Mogħdija tan-navigazzjoni

Aqsam fuq 
	Aqsam fuq Facebook
  
	Aqsam fuq Twiter
  
	Ixxerja fuq Google+
  
	Aqsam fuq linkedIn

X'tista' tieħu miegħek?

Aġġornat : 25/07/2013

travel

Prodotti mill-annimali

Ma hemm ebda restrizzjoni ġenerali fuq kemm iġġorr minn dawn il-prodotti jekk tivvjaġġa fi ħdan l-UE, peress li l-pajjiżi kollha tal-UE jridu jkunu jaqblu ma' livelli veterinarji komuni stretti. Dan japplika wkoll jekk tkun qed tivvjaġġa lejn jew minn Andorra, il-Liechtenstein, in-Norveġja, San Marino jew l-Isvizzera.

Jistgħu japplikaw xi restrizzjonijiet fil-każ ta' epidemiji ta' mard tal-annimali lokalizzati.

Jekk tasal fl-UE, minn pajjiż li ma jissemmiex hawn fuq, ma tistax iddaħħal miegħek laħam, ħalib jew prodotti tal-ħalib mingħajr dokumenti veterinarji uffiċjali. Dan isir biex ikun evitat mard serju tal-annimali English milli jiddaħħal fl-UE.

Madankollu, tista' ddaħħal ħalib tat-trab tat-trabi, ikel tat-trabi u ikel meħtieġ għal raġunijiet mediċi - suġġett għal ċerti restrizzjonijiet. Tista' ddaħħal ukoll kwantitajiet limitati - għall-konsum personali - ta' prodotti minn annimali oħrajn li jinkludu prodotti tas-sajd, bebbux u għasel.

Dawk li jkunu deħlin fl-UE mill il-Gżejjer Faeroe, Greenland u l-Islanda   jistgħu jdaħħlu kwantitajiet żgħar ta' prodotti  tal-laħam u tal-ħalib għall-konsum personali.

Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Ma sibtx dak li kont qed tfittex? Għandek problema xi ssolvi?

Ikseb parir dwar drittijietek fl-UE

Solvi l-problemi ma' awtorità pubblika

Footnote

F'dan il-każ, is-27 stat membru tal-UE + l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja

Retour au texte en cours.