Navigacijski put

Ažurirano : 25/11/2014

travel

Državljani država članica EU-a

Ako ste državljanin države članice , ne morate pokazati nacionalnu osobnu iskaznicu ili putovnicu kada putujete iz jedne u drugu državu schengenskog prostora.

Iako vam za prelazak granice unutar schengenskog prostora više nije potrebna putovnica, i dalje je preporučljivo sa sobom imati putovnicu ili osobnu iskaznicu kao dokaz identiteta (u slučaju da vas zaustavi policija, pri ukrcaju u zrakoplov itd.). Države schengenskog prostora mogu donijeti nacionalne zakone prema kojima ste obvezni sa sobom imati isprave tijekom boravka na njihovu državnom području.

Vozačke dozvole, poštanske, bankovne ili porezne kartice ne prihvaćaju se kao valjane putne isprave ili kao dokaz identiteta.

Države schengenskog prostora

Austrija

Mađarska

Norveška

Belgija

Island

Poljska

Češka

Italija

Portugal

Danska

Latvija

Slovačka

Estonija

Lihtenštajn

Slovenija

Finska

Litva

Španjolska

Francuska

Luksemburg

Švedska

Njemačka

Malta

Švicarska

Grčka

Nizozemska

 

Valjanu osobnu iskaznicu ili putovnicu i dalje morate pokazati kada putujete u Bugarsku, na Cipar, u Hrvatsku, Irsku, Rumunjsku i Ujedinjenu Kraljevinu ili iz njih. Iako su dio EU-a, te države još ne pripadaju schengenskom prostoru. Provjerite prije putovanja koje dokumente morate imati za putovanje izvan svoje države i za ulazak u državu članicu EU-a izvan shengenskog prostora koju namjeravate posjetiti.

Jeste li

 

  • izgubili putovnicu ili vam je ukradena?
  • uočili da vam je valjanost putovnica istekla tijekom putovanja?

Prema pravilima EU-a u oba slučaja možete putovati samo s valjanom osobnom iskaznicom ili putovnicom. Međutim, pomoć je pri ruci jer države članice EU-a za takve situacije imaju rješenje.

Doduše, uvjeti i postupci znatno se razlikuju ovisno o državi. Ako ste u EU-u, prvo bi se za pomoć trebalo obratiti konzulatu ili veleposlanstvu vaše države. (Ako imate sličan problem izvan EU-a gdje vaša država nema konzulat ili veleposlanstvo, imate pravo potražiti konzularnu zaštitu bilo koje druge države članice EU-a.)

Dokumenti za maloljetnike

Uz vlastitu valjanu putovnicu ili osobnu iskaznicu za svu djecu koja putuju

  • sama ili
  • u pratnji odraslih osoba koje nisu njihovi zakonski skrbnici ili
  • samo s jednim roditeljem

možda će biti potreban dodatni (službeni) dokument koji potpisuju njihovi roditelji, drugi roditelj ili zakonski skrbnik, a kojim se odobrava putovanje.

Morali biste se najprije obratiti lokalnom veleposlanstvu države u koju dijete putuje kako biste doznali jesu li za putovanje potrebni dodatni dokumenti i, ako jesu, koji.

Primjer

Lars je Šveđanin i provodi godišnji odmor u Španjolskoj. Sa sobom je ponio identifikacijsku iskaznicu koju mu je izdala banka i koja se u Švedskoj prihvaća kao dokaz o identitetu.

Međutim, Lars bi u slučaju da španjolska nadležna tijela žele provjeriti njegov identitet mogao imati problema jer su jedini valjani identifikacijski dokumenti koje ona priznaju nacionalne osobne iskaznice i putovnice koje su izdala švedska tijela.

Što je valjana osobna iskaznica/putovnica u vašoj državi?

Odbijanje ulaska

U iznimno rijetkim slučajevima država članica EU-a može odbiti ulazak vama ili članovima vaše obitelji zbog „javnog poretka, javne sigurnosti ili javnog zdravlja”.

To znači da nadležna tijela moraju dokazati da vi ili članovi vaše obitelji predstavljate „stvarnu, trenutačnu i ozbiljnu opasnost”.

Odluku u kojoj se navode svi razlozi odbijanja ulaska te upute kako i do kada se na nju možete žaliti imate pravo dobiti u pisanom obliku.

Pomoć i savjeti

Pomoć i savjeti

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Savjetujte se o pravima u EU-u / Riješite problem s tijelom javne uprave

Footnote

ili državljanin Islanda, Lihtenštajna ili Norveške

Retour au texte en cours.

Obvezatno za državljane Švedske

Retour au texte en cours.