Navigatsioonitee

Jaga 
	Jaga Facebook´is
  
	Jaga Twitter´is
  
	Jagage Google+ vahendusel
  
	Jaga linkedIn´is

Vajalikud dokumendid

Ajakohastatud : 17/09/2013

ELi kodanikud

Kui olete ELi kodanik , ei ole teil vaja esitada oma isikutunnistust ega passi, kui reisite ühest piirivabasse Schengeni alasse kuuluvast ELi liikmesriigist teise.

Piirivaba Schengeni ala hõlmab järgmisi riike:

Austria

Ungari

Norra

Belgia

Island

Poola

Tšehhi Vabariik

Itaalia

Portugal

Taani

Läti

Slovakkia

Eesti

Liechtenstein

Sloveenia

Soome

Leedu

Hispaania

Prantsusmaa

Luksemburg

Rootsi

Saksamaa

Malta

Šveits

Kreeka

Madalmaad

Te peate siiski esitama kehtiva isikutunnistuse või passi, kui reisite Bulgaariasse, Horvaatiasse, Küprosele, Iirimaale, Rumeeniasse või Ühendkuningriiki. Need ELi liikmesriigid ei kuulu piirivabasse Schengeni alasse. Enne reisile minekut uurige, milliseid dokumente läheb teil vaja reisimiseks väljapoole oma koduriiki ning sisenemiseks Schengeni alasse mittekuuluvasse ELi liikmesriiki, mida teil on kavas külastada.

Isegi kui teie passi Schengeni alasse kuuluvate riikide piiridel ei kontrollita, on siiski alati soovitav passi või isikutunnistust kaasas kanda, et saaksite vajadusel oma isikut tõestada (kui teid peatab politsei, kui võtate ette lennureisi jne).

Juhiluba, posti-, panga- või maksukaardid ei ole kehtivad reisidokumentidena ega isikut tõendavate dokumentidena.

Kas olete:

  • kaotanud oma passi või see on varastatud?
  • märganud, et teie pass on teie reisi jooksul kehtivuse kaotanud?

Mõlemal juhul saate ELi eeskirjade alusel reisida vaid kehtiva isikutunnistuse või passiga. Kuid saate kindlasti abi, sest ELi liikmesriikides on kehtestatud süsteemid, mis aitavad selliseid juhtumeid lahendada.

Tingimused ja menetlused on riigiti siiski väga erinevad. ELis viibides peaksite kõigepealt pöörduma oma koduriigi konsulaadi või saatkonna poole. (Kui asjaomane probleem on teil tekkinud sellises EList väljaspool asuvas riigis, kus teie koduriigil ei ole konsulaati ega saatkonda, on teil õigus mõne teise ELi liikmesriigi poolsele konsulaarkaitsele.)

Alaealiste dokumendid

Lisaks tema enda kehtivale passile või isikutunnistusele võib igal lapsel, kes reisib:

  • üksi või
  • täiskasvanutega, kes ei ole nende eestkostjad või
  • üksnes ühe lapsevanemaga,

vaja minna täiendavat (ametlikku) dokumenti, mille on allkirjastanud mõlemad tema vanemad, teine lapsevanem või eeskostja(d), mis annab talle loa reisimiseks.

Kõigepealt püüdke laste reisisihtkohaks oleva riigi saatkonnast teada saada, milliseid täiendavaid dokumente (kui neid on üldse vaja) võib lastel reisimiseks vaja minna.

Näide

Lars on rootslane ja veedab oma puhkust Hispaanias. Ta võttis kaasa oma pangakaardi, mida Rootsis käsitletakse isikut tõendava dokumendina.

Kuid Larsil võiks tekkida probleeme juhul, kui Hispaania ametiisikud sooviksid kontrollida tema isikut, sest Hispaanias tunnistatatakse isikut tõendavate dokumentidena vaid riiklikke isikutunnistusi ja Rootsi ametiasutuste poolt väljastatud passi.

Millised on teie riigis kehtivad isikutunnistused/passid?

Sisenemise keelamine

Väga erandlikel juhtudel võib ELi liikmesriik keelata teie või teie pereliikmete riiki sisenemise kas avaliku korra, turvalisuse või rahvatervise kaalutlustel.

Sellisel juhul peavad ametiisikud tõestama, et teie või teie pereliikmed kujutavad endast tõelist, hetkel olemasolevat ja piisavalt tõsist ohtu.

Teil on õigus saada kõnealune otsus kirjalikus vormis, tuues ära täieliku põhjenduse ning täpsustades edasikaebamise korda ja tähtaegu.

Vajate ikka veel abi?

Vajate ikka veel abi?

Te ei leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendust vajav probleem?

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis

Lahendage probleemid riigiasutusega

Footnote

või Islandi, Liechtensteini või Norra kodanik

Retour au texte en cours.

Kohustuslik Rootsi kodanike puhul

Retour au texte en cours.