Navigációs útvonal

Frissítve : 29/06/2016

travel

Az uniós polgárok számára szükséges úti okmányok

Ha Ön uniós ország állampolgára , nem kell felmutatnia személyi igazolványát vagy útlevelét, amikor a belső határok nélküli schengeni térség egyik országából a másikba utazik.

Azonban továbbra is mindenkinek feltétlenül tanácsos magával vinnie útlevelét, illetve személyi igazolványát annak érdekében, hogy ha szükséges, igazolni tudja személyazonosságát (pl. ha rendőr igazoltatja, ha repülőre száll stb.) – annak ellenére, hogy a határforgalom-ellenőrzéshez nincs szükség erre a schengeni térségen English belül. A schengeni térséghez tartozó uniós tagállamok továbbra is előírhatják más EU-tagországok állampolgárainak, hogy érvényes úti okmányt, illetve a személyazonosságuk igazolására alkalmas okmányt kell maguknál tartaniuk az ország területén való tartózkodás során.

A jogosítványok, bankkártyák és adóigazolványok nem tekinthetők érvényes úti okmánynak, és nem használhatók a személyazonosság igazolására.

A schengeni szabályok értelmében kivételes körülmények között, amikor veszély fenyegeti a közrendet vagy a nemzetbiztonságot, a tagállamok ideiglenesen visszaállíthatják a határellenőrzést.

Nézzen utána itt English , hogy mely Schengen-országok állították vissza ideiglenesen a határellenőrzést.  Feltétlenül vigye magával személyigazolványát vagy útlevelét, amikor ezekbe az országokba utazik.  Figyelem: bármelyik országban adódhat olyan helyzet, hogy Önnek igazolnia kell személyazonosságát, ezért javasoljuk, hogy e két dokumentum valamelyike mindig legyen Önnél.

A belső határok nélküli schengeni térség a következő országokat foglalja magában:

Ausztria

Magyarország

Norvégia

Belgium

Izland

Lengyelország

Cseh Köztársaság

Olaszország

Portugália

Dánia

Lettország

Szlovákia

Észtország

Liechtenstein

Szlovénia

Finnország

Litvánia

Spanyolország

Franciaország

Luxemburg

Svédország

Németország

Málta

Svájc

Görögország

Hollandia

 

Az uniós polgároknak továbbra is érvényes személyi igazolványt vagy útlevelet kell bemutatniuk a következő országokba történő beutazáskor, illetve amikor onnan elutaznak: Bulgária, Ciprus, az Egyesült Királyság, Horvátország, Írország és Románia. A felsorolt országok tagjai ugyan az Európai Uniónak, de nem tartoznak a belső határok nélküli schengeni térséget alkotó országok közé. Utazás előtt feltétlenül nézzen utána, milyen dokumentumokat kell beszereznie a kiutazáshoz, illetve a schengeni térségbe nem tartozó uniós ország(ok)ba történő beutazáshoz.

 

Konkrét eset

Lars svéd állampolgár, aki Spanyolországba utazott szabadságra. Magával vitte a számlavezető bankja által kiadott azonosító kártyát, melyet Svédországban elfogadnak a személyazonosság igazolására.

Ennek ellenére Lars bajba kerülhet, ha a spanyol hatóságok ellenőrizni akarják a személyazonosságát, mivel Spanyolországban csak a svéd hatóságok által kiadott személyi igazolványt és útlevelet fogadják el a svéd állampolgárok személyazonosságának igazolására.

Az érvényes személyazonosító és úti okmányok ismertetése országok szerint English

Lejárt vagy elveszett útlevél

Az uniós szabályok értelmében mindenkinek – ideértve a kiskorúakat is –, aki egy másik ország területére utazik, érvényes személyigazolvánnyal vagy útlevéllel kell rendelkeznie.

De mi a teendő akkor, ha:

  • útlevelét elveszti, vagy azt ellopják?
  • utazás közben veszi észre, hogy útlevele lejárt?

Az uniós tagországok az ilyen esetek kezelése érdekében megfelelő rendszereket léptettek életbe.

Az egyes EU-országok saját hatáskörükben döntenek arról, hogy lehetővé teszik-e – és ha igen, milyen feltételekkel –, hogy más tagállamok polgárai érvényes úti okmány nélkül beutazzanak az ország területére, illetve kiutazzanak onnan.

