Naršymo kelias

Atnaujinta 2014-11-25

travel

ES piliečiai

Jeigu jūs - ES pilietis , vykdamas iš vienos Šengeno erdvei priklausančios ES šalies į kitą neprivalote pateikti nacionalinės tapatybės kortelės arba paso.

Net jeigu kertant vidines Šengeno erdvės valstybių sienas pasas nebūtinas, vis dėlto labai rekomenduojama visada turėti pasą arba tapatybės kortelę, kad prireikus būtų galima įrodyti savo tapatybę (pvz., paprašius policijai, lipant į lėktuvą ir t. t.). Šengeno erdvei priklausančios ES šalys gali priimti nacionalines taisykles, pagal kurias jūs įpareigojamas turėti arba su savimi nešiotis dokumentus jų teritorijoje.

Vairuotojų pažymėjimai, banko arba mokesčių kortelės nėra laikomi kelionės dokumentais arba asmens tapatybės įrodymu.

Šengeno erdvei, kurioje nėra vidaus sienų kontrolės, priklauso:

Austrija

Vengrija

Norvegija

Belgija

Islandija

Lenkija

Čekija

Italija

Portugalija

Danija

Latvija

Slovakija

Estija

Lichtenšteinas

Slovėnija

Suomija

Lietuva

Ispanija

Prancūzija

Liuksemburgas

Švedija

Vokietija

Мalta

Šveicarija

Graikija

Nyderlandai

 

Galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą dar privalu pateikti vykstant į Airiją, Bulgariją, Jungtinę Karalystę, Kiprą, Kroatiją, Rumuniją arba iš šių šalių. Nors jos ir yra ES narės, bet nepriklauso Šengeno erdvei. Prieš kelionę patikrinkite, kokius dokumentus reikia turėti keliaujant už savo šalies ribų ir vykstant į Šengeno erdvei nepriklausančią ES šalį, kurią ketinate aplankyti.

Ką daryti, jeigu:

 

  • pametėte pasą arba jį iš jūsų pavogė,
  • pastebėjote, kad būnant užsienyje baigėsi paso galiojimo laikas?

Abiem atvejais pagal ES taisykles galima keliauti tik turint galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą. Tačiau jums galima padėti, nes ES šalyse įdiegtos tokiems atvejams numatytos sistemos.

Įvairiose šalyse sąlygos ir tvarka labai skiriasi. Jeigu esate ES valstybėje, pirmiausia reikėtų kreiptis į savo šalies konsulatą arba ambasadą (jeigu panaši problema jums iškilo ES nepriklausančioje šalyje, kurioje jūsų šalies konsulato arba ambasados nėra, turite teisę prašyti bet kurios kitos ES šalies konsulinės apsaugos).

Nepilnamečių dokumentai

Visiems vaikams, kurie vyksta į užsienį:

  • vieni,
  • su suaugusiaisiais, kurie nėra jų teisėti globėjai,
  • tik su vienu iš tėvų,

be savo pačių galiojančio paso arba asmens tapatybės kortelės, gali prireikti papildomo (oficialaus) jų tėvų, antrojo iš tėvų arba teisėto (-ų) globėjo (-ų) pasirašyto dokumento, kuriuo jiems leidžiama vykti į užsienį.

Pirmiausia reikėtų pasiteirauti šalies, į kurią vaikai vyksta, ambasados, kokių kitų dokumentų jiems reikės.

Atsitikimas

Švedas Larsas išvyko atostogauti į Ispaniją. Jis pasiėmė banko išduotą tapatybės kortelę, kuri Švedijoje laikoma asmens tapatybę įrodančiu dokumentu.

Tačiau jeigu Ispanijos valdžios įstaigos norėtų patikrinti Larso tapatybę, jam gali iškilti problemų, nes šioje šalyje tinkamais tapatybės dokumentais laikomos tik nacionalinių valdžios įstaigų išduotos tapatybės kortelės ir pasai.

Pripažinta jūsų šalies tapatybės kortelė ir pasas

Neįleidimas į šalį

Itin retais atvejais ES šalis gali neįsileisti jūsų arba jūsų šeimos narių dėl viešosios tvarkos, visuomenės saugumo arba visuomenės sveikatos priežasčių.

Tai reiškia, kad valdžios institucijos turi įrodyti, jog jūs arba jūsų šeimos nariai keliate tikrą, realią ir pakankamai rimtą grėsmę.

Turite teisę gauti rašytinį sprendimą, kuriame būtų išdėstytos visos jo priežastys ir nurodyta, kaip ir iki kada šį sprendimą galite apskųsti.

Pagalba

Footnote

arba Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos pilietis

Retour au texte en cours.

privaloma Švedijos piliečiams

Retour au texte en cours.