Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Atnaujinta 2017-04-12

ES piliečiams reikalingi kelionės dokumentai

JK sprendimas aktyvuoti ES sutaries 50 straipsnį: Jungtinė Karalystė kol kas yra visavertė ES narė, tad joje ir jai tebetaikomos visos teisės ir pareigos.

 • Europos Komisijos DUK dėl 50 straipsnio,
 • JK vyriausybės patarimai Britanijos piliečiams, keliaujantiems ir gyvenantiems EuropojeEnglish,
 • JK vyriausybės pareiškimas dėl ES piliečių statuso Jungtinėje KaralystėjeEnglish.

Jeigu jūs – ES pilietis , vykdamas iš vienos Šengeno erdvei priklausančios ES šalies į kitą neprivalote pateikti nacionalinės tapatybės kortelės arba paso.

Net jeigu kertant vidines Šengeno erdvės valstybių English sienas pasas nebūtinas, vis dėlto labai rekomenduojama visada turėti pasą arba tapatybės kortelę, kad prireikus būtų galima įrodyti savo tapatybę (pvz., paprašius policijai, lipant į lėktuvą ir t. t.). Šengeno erdvei priklausančios ES šalys gali priimti nacionalines taisykles, pagal kurias jūs įpareigojamas turėti arba su savimi nešiotis dokumentus jų teritorijoje.

Vairuotojų pažymėjimai, banko arba mokesčių kortelės nėra laikomi kelionės dokumentais arba asmens tapatybės įrodymu.

Pagal Šengeno taisykles išskirtinėmis aplinkybėmis, kai nustatoma grėsmė viešajai tvarkai arba nacionaliniam saugumui, valstybėms narėms leidžiama vėl įvesti laikiną sienų kontrolę.

Čia English pateikiama išsamesnės informacijos ir šalių, kurios vėl laikinai įvedė sienų kontrolę, sąrašas.  Jei vykstate į tas šalis, nepamirškite savo tapatybės kortelės arba paso.  Atminkite, kad net ir įprastomis aplinkybėmis iš jūsų gali būti pareikalauta pateikti vieną iš šių dokumentų.

Šengeno erdvei, kurioje nėra vidaus sienų kontrolės, priklauso:

Austrija

Vengrija

Norvegija

Belgija

Islandija

Lenkija

Čekija

Italija

Portugalija

Danija

Latvija

Slovakija

Estija

Lichtenšteinas

Slovėnija

Suomija

Lietuva

Ispanija

Prancūzija

Liuksemburgas

Švedija

Vokietija

Malta

Šveicarija

Graikija

Nyderlandai

 

Galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą vis dar privalu pateikti vykstant į Airiją, Bulgariją, Jungtinę Karalystę, Kiprą, Kroatiją, Rumuniją arba iš šių šalių. Nors jos ir yra ES narės, bet nepriklauso Šengeno erdvei. Prieš kelionę patikrinkite, kokius dokumentus reikia turėti keliaujant už savo šalies ribų ir vykstant į Šengeno erdvei nepriklausančią ES šalį, kurią ketinate aplankyti.

 

Atsitikimas

Švedas Larsas išvyko atostogauti į Ispaniją. Jis pasiėmė savo banko išduotą tapatybės kortelę, kuri Švedijoje laikoma asmens tapatybę įrodančiu dokumentu.

Tačiau jeigu Ispanijos valdžios įstaigos norėtų patikrinti Larso tapatybę, jam gali iškilti problemų, nes šioje šalyje tinkamais tapatybės dokumentais laikomos tik nacionalinių valdžios įstaigų išduotos tapatybės kortelės ir pasai.

Pripažinta jūsų šalies tapatybės kortelė ir pasas English

Jei pasibaigė paso galiojimas arba jei jis pamestas

Pagal ES taisykles visi keliaujantys asmenys (įskaitant kūdikius) turi turėti galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą.