A be-, illetve kiutazásra vonatkozó szabályok és tudnivalók (további információkért látogasson el az adott ország illetékes hatóságainak honlapjára):

Ország kiválasztása

Ország kiválasztása

Az Önt az EU egész területén megillető jogok


* A tagállami hatóságok még nem bocsátották rendelkezésünkre a vonatkozó információkat.

Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a külső webhelyek tartalmáért.

Mivel nincs előírva uniós szinten, hogy szükséges-e érvényes úti okmány az utazáshoz, az erre vonatkozó szabályok országról országra különböznek (és bejelentés nélkül változhatnak). Ezért, ha már útnak indult:

  • az Európai Unió területén kérdéseivel, problémáival legelőször is forduljon hazája konzulátusához, illetve nagykövetségéhez.
  • (Ha Ön az Európai Unión kívül, olyan országban szembesül nehézségekkel, ahol hazája nem tart fenn konzulátust, illetve nagykövetséget, jogában áll konzuli védelmet English kérnie bármelyik EU-ország helyi konzulátusától, illetve nagykövetségétől.)

Ne feledje: előfordulhat, hogy a célországba Ön beutazhat anélkül, hogy be kellene mutatnia érvényes úti okmányát, miközben azokban az országokban, amelyeken átutazik, szüksége lesz személyigazolványára vagy útlevelére a határátlépéskor.

Kiskorúak számára szükséges úti okmányok

Mindazoknak a gyermekeknek az esetében:

  • akik egyedül utaznak, vagy
  • akiket olyan felnőtt kísér, aki nem a törvényes gyámjuk, vagy
  • akik csak egyik szülőjük társaságában utaznak,

előfordulhat, hogy saját érvényes útlevelükön vagy személyi igazolványukon kívül egy további (hivatalos) dokumentumot kell beszerezni a számukra, melyben i) mindkét szülőjük ii) törvényes gyámjuk iii) másik szülőjük jóváhagyását adja utazásukhoz, és ezt aláírásával igazolja.

Nincsenek erre vonatkozó uniós szabályok, tehát mindegyik EU-ország saját hatáskörében dönt arról, hogy megköveteli-e vagy sem ezt a dokumentumot. Még mielőtt a gyermek elutazik, ellenőrizze, hogy az érintett országokban milyen feltételeknek kell eleget tenni a be-, illetve kiutazáshoz:

Ország kiválasztása

Ország kiválasztása

Az Önt az EU egész területén megillető jogok


* A tagállami hatóságok még nem bocsátották rendelkezésünkre a vonatkozó információkat.

Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a külső webhelyek tartalmáért.

Ne feledje: előfordulhat, hogy a célországban nincs szükség ilyen dokumentumra a be-, illetve kiutazáshoz, azok az országok azonban, amelyeken a kiskorú átutazik, kérni fogják azt.

Repülőút esetén mindenképpen tudakozódjon a légitársaságnál, mert sok légiutas-szállító megköveteli a kiskorúak utazásához való szülői hozzájárulást igazoló dokumentumot, és saját űrlapot rendszeresített erre a célra.

Mivel a szabályok bejelentés nélkül változhatnak, tanácsos közvetlenül a hatóságoknál, illetve az adott ország nagykövetségén vagy konzulátusán tájékozódni.

Lásd még: A gyermekek jogszerű külföldre vitele

Beléptetés megtagadása

Nagyon ritkán előfordulhat, hogy valamelyik EU-tagország „a közrend, a közbiztonság vagy a közegészség védelme" érdekében megtagadja egy másik uniós tagország állampolgárának, illetve az illető családtagjainak a beléptetését.

Ilyen esetekben a hatóságoknak bizonyítaniuk kell, hogy az érintett személyek beutazása „tényleges, azonnali és számottevő veszélyt" hordoz magában.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kézhez kapja a beléptetés megtagadásáról szóló írásbeli határozatot. A dokumentumban fel kell tüntetni valamennyi indokot, és ismertetni kell, hogyan és mennyi időn belül lehet a döntéssel szemben fellebbezéssel élni.

Nyilvános konzultációk
Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz

vagy izlandi, liechtensteini, illetve norvég állampolgár

Retour au texte en cours.

a svéd állampolgárok esetében ez a kötelező úti okmány

Retour au texte en cours.