Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 12/04/2017

Putne isprave za državljane države članice EU-a

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Ujedinjena Kraljevina još neko vrijeme ostaje punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

Ako ste državljanin države članice, ne morate pokazivati nacionalnu osobnu iskaznicu ili putovnicu kada putujete iz jedne u drugu državu schengenskog prostora.

Iako vam za prelazak granice unutar schengenskog prostora English više nije potrebna putovnica, i dalje je preporučljivo sa sobom imati putovnicu ili osobnu iskaznicu kao dokaz identiteta (u slučaju da vas zaustavi policija, pri ukrcaju u zrakoplov itd.). Države schengenskog prostora mogu donijeti nacionalne zakone prema kojima ste obvezni sa sobom imati isprave tijekom boravka na njihovu državnom području.

Vozačke dozvole, poštanske, bankovne ili porezne kartice ne prihvaćaju se kao valjane putne isprave ili kao dokaz identiteta.

U skladu s pravilima schengenskog prostora u posebnim okolnostima, kada je ugrožen javni poredak i nacionalna sigurnost, države članice mogu ponovno uvesti privremenu graničnu kontrolu.

Podrobnije informacije English i popis država koje su uvele privremenu graničnu kontrolu.  Kada putujete u te države, sa sobom morate imati osobnu iskaznicu ili putovnicu.  Imajte na umu da vam je jedan od tih dokumenata potreban u slučaju provjere i u normalnim okolnostima.

Države schengenskog prostora

Austrija

Mađarska

Norveška

Belgija

Island

Poljska

Češka

Italija

Portugal

Danska

Latvija

Slovačka

Estonija

Lihtenštajn

Slovenija

Finska

Litva

Španjolska

Francuska

Luksemburg

Švedska

Njemačka

Malta

Švicarska

Grčka

Nizozemska

 

Valjanu osobnu iskaznicu ili putovnicu i dalje morate pokazati kada putujete u Bugarsku, na Cipar, u Hrvatsku, Irsku, Rumunjsku i Ujedinjenu Kraljevinu ili iz njih. Iako su dio EU-a, te države još ne pripadaju schengenskom prostoru. Provjerite prije putovanja koje dokumente morate imati za putovanje izvan svoje države i za ulazak u državu članicu EU-a izvan shengenskog prostora koju namjeravate posjetiti.

 

Primjer

Lars je Šveđanin i provodi godišnji odmor u Španjolskoj. Sa sobom je ponio osobnu iskaznicu koju je izdala banka i koja se u Švedskoj prihvaća kao dokaz o identitetu.

Međutim, Lars bi u slučaju da španjolska nadležna tijela žele provjeriti njegov identitet mogao imati problema jer su jedini valjani identifikacijski dokumenti koje ona priznaju nacionalne osobne iskaznice i putovnice koje su izdala švedska tijela.

Što je valjana osobna iskaznica/putovnica u vašoj državi? English

Istekle ili izgubljene putovnice

U skladu s pravilima EU-a svi putnici (uključujući djecu) za putovanje trebaju valjanu osobnu iskaznicu ili putovnicu.

No ako ste:

 • izgubili putovnicu ili vam je ukradena,
 • uočili da vam je valjanost putovnica istekla tijekom putovanja,

pomoć je pri ruci jer države članice EU-a za takve situacije imaju rješenje.

Međutim, svaka država članica sama odlučuje hoće li i/ili kada građanima EU-a omogućiti ulazak na svoje državno područje ili izlazak iz njega bez valjane putne isprave.

Pogledajte važeća pravila i informacije (ako su dostupne) i/ili posjetite web-mjesta nadležnih tijela države u koju i iz koje putujete:

Odaberite svoju državu

* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

Europska komisija nije odgovorna za sadržaj vanjskih web-mjesta.

Budući da ne postoje pravila na razini EU-a o putovanju bez valjane putne isprave, uvjeti i postupci znatno se razlikuju ovisno o državi (te se bez najave mogu promijeniti). Ako ste već krenuli na putovanje i:

 • Ako ste u EU-u, prvo bi se za pomoć trebalo obratiti konzulatu ili veleposlanstvu vaše države.
 • (Ako imate sličan problem izvan EU-a gdje vaša država nema konzulat ili veleposlanstvo, imate pravo potražiti konzularnu zaštitu English bilo koje druge države članice EU-a.)

Imajte na umu da, čak i ako određene države dopuštaju ulazak na njihovo državno područje i izlazak iz njega bez valjane putne isprave, moguće je da ćete je morati imati pri prolasku kroz druge države.

Dokumenti za maloljetnike

Uz vlastitu valjanu putovnicu ili osobnu iskaznicu za svu djecu koja putuju

 • sama ili
 • u pratnji odraslih osoba koje nisu njihovi zakonski skrbnici ili
 • samo s jednim roditeljem

možda će biti potreban dodatni (službeni) dokument koji su potpisali njihovi roditelji, drugi roditelj ili zakonski skrbnik, a kojim se odobrava putovanje.

U tom slučaju ne postoje pravila EU-a, svaka država članica sama odlučuje hoće li zahtijevati određene isprave. Prije nego što dijete otputuje, provjerite koje isprave zahtijeva država u koju i iz koje putuje:

Odaberite svoju državu

* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

Europska komisija nije odgovorna za sadržaj vanjskih web-mjesta.

Imajte na umu da, čak i ako država ne zahtijeva da maloljetne osobe imaju odobrenje za ulazak na njezino državno područje ili izlazak iz njega, moguće je da će takvo odobrenje zahtijevati države kroz koje maloljetne osobe prolaze.

Kada putujete zrakoplovom, preporučljivo je da se kod zračnog prijevoznika unaprijed raspitate zahtijeva li takvo odobrenje, a mnogi od njih u tu svrhu imaju i posebne obrasce.

No pravila svake države mogu se promijeniti bez najave, stoga se preporučuje da se za točne informacije obratite nadležnim tijelima odnosno veleposlanstvu ili konzulatupredmetne države.

Vidi i: Zakonito vođenje djece u inozemstvo

Odbijanje ulaska

U iznimno rijetkim slučajevima država članica EU-a može odbiti ulazak vama ili članovima vaše obitelji zbog „ javnog poretka, javne sigurnosti ili javnog zdravlja".

To znači da nadležna tijela moraju dokazati da vi ili članovi vaše obitelji predstavljate „ stvarnu, trenutačnu i ozbiljnu opasnost".

Odluku u kojoj se navode svi razlozi odbijanja ulaska te upute kako i do kada se na nju možete žaliti imate pravo dobiti u pisanom obliku.

Zakonodavstvo EU
Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje