Navigačný riadok

Aktualizované : 28/06/2016

travel

Preprava výrobkov živočíšneho pôvodu

Na prevoz výrobkov živočíšneho pôvodu v rámci EÚ neexistujú žiadne všeobecné obmedzenia, pretože všetky štáty Únie dodržiavajú prísne spoločné veterinárne normy. To isté platí aj na vývoz a dovoz týchto výrobkov do/z Andorry, Lichtenštajnska, Nórska, San Marína a Švajčiarska.

V prípade lokalizovaného vypuknutia ochorenia zvierat sa môžu uplatňovať osobitné obmedzenia.

Ak prichádzate do z iných ako vyššie uvedených krajín, nemôžete bez úradnej veterinárnej dokumentácie so sebou priviezť žiadne mäsové alebo mliečne výrobky. Toto opatrenie slúži ako prevencia proti šíreniu závažných ochorení zvierat français Deutsch English na území EÚ.

Za určitých podmienok však môžete aj z týchto krajín priniesť so sebou detské sušené mlieko, detskú potravu a potraviny, ktoré potrebujete zo zdravotných dôvodov. Na osobnú spotrebu si takisto môžete v obmedzených množstvách doviezť iné živočíšne výrobky vrátane výrobkov z rýb, slimáky a med.

Cestujúci, ktorí prichádzajú do EÚ z Faerských ostrovov, Grónska a Islandu, môžu so sebou priviezť malé množstvá mäsových a mliečnych výrobkov, ktoré sú určené na osobnú spotrebu.

Verejné konzultácie
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.