropas Komisija neatbild par ārēju vietņu saturu.

Tā kā nav nekādu ES likumu par ceļojumiem, kas sākti bez oficiāliem derīgiem dokumentiem, nosacījumi un procedūras ļoti variē dažādās valstīs (un var tikt bez brīdinājuma mainītas). Ja esat sākuši savu ceļojumu un:

  • ja esat ES teritorijā, jums nekavējoties ir jāsazinās ar savas valsts konsulātu vai vēstniecību;
  • ja esat ārpussavienības valstī, kur jūsu valstij nav konsulāta vai vēstniecības, varat lūgt konsulāro aizsardzību English jebkurai citai ES valstij.

Atcerieties, ka pat tad, ja atsevišķas valstis jums ļauj iebraukt savā teritorijā vai atstāt to bez derīga ceļošanas dokumenta, iespējams, ka jums ir jāuzrāda šis dokuments valstīs, kurās atrodaties caurbraucot.

Nepilngadīgu bērnu dokumenti

Papildus derīgai pasei vai identifikācijas kartei visiem bērniem, kuri ceļo

  • vieni paši vai
  • kopā ar pieaugušajiem, kas nav viņu likumīgie aizbildņi, vai
  • kopā tikai ar vienu no vecākiem,

var būt papildus vajadzīga oficiāli noformēta ceļošanas atļauja, ko parakstījuši vecāki, otrs vecāks vai likumīgais aizbildnis(-i).

Nav ES noteikumu, kas regulētu šo jautājumu, katra ES valsts izlemj, vai tā prasa, lai tiktu uzrādīti šie dokumenti. Pirms bērns dodas ceļā, iepazīstieties ar noteikumiem, kurus noteikusi valsts, kuru atstājat un uz kuru dodaties:

Izvēlieties valsti

Izvēlieties valsti

Tiesības, kas vienādas visās ES valstīs


* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Eiropas Komisija neatbild par ārēju vietņu saturu.

Atcerieties, ka pat tad, ja atsevišķas valstis neprasa, lai bērnam būtu dokuments, kas atļauj iebraukt šo valstu teritorijā vai to atstāt, iespējams, ka šis dokuments ir jāuzrāda valstīs, kurās atrodaties caurbraucot.

Ja ceļojat ar lidmašīnu, ir ļoti ieteicams laicīgi vērsties attiecīgajās aviosabiedrībās, lai noskaidrotu šos jautājumus, jo daudzas no tām prasa šīs atļaujas un izmanto īpašas šim nolūkam paredzētas veidlapas.

Ņemot vērā, ka katra valsts bez brīdinājuma var grozīt šos noteikumus, lai pārliecinātos, ir ieteicams, vērsties attiecīgās valsts vēstniecībā vai konsulātā.

Skatīt arī: Likumīgi ar bērniem ārzemēs

Ieceļošanas atteikums

Ļoti retos gadījumos ES dalībvalstis var neļaut jums vai jūsu ģimenes locekļiem iebraukt “politisku, ar drošību vai ar veselības aizsardzību saistītu apsvērumu dēļ”.

Tad iestādēm ir pienākums pierādīt, ka jūs vai jūsu ģimenes locekļi tiešām ir “ reāls un pietiekami nopietns drauds”.

Jums ir tiesības saņemt šo lēmumu rakstveidā. Tajā ir jābūt norādītiem visiem lēmuma iemesliem, kā arī tam, kā un līdz kuram datumam lēmumu var pārsūdzēt.

ES tiesību akti
  • Šengenas zona, kurā neveic robežkontroli čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
Sabiedriskās apspriešanas
Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

vai Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

Retour au texte en cours.

Obligāta prasība Zviedrijas pilsoņiem

Retour au texte en cours.