Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 12/04/2017

ELi kodanike reisidokumendid

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

 • Euroopa Komisjoni KKK artikli 50 kohta
 • Ühendkuningriigi valitsuse nõuanded Euroopas reisivatele ja elavatele Briti kodanikeleEnglish
 • Ühendkuningriigi valitsuse avaldus ELi kodanike staatuse kohta ÜhendkuningriigisEnglish

Kui olete ELi kodanik , ei ole teil vaja esitada oma isikutunnistust ega passi, kui reisite ühest piirikontrollita Schengeni alasse kuuluvast ELi liikmesriigist teise.

Isegi kui teie passi Schengeni alasse English kuuluvate riikide piiridel ei kontrollita, on siiski alati väga soovitatav passi või isikutunnistust kaasas kanda, et saaksite vajadusel oma isikut tõendada (kui teid peatab politsei, kui võtate ette lennureisi jne). Schengeni alasse kuuluvatel ELi liikmesriikidel on õigus võtta vastu siseriiklikke eeskirju, mille kohaselt on nende territooriumil viibimise ajal nõutud dokumentide kaasaskandmine.

Juhiluba, posti-, panga- või maksukaardid ei ole kehtivad reisidokumentide ega isikut tõendavate dokumentidena.

Schengeni eeskirjade kohaselt võib liikmesriik erakorralistel asjaoludel taaskehtestada ajutise piirikontrolli, kui on tuvastatud oht avalikule korrale või sisejulgeolekule.

Klõpsake siin English , et saada lisateavet ja näha nimekirja riikidest, kes on piirikontrolli ajutiselt taaskehtestanud.  Võtke nendesse riikidesse reisimise korral kindlasti kaasa isikutunnistus või pass.  Isikut tõendava dokumendi esitamist võib teilt nõuda isegi tavaolukorras.

Piirikontrollita Schengeni ala hõlmab järgmisi riike:

Austria

Ungari

Norra

Belgia

Island

Poola

Tšehhi Vabariik

Itaalia

Portugal

Taani

Läti

Slovakkia

Eesti

Liechtenstein

Sloveenia

Soome

Leedu

Hispaania

Prantsusmaa

Luksemburg

Rootsi

Saksamaa

Malta

Šveits

Kreeka

Madalmaad

 

Te peate siiski esitama kehtiva isikutunnistuse või passi, kui reisite Bulgaariasse, Horvaatiasse, Iirimaale, Küprosele, Rumeeniasse või Ühendkuningriiki või nendest riikidest väljapoole. Need ELi liikmesriigid ei kuulu piirikontrollita Schengeni alasse. Enne reisile minekut uurige, milliseid dokumente läheb teil vaja reisimiseks väljapoole oma koduriiki ning sisenemiseks Schengeni alasse mittekuuluvasse ELi liikmesriiki, mida teil on kavas külastada.

 

Näide

Lars on rootslane ja veedab oma puhkust Hispaanias. Tal on kaasas panga poolt väljastatud isikutunnistus, mida Rootsis käsitatakse isikut tõendava dokumendina.

Kuid Larsil võiks tekkida probleeme juhul, kui Hispaania ametiisikud sooviksid kontrollida tema isikut, sest Hispaanias tunnistatakse isikut tõendavate dokumentidena vaid riiklikke isikutunnistusi ja riiklike ametiasutuste poolt väljastatud passe.

Millised on teie riigis kehtivad isikutunnistused/passid? English

Kehtivuse kaotanud või kadunud passid

ELi eeskirjade kohaselt peab kõigil reisijatel (sh imikutel) olema reisimiseks kehtiv isikutunnistus või pass.

Kuid mida teha siis, kui te olete:

 • kaotanud oma passi või see on varastatud;
 • märganud, et teie pass on kehtivuse kaotanud?

ELi liikmesriigid on kehtestanud süsteemid, mis aitavad selliseid juhtumeid lahendada.

Siiski on iga ELi liikmesriigi otsustada, kas ja/või millisel juhul ta lubab ELi kodanikel kehtiva reisidokumendita oma territooriumile siseneda või sealt väljuda.

Vaadake kehtivaid eeskirju ning teavet (kui see on kättesaadav) ja/või külastage asjaomaste asutuste veebisaite neis riikides, kuhu või kust te reisite :

Valige riik

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Euroopa Komisjon ei vastuta väliste veebisaitide sisu eest.

Kuna ühtseid ELi eeskirju kehtiva reisidokumendita reisimise kohta ei ole kehtestatud, siis on asjaomased tingimused ja menetlused riigiti väga erinevad (ning võivad ette teatamata muutuda). Kui olete juba reisima asunud ning:

 • viibite ELis, peaksite kõigepealt pöörduma oma koduriigi konsulaadi või saatkonna poole;
 • viibite EList väljaspool asuvas riigis, kus teie koduriigil ei ole konsulaati ega saatkonda, on teil õigus mõne teise ELi liikmesriigi konsulaarkaitsele English .

Tuleks meeles pidada, et isegi juhul, kui mõned riigid lubavad teil kehtiva reisidokumendita oma territooriumilt lahkuda või sinna siseneda, võidakse teilt siiski seda küsida mõnes transiitriigis.

Alaealiste dokumendid

Lisaks tema enda kehtivale passile või isikutunnistusele võib igal lapsel, kes reisib:

 • üksi või
 • täiskasvanutega, kes ei ole nende eestkostjad, või
 • üksnes ühe lapsevanemaga,

vaja minna täiendavat (ametlikku) dokumenti, mis annab talle loa reisimiseks ning mille on allkirjastanud mõlemad tema vanemad, teine lapsevanem või eestkostja(d).

Ühtseid ELi eeskirju asjaomases küsimuses kehtestatud ei ole ning seega otsustab iga ELi liikmesriik selle üle, kas eespool nimetatud dokumendid on vajalikud. Kontrollige enne lapse reisile asumist nõudeid, mis on kehtestatud riigis, kuhu või kust teie laps reisib:

Valige riik

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Euroopa Komisjon ei vastuta väliste veebisaitide sisu eest.

Tuleks meeles pidada, et isegi juhul, kui asjaomane riik ei nõua eespool nimetatud loa kaasaskandmist alaealiste puhul oma territooriumilt lahkumisel või sinna sisenemisel, võidakse seda küsida transiitriikides.

Kui reisite lennukiga, on väga soovitatav eelnevalt kontrollida, kas teie lennuettevõtja nõuab asjaomast luba, kuna paljud lennuettevõtjad seda teevad ning neil on selleks olemas oma konkreetsed vormid.

Kuna iga riigi eeskirjad võivad ette teatamata muutuda, oleks kindlasti soovitav neid nõuded täpsustada asjaomaste asutuste või saatkondade või konsulaatide kaudu.

Vt ka: Laste seaduslik viimine välismaale

Riiki sisenemise keelamine

Väga erandlikel juhtudel võib ELi liikmesriik keelata teie või teie pereliikmete riiki sisenemise kas avaliku korra, turvalisuse või rahvatervise kaalutlustel.

Sellisel juhul peavad ametiisikud tõestama, et teie või teie pereliikmed kujutavad endast tõelist, hetkel olemasolevat ja piisavalt tõsist ohtu.

Teil on õigus saada kõnealune otsus kirjalikus vormis, kus on esitatud täielik põhjendus ning täpsustatud edasikaebamise kord ja tähtaeg.

ELi õigusaktid
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid