Navigációs útvonal

Frissítve : 25/11/2014

travel

Uniós polgárok

Ha Ön uniós ország állampolgára , nem kell felmutatnia személyi igazolványát vagy útlevelét, amikor a belső határok nélküli schengeni térség egyik országából a másikba utazik.

Továbbra is mindenkinek feltétlenül tanácsos magával vinnie útlevelét, illetve személyi igazolványát annak érdekében, hogy ha szükséges, igazolni tudja személyazonosságát (pl. ha rendőr igazoltatja, ha repülőre száll stb.) - annak ellenére, hogy a határforgalom-ellenőrzéshez nincs szükség erre a schengeni térségen belül. A schengeni térséghez tartozó uniós tagállamok továbbra is előírhatják más EU-tagországok állampolgárainak, hogy érvényes úti okmányt, illetve a személyazonosságuk igazolására alkalmas okmányt kell maguknál tartaniuk az ország területén való tartózkodás során.

A jogosítványok, bankkártyák és adóigazolványok nem tekinthetők érvényes úti okmánynak, és nem használhatók a személyazonosság igazolására.

A belső határok nélküli schengeni térség a következő országokat foglalja magában:

Ausztria

Magyarország

Norvégia

Belgium

Izland

Lengyelország

Cseh Köztársaság

Olaszország

Portugália

Dánia

Lettország

Szlovákia

Észtország

Liechtenstein

Szlovénia

Finnország

Litvánia

Spanyolország

Franciaország

Luxemburg

Svédország

Németország

Málta

Svájc

Görögország

Hollandia

 

Az uniós polgároknak továbbra is érvényes személyi igazolványt vagy útlevelet kell bemutatniuk a ki- és beutazáskor a következő országok esetében: Bulgária, Ciprus, az Egyesült Királyság, Horvátország, Írország és Románia. A felsorolt országok tagjai ugyan az Európai Uniónak, de nem tartoznak a belső határok nélküli schengeni térséget alkotó országok közé. Utazás előtt feltétlenül nézzen utána, milyen dokumentumokat kell beszereznie a kiutazáshoz, illetve a schengeni térségbe nem tartozó uniós ország(ok)ba történő beutazáshoz.

Mi a teendő, ha:

 

  • útlevelét elveszti, vagy azt ellopják?
  • utazása közben veszi észre, hogy útlevele lejárt?

Az uniós jogszabályok értelmében mindkét esetben csakis érvényes személyi igazolvány vagy útlevél birtokában folytathatja az utat. De kéznél a segítség, mert az uniós tagországok az ilyen esetek kezelése érdekében megfelelő rendszereket léptettek életbe.

A vonatkozó feltételek és eljárások országról országra jelentős eltéréseket mutatnak. Ezért az Európai Unió területén Önnek a fenti esetekben legelőször is hazája konzulátusához, illetve nagykövetségéhez kell fordulnia. (Ha Ön az Európai Unión kívül, olyan országban szembesül a fent említett problémák valamelyikével, ahol hazája nem tart fenn konzulátust, illetve nagykövetséget, jogában áll konzuli védelmet kérnie bármelyik EU-ország helyi konzulátusától, illetve nagykövetségétől.)

Kiskorúak számára szükséges úti okmányok

Mindazoknak a gyermekeknek az esetében:

  • akik egyedül utaznak, vagy
  • akiket olyan felnőtt kísér, aki nem a törvényes gyámjuk, vagy
  • akik csak egyik szülőjük társaságában utaznak,

előfordulhat, hogy saját érvényes útlevelükön vagy személyi igazolványukon kívül egy további (hivatalos) dokumentumot kell beszerezniük, melyben i) mindkét szülőjük ii) törvényes gyámjuk iii) másik szülőjük jóváhagyását adja utazásukhoz, és ezt aláírásával igazolja.

Azt tanácsoljuk, hogy a gyermek kiutazása előtt érdeklődje meg hazájában a célország konzulátusánál, illetve nagykövetségénél, hogy milyen további dokumentumokat kell az útlevélen, illetve a személyi igazolványon kívül a gyermek számára beszerezni az utazáshoz.

Konkrét eset

Lars svéd állampolgár, aki Spanyolországba utazott szabadságra. Magával vitte a számlavezető bankja által kiadott azonosító kártyát, melyet Svédországban elfogadnak a személyazonosság igazolására.

Ennek ellenére Lars bajba kerülhet, ha a spanyol hatóságok ellenőrizni akarják a személyazonosságát, mivel Spanyolországban csak a svéd hatóságok által kiadott személyi igazolványt és útlevelet fogadják el a svéd állampolgárok személyazonosságának igazolására.

Az érvényes személyazonosító és úti okmányok ismertetése országok szerint

Beléptetés megtagadása

Nagyon ritkán előfordulhat, hogy valamelyik EU-tagország „a közrend, a közbiztonság vagy a közegészség védelme” érdekében megtagadja egy másik uniós tagország állampolgárának, illetve az illető családtagjainak a beléptetését.

Ilyen esetekben a hatóságoknak bizonyítaniuk kell, hogy az érintett személyek beutazása „tényleges, azonnali és számottevő veszélyt” hordoz magában.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kézhez kapja a beléptetés megtagadásáról szóló írásbeli határozatot. A dokumentumban fel kell tüntetni valamennyi indokot, és ismertetni kell, hogyan és mennyi időn belül lehet a döntéssel szemben fellebbezéssel élni.

Segítség és tanácsadás

Segítség és tanácsadás

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Kérjen tanácsot az Önt megillető uniós jogokkal kapcsolatban / Tagállami hatóságokkal kapcsolatos problémák megoldása

Footnote

vagy izlandi, liechtensteini, illetve norvég állampolgár

Retour au texte en cours.

a svéd állampolgárok esetében ez a kötelező úti okmány

Retour au texte en cours.