Bet jeigu:

 • pametėte pasą arba jį iš jūsų pavogė,
 • pastebėjote, kad baigėsi paso galiojimo laikas,

ES šalyse įdiegtos tokiems atvejams numatytos sistemos.

Tačiau kiekviena ES šalis savo nuožiūra gali spręsti, ar leisti ES piliečiams atvykti į jų teritoriją arba išvykti iš jos be galiojančio kelionės dokumento, ir (arba) kada.

Žr. dabartines taisykles ir informaciją (jei yra) ir (arba) apsilankykite šalies, į kurią ir iš kurios keliausite, valdžios institucijų interneto svetainėse:

Pasirinkite šalį

* Nacionalinės institucijos dar nepateikė informacijos

Europos Komisija nėra atsakinga už išorės svetainių turinį.

Kadangi nėra ES taisyklių dėl keliavimo be galiojančio kelionės dokumento, įvairių šalių sąlygos ir procedūros labai skiriasi (ir gali būti pakeistos apie tai nepranešus). Jei jau leidotės į kelionę ir:

 • esate ES valstybėje, pirmiausia reikėtų kreiptis į savo šalies konsulatą arba ambasadą,
 • esate ES nepriklausančioje šalyje, kurioje jūsų šalies konsulato arba ambasados nėra, turite teisę prašyti bet kurios kitos ES šalies konsulinės apsaugos English .

Atkreipkite dėmesį, kad net jei kai kurios šalys leidžia išvažiuoti iš jų teritorijos arba įvažiuoti į ją be galiojančio kelionės dokumento, jums gali reikėti jį parodyti šalyse, kurias pervažiuojate.

Nepilnamečių dokumentai

Visiems vaikams, kurie vyksta į užsienį:

 • vieni,
 • su suaugusiaisiais, kurie nėra jų teisėti globėjai, arba
 • tik su vienu iš tėvų,

be savo pačių galiojančio paso arba asmens tapatybės kortelės, gali prireikti papildomo (oficialaus) jų tėvų, antrojo iš tėvų arba teisėto (-ų) globėjo (-ų) pasirašyto dokumento, kuriuo jiems leidžiama vykti į užsienį.

Šiuo klausimu nėra nustatyta ES taisyklių, kiekviena ES šalis nusprendžia, ar tokių dokumentų reikalauti, ar ne. Prieš vaikui keliaujant išsiaiškinkite, ko reikalaujama šalyje, į kurią ir iš kurios vykstama:

Pasirinkite šalį

* Nacionalinės institucijos dar nepateikė informacijos

Europos Komisija nėra atsakinga už išorės svetainių turinį.

Atkreipkite dėmesį, kad net jei kai kurios šalys leidžia nepilnamečiams išvažiuoti iš jų teritorijos arba įvažiuoti į ją be tokio leidimo, jiems gali reikėti jį parodyti šalyse, kurias jie pervažiuoja.

Prieš keliaujant lėktuvu labai rekomenduojama pasiteirauti apie tai oro transporto bendrovių, nes daugelis jų tokių leidimų reikalauja ir turi savo specialias formas šiam tikslui.

Kadangi kiekvienos šalies taisyklės gali pasikeisti nepranešus, vertėtų patikrinti pačių valdžios institucijų arba atitinkamų ambasadų ar konsulatų informaciją.

Taip pat žr. Teisėtas vaiko išsivežimas į užsienį

Neįleidimas į šalį

Itin retais atvejais ES šalis gali neįsileisti jūsų arba jūsų šeimos narių dėl viešosios tvarkos, visuomenės saugumo arba visuomenės sveikatos priežasčių.

Tai reiškia, kad valdžios institucijos turi įrodyti, jog jūs arba jūsų šeimos nariai keliate tikrą, realią ir pakankamai rimtą grėsmę.

Turite teisę gauti rašytinį sprendimą, kuriame būtų išdėstytos visos jo priežastys ir nurodyta, kaip ir iki kada šį sprendimą galite apskųsti.

ES teisės aktai
Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai