Sökväg

Uppdaterat : 28/06/2016

travel

Får jag ta med mig kött- och mjölkprodukter?

Det finns inga allmänna begränsningar för kött- och mjölkprodukter vid resor inom EU, eftersom alla medlemsländer måste följa samma stränga veterinärnormer. Detsamma gäller om du reser till eller från Andorra, Liechtenstein, Norge, San Marino eller Schweiz.

Vissa restriktioner kan gälla vid lokala utbrott av
djursjukdomar.

Om du reser in i EU från andra länder än de som nämns ovan, får du inte föra in kött- eller mjölkprodukter utan officiella veterinärmedicinska handlingar. Avsikten är att förhindra att allvarliga djursjukdomar français Deutsch English sprids i EU.

Du får dock ta med dig modersmjölksersättning, barnmat och, i vissa fall, mat som krävs av medicinska skäl. Det är också tillåtet att ta med sig begränsade mängder av andra livsmedel, t.ex. fiskprodukter, sniglar och honung. Produkterna ska dock vara avsedda för personligt bruk.

Resande från Färöarna, Grönland och Island får föra med sig små mängder kött- och mjölkprodukter för personligt bruk.

Offentliga samråd
Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
Få hjälp och råd

I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.